Studie přináší zajímavá čísla

V časopisu Odpady vyšel článek s výsledky zajímavé studie životního cyklu odpadů. Přehled o environmentálních dopadech sběru a recyklace odpadů v systému firmy FCC Česká republika, s. r. o. poskytla studie, kterou zpracovala společnost MT KONZULT pod vedením ing. Marie Tiché. Studie se speciálně zaměřila na dvě kategorie. Tou první je dopad globálního oteplování vyjádřený ekvivalentem úspory emisí CO2. Druhou kategorii představuje energie uspořená díky tomu, že byla využita druhotná surovina místo výroby suroviny primární.


Důsledným rozvojem systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů přispěla společnost FCC ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Jak se to podařilo?


 „Je to cesta, kterou se firma FCC vydala již před lety. Na důsledné třídění odpadu se zaměřujeme, stejně jako na jeho následné využití,“ říká obchodní ředitel firmy Petr Morávek. „Umíme zpracovat rovněž odpady nevyhovující požadavkům na materiálové využití, a to na tuhé alternativní palivo – TAP. Využití jednoho kilogramu tohoto paliva sníží o téměř půl kilogramu emise CO2,“ dodává.

Firma s původním názvem .A.S.A. byla založena v roce 1988 v Rakousku a v České republice působí od roku 1992. Dnes je u nás největší firmou v odpadovém hospodářství. Firmy FCC v České republice obsluhují téměř 1,2 milionu obyvatel. Součástí služeb je zajištění sanace starých ekologických zátěží, projektování, výstavba a rekultivace vlastních skládek nebo provoz biodegradačních ploch. Obrovský význam má pro firmu právě zpracování druhotných surovin – tedy především skla, papíru, plastu či kovů. 

Přehled o environmentálních dopadech sběru a recyklace odpadů v systému firmy FCC Česká republika, s. r. o. poskytla studie, kterou zpracovala společnost MT KONZULT pod vedením ing. Marie Tiché. Studie se speciálně zaměřila na dvě kategorie. Tou první je dopad globálního oteplování vyjádřený ekvivalentem úspory emisí CO2. Druhou kategorii představuje energie uspořená díky tomu, že byla využita druhotná surovina místo výroby suroviny primární. 


Mapování životního cyklu

Osud tříděného odpadu výzkumníci pojímali celistvě. Metodou LCA (Life Cycle Assessment) zmapovali celý jeho životní cyklus od uložení do sběrné nádoby až po konečné zpracování na druhotnou surovinu. Při výpočtech uspořené energie či emisí oxidu uhličitého tak vždy byla započítána například doprava na místo zpracování, stejně jako energie potřebná na zpracování.

Čísla, jež studie odhalila, jsou ohromující -  sběr odpadu v systému FCC přinesl za rok 2014 úsporu CO2 ekv. ve výši přesahující 275 000 tun. Pro srovnání: je to množství, které vyprodukuje přes 135 000 průměrných osobních aut za rok. Například celá Praha takto sběrem separovaného odpadu uspořila něco přes 74 000 t, skoro čtyřikrát méně.

Úspora energie činila v roce 2014 díky využívání druhotných surovin z odpadu v systému FCC neuvěřitelných 4 604 930 509,64 MJ. Takové množství energie pokryje roční spotřebu více než jednoho a čtvrt milionu průměrných čtyřčlenných rodin. Výsledky studie zároveň ukazují možnosti zvýšení pozitivního environmentálního příspěvku i rozšířením sběru komodit, které mají velký potenciál pro snížení negativních dopadů na životní prostředí.

 

Přínosy

Hlavní podíl na této úspoře měl papír, především úspora biogenního uhlíku, která se podílela 37,72 %, úspora fosilních paliv činila 11,91 %. Železný šrot se podílel 18,47 % a plast s 17,60 %. Podíl tuhého alternativního paliva (TAP) činil 9,45 % (viz graf 1)

Vzhledem k odlišnému množství jednotlivých druhů odpadu shromážděných k následnému materiálovému a energetickému využití firmou FCC v roce 2014 se mění i podíly druhotných surovin na výsledcích kategorie dopadu globální oteplování.

Z porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014 (graf 2) vyplývá, že na této úspoře se podílelo především využívání plastu, a to ze 43,13 %. Významnou úsporu představoval i papír, 21,14 % a TAP, který se podílel téměř 24,12 %. Ostatní komodity se na úsporách podílely pouze v jednotkách procent, a to vzhledem k menšímu objemu jejich svozu.

Největší přínos v kategorii dopadu na celkovou spotřebu energie má materiálové a energetické využívání odpadních plastů, které uspoří 50,1 MJ energie. Podstatně menší úsporu celkové spotřeby energie přináší, stejně jako v kategorii dopadu globální oteplování, recyklace skla, a materiálové a energetické využívání sběrového papíru.

Suroviny s velkým potenciálním přínosem pro úsporu energie, jako je hliník a měď, se na výsledcích kategorie dopadu celková spotřeba energie podílí minimálně, což je způsobeno menším svezeným množstvím,. Svůj velký potenciál na úspoře energie uplatňuje především plast, přestože jeho svezené množství je podstatně menší než množství sběrového papíru. Celkovou spotřebu energie poměrně významně snižuje i papír, TAP a železný šrot.

Společnost FCC Česká republika je členem České asociace odpadového hospodářství.

 

Grafy viz níže.

Graf č. 1 - Celková úspora emisí skleníkových plynů v kg CO2 ekv. z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014

Graf č. 2 - Porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím článku časopisu Odpady autora FCC Česká republika, s.r.o.

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..