Velký zájem o služby prvního krytého sběrného dvora v Praze - Satalicích

Před měsícem, dne 13. března 2014, byl za účasti ředitelky odboru městské zeleně a komunálních odpadů Hlavního města Prahy paní Ing. Ivany Jiráskové, starosty MČ Satalice pana PhDr. Františka Jenčíka, předsedy představenstva společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, pana Ing. Františka Šimánka a dalších hostů slavnostně zahájen provoz nejmodernějšího sběrného dvora v hlavním městě nacházejícího se na samotném okraji hlavního města, v městské části Satalice.

 

Sběrný dvůr se nachází v areálu společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, která má s provozováním sběrných dvorů velké zkušenosti, je mimo jiné také provozovatelem prvního sběrného dvora v hlavním městě, ve Voctářově ulici, který Pražanům slouží již od roku 1997.

Předností sběrného dvora je jeho umístění v hale, které umožňuje pohodlnou manipulaci s odpadem za každého počasí. Ač sběrný dvůr, který je součástí systému nakládání s komunálním odpadem v Praze, funguje v podstatě bez jakékoliv propagace, našlo si k němu cestu již za první měsíc provozu více jak 400 uživatelů, 80%  z nich jsou obyvateli Satalic.

Zejména Sataličtí využívají sběrného dvora jako způsobu řešení svých problémů s odpadem z údržby zeleně a rekonstrukcí svých bytů a domů, tyto skupiny odpadů tvoří většinu z celkových zhruba 100 tun odpadu přijatého v zařízení za první měsíc provozu.

Sběrný dvůr, jako zařízení na třídění odpadů, přijímá vytříděné složky komunálního odpadu včetně nebezpečných, je místem zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. V blízké budoucnosti by služby sběrného dvora měly být doplněny i o sběr použitého textilu.

Náklady na provoz zařízení hradí hlavní město, sběrný dvůr je otevřen shodně s ostatními sběrnými dvory hl. m. Prahy, ve všední dny od 8:30 do 17:00 hod. (v době platnosti letního času do 18:00 hod.), v sobotu od 08:30 do 15:00 hod. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno. Provozovatelem zařízení je společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, součást skupiny firem Marius Pedersen.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využítím materiálů člena ČAOH společnosti Marius Pedersen

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..