Věcný záměr zákona o odpadech v připomínkovém řízení

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení velmi důležitý dokument, a to věcný záměr zákona o odpadech. Čtenáři webu ČAOH jej mají k dispozici ke stažení, včetně předkládací zprávy a zprávy o hodnocení dopadů RIA.

Nová právní úprava dle MŽP reflektuje vývoj odpadového hospodářství České republiky a jeho praktické potřeby. Proto v některých oblastech zavádí ustanovení zcela nová a navrhuje určité odchylky od současné právní úpravy. Naopak tam, kde se stávající úprava osvědčila a v praxi je bez problémů aplikována, z ní vychází.


Co například obsahuje věcný záměr

V návrhu je počítáno například s úpravou definice původce odpadů, nově se navrhuje také řešení tzv. černých skládek, tedy stavu, kdy původce odpadu není znám, či už neexistuje, zavádí se také časové omezení u sběru odpadů (max. 6 měsíců). V novém zákoně by měl být rovněž lépe definovaný obchodník s odpady a jeho práva a povinnosti, měly by být zredukovány formy výběru poplatků za odpady ze strany obcí (navrhuje se zrušení poplatku za komunální odpady stanoveného vyhláškou).

Věcný záměr však obsahuje také některé body, které byly široce odmítnuty v poměrně kontroverzní tzv. Oklešťkově přílepkové novele zákona o odpadech. O těch se tak logicky ještě v rámci legislativního procesu (nyní naštěstí již standardního) povede nutná diskuze, neboť se opět jedná o body, které souvisí s negativními sociálními dopady na původce odpadů, tedy na občany a firmy (rizika navrhovaného citelného zdražení poplatků, často spojovaných s potřebou vytvoření ekonomického prostoru pro nákladné nové spalovny odpadů).

Návrh v aktuální podobě sice zatím neobsahuje konkrétní údaje o plánovaném zdražení (zdražení je deklarováno jen v obecné formě), ale je zřejmé, že tato otázka bude občany v dalším vývoji tohoto zákona zajímat zásadním způsobem. O to více, pokud by se opět mělo jednat dokonce o původně navrhované a po silné kritice v červnu ze sněmovny stažené až 100% zdražení.

Diskuze bude nutná také k aktuálně chybně nastavené a environmentálně velmi důležité oblasti technického zabezpečení skládek a jejich stability. Chyba se do nyní platného zákona dostala poslední "ztěžka protlačenou" a opět široce kritizovanou poslaneckou novelou č. 229/2014 Sb. Nové a nelogické zásadní omezení množství odpadů, které mohou a mají být využity na z hledika životního prostředí zcela klíčovou věc, jako je technické zabezpečení skládek, tak může mít reálné a nemalé negativní dopady na ŽP (sesuvy těles skládek, jejich nestabilita, zvýšené riziko zahoření, navýšení úletů, apod.). Odborníci přitom v této věci navrhovali funkční řešení, které zajistí jak dosavadní bezpečnost a stabilitu těles skládek, tak některými prosazované navýšení výběru poplatků pro Státní fond životního prostředí. 

Věcný záměr zákona o odpadech je obsáhlá a důležitá matérie. Je pozitivní, že MŽP jej nyní v rámci standardního legislativního procesu dalo do připomínkového řízení, neboť odpadová problematika se dotýká prakticky všech oblastí průmyslu i služeb a zásadním způsobem dopadá také na obce. Do poloviny listopadu je tak možné zaslat připomínky na MŽP.

 

Věcný záměr zákona o odpadech ke stažení z webu ČAOH zde:

 

vecny-zamer.pdf [ 361.17 kB ]

hodnoceni-dopadu-ria.pdf [ 164.34 kB ]

predkladaci-zprava.pdf [ 30.71 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky e-mailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..