Téma prezentace na DTE 2023 - Jak je možné naplnit cíle OH v konkrétním kraji

Tradičně, tak jako v předhozích letech, i letos v dubnu proběne velmi kvalitní odborná energetická akce - Dny teplárenství a energetiky. Letos se konference koná opět v Olomouci. I letos organizátoři pozvali do oblíbeného bloku k energetickému využití odpadů Petra Havelku, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Co bude letos obsahem jeho prezentace, uvádíme níže, jako stručný medailonek.

Anotace příspěvku Petra Havelky z ČAOH pro konferenci Dny teplárenství a energetiky 2023

Všechny obce a města v ČR dostaly s novou odpadovou legislativou poprvé po 30 letech jednoznačnou zákonnou povinnost dosahovat vysokých úrovní třídění komunálních odpadů. V roce 2035 mají vytřídit minimálně 70 % všech komunálních odpadů. V míře připravenosti na tento nesnadný úkol se různé regiony v ČR výrazně odlišují.

Pozitivní příklad lze komentovat z oblasti severní Moravy, kde municipality ve spolupráci s firmami připravují a již i spouštějí moderní projekty, které celému regionu zásadně pomohou s plněním cílů oběhového hospodářství. Jednotlivé segmenty připraveného regionálního řešení do sebe velmi dobře zapadají. Od intenzifikace primárního sběru cestou „door to door“ systému, přes navazující moderní třídící linky na dotřídění obsahu barevných kontejnerů a linky, které zároveň umí roztřídit zbývající směsný komunální odpad, až po moderní energetické koncovky. Ty v tomto moderním a komplexním řešení nemohou přijímat neupravený směsný komunální odpad, jehož vznik má být podle EU zásadně omezen. Celému systému však umí tyto moderní energetické koncovky pomoci s využitím vytříděné nerecyklovatelné frakce odpadů z obcí a měst. Tuto frakci již není možné dle zákona skládkovat a zároveň má vysoký energetický obsah, kvůli čemuž není vhodná pro klasické spalovny (ZEVO).

Hned za třídícími linkami, kde se připravují tisíce tun druhotných surovin pro recyklační průmysl, navazují linky na zpracování nerecyklovatelné frakce na paliva z odpadů (TAP). Ta jsou využívána právě v uvedených regionálních energetických zdrojích (cementárnách, teplárnách). Tento systém zároveň v regionu velmi dobře splní legislativní cíle stanovené pro vybrané komodity, jako například PET lahve, plechovky, papír, apod. S jistotou tak zde nemusí nikdo zvažovat otázku potřeby zavedení povinného zálohování, či obdobných méně efektivních paralelních systémů, které přenáší další významné náklady na občany. Nedávalo by to žádnou logiku.

V prezentaci Petra Havelky z ČAOH letos zazní stručné shrnutí promyšleného regionálního řešení, které odpovědným politikům vytvořilo reálný prostor pro to, aby v dalších deseti letech mohli vést region viditelně a promyšleně ke splnění toho, k čemu je zavazují platné legislativní cíle oběhového hospodářství. To vše v efektivním tržním prostředí. Řada jiných regionů bohužel podobně synergické řešení zatím nemá. Na prezentaci Petra Havelky navážou další dvě prezentace konkrétních projektů moderních třídících linek na třídění směsných komunálních odpadů a dotřídění obsahu barevných sběrných nádob i výrobu TAP.

Program konference Dny teplárenství a energetiky 2023 je k dispozici pod tímto odkazem; přednáška k výše uvedené anotaci proběhne ve čtvrtek 27.4.2023 od 9:30 v Olomouci v hotelu Clarion Congres Hotel.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..