V obcích se zdražují odpady - odpovědi na dotazy Seznam.cz k nové odpadové legislativě

V řadě obcí se s novým odpadovým zákonem citelně navyšují poplatky za odpady. Redakce portálu Seznam Zprávy proto položila několik aktuálních otázek k nové odpadové legislativě. Plný text dotazů Seznamu a odpovědí Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství přinášíme níže v článku.


Vynutí si vyšší poplatky za ukládání odpadu i zdražování svozu odpadu?

Ano. Informace ze stále většího počtu obcí ukazují, že to je již probíhající fakt a je to nezávislé na tom, zda v obci sváží odpady obecní nebo privátní firma. I samotné obce již citelně navyšují poplatky lidem. Novým zákonem prosazeným vládou se totiž nezdražuje jen ukládání odpadů. Nový zákon přináší řadu nových povinností a ty se jednoznačně projeví na větších nákladech na odpadové hospodářství jako takové. Nejvíce nových povinností se týká komunálních odpadů, a proto zdražení z nového zákona nejvíce dopadá právě na obce.

 

Co zvýšení poplatků znamená pro obyvatele obcí?

Pro velkou část obyvatel to znamená, že s novým zákonem budou muset platit více za složenku za odpady, kterou jim každoročně posílá jejich obec. Většina obcí navíc nepokrývá náklady na odpady jen ze samotných poplatků, ale nemalé částky dále doplácí sama obec z rozpočtu. Nový zákon umožňuje obcím zpoplatnit občany ještě více, než tomu bylo doposud. Navyšuje se totiž horní sazba možného poplatku, a to z dosavadních 1000 Kč na 1200 Kč za rok. Je tedy zřejmé, že i samotný zákon předpokládá značné zdražení, které se promítne až do peněženek občanů. Ve schvalovacím procesu nové legislativy sice padala ujištění, že na obce a občany zdražení skoro nedopadne, ale situace v obcích ukazuje spíše opačný vývoj.

 

Jaký má zvyšování poplatků smysl? Donutí to lidi více třídit odpad?

Může a nemusí. Máme tu velkou řadu obcí, které i s nízkým poplatkem dlouhodobě dosahují vysokých hodnot třídění a výsledky jim stále rostou. Kvalita třídění určitě není přímo úměrná výši poplatku. V agendě odpadů nemůžete lidi trestat vyššími poplatky, velmi často to nefunguje. Není to jako u vody nebo u jiných služeb, kde když zvýšíte cenu, tak lidé více šetří. U odpadů naopak při zvýšení ceny roste počet černých skládek a roste zneužití dosavadního systému a nádob těch, kteří platí. To pak přináší další dodatečné náklady obcím. Vysoké poplatky jsou však potřebné pro některé nákladné technologie a pro přepravu odpadů do vzdálenějších třeba celokrajských velkokapacitních zařízení. EU ale prosazuje spíše blízká regionální řešení a důraz se začíná klást také na to, aby se co nejméně produkovalo CO2. EU proto jasně preferuje recyklaci a znovuvyužívání odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu a také větší zapojení samotných výrobců do nákladů. Tato možná cesta navíc nijak velké zdražení od občanů nevyžaduje. Je to spíše o nastavení systému. Do budoucna ale záleží dost na obcích, do jak nákladných a vzdálených technologií budou chtít směřovat své odpady a na jak dlouho se budou chtít k dodávkám zavázat.

 

Na co se musí obce a města připravit (zajistit nové recyklační kapacity apod.)?

Ano, to je velmi aktuální a správná otázka. Evropská unie závazně stanovila, že komunální odpady se musí primárně co nejvíce třídit a recyklovat. V roce 2025 je třeba recyklovat 55%  odpadů, v roce 2030 už 60% a v roce 2035 až 65%. Skládkování se dle EU musí naopak omezit na 10 % k roku 2035. S novým zákonem se investoři zatím rozhodli stavět zejména zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) - spalovny. Kapacity aktuálně připravovaných projektů jsou více než milion tun. Tyto nové spalovny lze připočíst ke stávajícím spalovnám, které v ČR mají již nyní kapacitu 770 000 tun. Bohužel recyklační zařízení vyžadovaná z EU se zatím v potřebné míře nepřipravují. Kritici říkají, že důvodem je fakt, že nová odpadová legislativa recyklaci prakticky nepodporuje. Což je škoda, protože obce a města musí zajistit, aby se postupně naplňovaly zmíněné závazné evropské recyklační cíle. Obce, města a odpadové firmy umí kvalitně třídit odpad, problém je však v nedostatku odbytu vytříděných surovin. A s tím prostě musí pomoci stát a jeho legislativa. To opakovaně sděluje i samotná Evropská komise. Zatím se tak ale nestalo a problémů s odbytem vytříděných surovin bohužel s novou legislativou spíše přibývá.

 

Zdroj: s využitím dotazů Seznam.cz web České asociace odpadového hospodářství; článek na portálu Seznam.cz je  k dispozici zde https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obcim-i-lidem-zdrazi-poplatky-za-odpady-ma-to-motivovat-ke-trideni-136615

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..