V Mladé Boleslavi budou jezdit autobusy na bioplyn z odpadu

V průmyslové zóně Plazy v Mladé Boleslavi vyrostl moderní areál ekologického zpracování odpadu. Zde se budou zpracovávat zbytky jídel ze škol, restaurací, prošlé potraviny a bio odpad z celého regionu. Provozovatelem nového zařízení je společnost COMPAG, člen České asociace odpadového hospodářství.

Ten se v nové technologii bioplynové stanice přemění na biometan, který pak bude využívat v čerpací stanici bioCNG. Výsledný bioplyn zde budou tankovat autobusy městské hromadné dopravy i odpadové vozy. Bioplyn tak nahradí nejen naftu, ale i potřebu ruského plynu, jehož dodávky jsou v současné době nejisté.

Zelená doprava dostane opravdu zelenou, šetřit se tak bude životní prostředí, sníží se hlučnost a především se sníží náklady na provoz. Navíc budou zpracovány i přebytky biometanu. Ty budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce CO2

Tato bioplynová stanice ročně zpracuje 25 tisíc tun biologicky rozložitelných odpadů. Vznikne tak přibližně 2,5 milionu kubíků bioplynu za rok. Část bioplynu bude využita v kogenerační jednotce, která zásobuje technologii elektrickou a tepelnou energií. Jinak řečeno, provoz stanice zajistíme také z bioplynu,“ řekl Radek Lizec, jednatel společnosti Compag Mladá Boleslav, která bude areál provozovat.

Přípravy projektu započaly už před deseti lety.

Samotná realizace projektu přišla ve správný okamžik. Před několika lety nikdo netušil, že vypukne válka, která ovlivní celý svět a bude mít takový dopad. Cesta k zahájení projektu byla dlouhá a náročná. Výstava stanice má pro celý region opravdu ohromný význam. V této první etapě díky technologii na vysoké úrovni již dokážeme zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady s dalším užitkem a především nebudeme závislí minimálně v dopravě na plynu z Ruska pro autobusy MHD, vozy pro svážení odpadu. Biometan se využije i v zemědělství, a to třeba jako hnojivo,“ uvedl Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav. 

Realizovaná bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů bude součástí provozu, který má za cíl do budoucna komplexně řešit využití všech složek komunálních odpadů včetně směsného komunálního odpadu z domácností i firem v celém regionu Mladoboleslavska včetně produkovaného odpadu společností Škoda Auto.

Výstavba první fáze bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad a díky moderní technologii na vysoké úrovni dokáže odloučit i balastní biologicky nerozložitelné materiály jako jsou balené potraviny z obchodních řetězců, včetně skleněných a kovových obalů.

Technologie je vybavena pasterizací pro odstranění patogenních mikroorganismů, může tedy zpracovat i biologicky rozložitelné odpady živočišného původu. 

Výstavba odpadové bioplynové stanice v Mladé Boleslavi byla zahájena loni v listopadu. Generálním dodavatelem stavby včetně kompletní infrastruktury v areálu je společnost Syner.

Probíhá také realizace souvisejícího projektu, a to čištění bioplynu na kvalitu bioCNG, včetně výstavby tankovací stanice pro vozidla. To podpořilo dodatečně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR skrze dotace OPPIK. 

Celkové náklady se dostanou na více než 415 miliónů korun. Z toho dotace Státního fondu životního prostředí činí skoro 160 milionů korun, dotace OPPIK 35 milionů. Samotná výstavba bioplynové stanice si žádá 363,8 milionu Kč a náklady na projekt čištění bioplynu na požadovanou kvalitu bioCNG jsou 52 miliony.

Během několika týdnů zde bude spuštěn roční zkušební provoz. Ostrý provoz je pak naplánován na listopad 2023. 

Stanice je součástí rozsáhlého projektu areálu ekologického využití odpadů v tomto regionu a stane se tak nejmodernějším centrem tohoto druhu v České republice. 

Zdroj: ČAOH s využitím tiskové zprávy serveru Náš region

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..