Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Postoj Sdružení místních samospráv ČR k novelizaci zákona o odpadech, respektive navrhované novele, která by přinesla radikální zdražení poplatků, je dlouhodobě neměnný. Pro časopis Odpady aktuálně shrnulo SMS ČR svůj komentář i k dopisu oborobých svazů (ČAOH, SVPS a SKS) na obce a města.

SMS ČR v této agendě vždy aktivně hájí a hájila zájmy obcí, a to právě proti zminovaným možným lobbistickým a investorským zájmů. Zastánci novely například v reportáži TV Prima přiznali, že je vyhotovena nikoli v zájmu obcí, ale pro zájmy investorů, jejichž náklady by měly nést obce, protože se týkají komunálních odpadů.  

Určitě bychom nechtěli vystavovat obce případnému zbytečnému navýšení poplatků, pokud by se potvrdila informace, že míra navýšení (na čtyřnásobek) je nutná kvůli vytvoření ekonomického prostoru pro nové spalovny (ZEVO), které ani EU již nepodporuje. Určitá rizika, že to takto skutečně je, můžeme dovozovat z některých mediálních vyjádření MŽP v České televizi (např. zde a zde).

Pokud jsme četli dopis ČAOH, SVPS a SKS pozorně, pak nemůžeme potvrdit názor, že by tyto svazy byly proti zdražení skládkování. Svazy v dopisu uvádějí, že navýšení skládkovacího poplatku je možné, ale na takovou míru, aby bylo zajištěno splnění evropských cílů omezení skládkování a současně, aby byly minimalizovány ekonomické dopady na obce. To je v obecné rovině naprosto racionální.  

K termínu omezení skládkování. Ověřovali jsme stav a EU skutečně navrhuje omezení skládkování na 10% k roku 2030 případně 2035. I to je v dopisu uvedeno reálně. SMS ČR dlouhodobě zastává logický názor, aby legislativa v ČR byla nastavena dle požadavků EU. Nevidíme objektivní důvod, proč by to mělo být přísnější a to navíc pokud by přísnější nastavení mělo znamenat vyšší náklady obcí a měst. To by skutečně nebylo v souladu se zájmy obcí a měst. To platí nejen v odpadech, ale ve všech dalších oblastech. 

Na druhou stranu, obcím zatím nikdo nebyl schopen vysvětlit, proč by v ČR mělo být navýšení poplatku již k roku 2024 zrovna na čtyřnásobek, tedy na 2000 Kč, jak navrhuje ona novela, či jak navrhovalo MŽP v novém zákonu. Na Slovensku, které aktuálně skládkuje více a má menší recyklaci než ČR, má ke splnění evropského cíle k omezení skládkování stačit zdražení na maximálně 1150 Kč. A to v případně obcí, které vůbec netřídí. U všech ostatních obcí to má být dle slovenského MŽP výrazně méně. Je pravdou, že Slovensko nepřipravuje výstavbu nových spaloven. Možná je to tedy proto. Pak se řada věci potvrzuje a je zřejmě třeba se tomu pečlivě věnovat.

Někdy je jako kompenzace ke zdražení uváděna možnost evropských dotací. K tomuto je  třeba dodat, že zdražení má mít nejvyšší hodnotu k roku 2024, kdy dotace z OPŽP již nebudou existovat. Jsme pro motivaci obcí ke vhodnému nakládání s odpady. Ale nikoli systémem, že je nejprve potrestáme, vybereme od nich násobně větší daně do centrálních rozpočtů a následně jim případně nějaké peníze vrátíme. S tímto v žádném případě nesouhlasíme. Obce nejlépe vědí, jak nakládat se svými prostředky. Čím, méně jim stát formou všelijakých různě ospravedlňovaných daní vybere, tím lépe jak pro obce, tak pro samotné občany.

Dopis svazů rovněž obce informoval, na základě čísel MŽP, že míra skládkování každoročně klesá již sedmým rokem (zde). Čísla skutečně vycházejí ze Statistické ročenky MŽP, bylo to ověřeno. Pokud jsme dopis četli pozorně, svazy také jednotně deklarovaly, že plně souhlasí s evropskými cíli k omezení skládkování a že aktivně pracují na dostatečném trendu k jejich splnění. Toto konstatování lze vyčíst i z grafu. Pokud již sedmým rokem funguje omezení skládkování a jak uvádějí, bez jakéhokoli navýšení skládkovacího poplatku, pak nelze vyloučit, že i výrazně menší navýšení poplatku bude pro splnění evropského cíle funkční. Podobně jako na již zmíněném Slovensku. Proto nesouhlasné a napadavé argumentaci z některých stran v tomto směru příliš nerozumíme. To, že by dopady navrhovaného čtyřnásobného zdražení byly zásadní a na široké skupiny subjektů, přímo  uvádí i materiál Vlády z roku 2016, který byl také přílohou dopisu svazů (zde). Naše obavy jsou tedy zcela realistické. Bylo by proto vhodné, aby tyto věci byly skutečně podloženy podrobnou analýzou, včetně kvalitní a všemi stranami uznané veřejné oponentní studie. To je celkem oprávněný názor řady subjektů.

Z dopisu rovněž plyne, že městské i privátní odpadové firmy z uvedených svazů se aktivně hlásí k co nejefektivnějším systémům na třídění odpadů. A aktivně je v ČR zřizují. Je skutečně známo již větší množství případů, kde se v obcích a městech daří zásadním způsobem navyšovat třídění odpadů a snižovat množství směsných komunálních odpadů (např. zde a zde). Vypadá to, že tyto systémy mohou fungovat i bez čtyřnásobného zdražení. A pokud tomu tak je, pak je SMS ČR přesvědčena, že je tato cesta z pohledu ekonomického i ekologického určitě pro nás všechny jednoznačně výhodnější.

 

Autor: Karel Ferschmann, předseda Pracovní skupiny pro životní prostředí, Sdružení místních samospráv České republiky, starosta obce; článek vyšel v časopisu Odpady březen/2018

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Anketa obcí: Víc než tisíc tři sta obcí se vyjádřilo k odpadovému hospodářství

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..