Vláda má projednat nový POH ČR, ale slíbená ekonomická analýza nebyla předložena

Vláda České republiky má již dne 15.12.2014 projednat nový Plán odpadového hospodářství ČR. Zásadním problémem je však skutečnost, že ministři sice mají rozhodovat o přijetí dokumentu, který podstatným způsobem ovlivní směřování odpadového hospodářství na dalších 10 let, ale k tomuto strategickému rozhodnutí nemají k dispozici potřebnou analýzu ekonomických dopadů. Není tedy zřejmé, jaký dopad na peněženky občanů a firem bude nová strategie mít. Může být takové rozhodnutí vlády kvalitní a odpovědné zejména ve vztahu k občanům, obcím a průmyslu, kteří náklady jednoznačně ponesou?

 

Nutnost ekonomické analýzy byla zásadní připomínka

Časování projednání POH ČR na vládě je poměrně zvláštní, neboť dokonce několik důležitých subjektů (Hospodářská komora, MPO, ČAOH a další) vyzvalo MŽP již cca před rokem k tomu, že POH ČR není možné finálně projednávat bez podrobné znalosti ekonomických dopadů navrhovaných opatření. Tento požadavek, který opakovaně zazněl jako zásadní připomínka i v rámci projednání POH na MŽP, je zcela racionální, MŽP jej uznalo a opakovaně slíbilo, že před projednáním POH na vládě, bude analýza ekonomických dopadů zpracována a odborná veřejnost ji jako podstatný materiál dostane k připomínkování. Až po vypořádání připomínek pak půjde finální text POH do vlády. To se však evidentně nestalo.

 

Někde se musela stát chyba

„Někde se musela stát závažná chyba. Dle rozvrhu jednání vlády je POH ČR na programu již v pondělí, ale nikdo z klíčových partnerů diskuze k POH neměl možnost odborně posoudit míru ekonomických dopadů této klíčové strategie,“ říká Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje odpadové firmy, které v rámci ČR zajišťují celých 65 % odpadových služeb, včetně svozu, recyklace a dalšího nakládání s odpady. Havelka dále dodává: „Příliš si nedovedu představit, že vláda schválí tento materiál, aniž by měla možnost vyhodnotit navržená opatření a jejich dopad na občany našeho státu. Neznám firmu, která by schvalovala svou strategii bez podrobné znalosti ekonomických dopadů. Dle mého názoru by to neměl dělat ani stát.“ V rámci celé diskuze o POH se debata o možných ekonomických dopadech na občany a průmysl zatím reálně nevedla, a to právě s odkazem, že je nutné počkat na předmětnou ekonomickou analýzu. Zpracování ekonomické analýzy ministerstvo sice zadalo, stále je však odsouván termín jejího zveřejnění a připomínkování. Ti, kdož k této věci v rámci projednávání POH uplatnili zásadní připomínky ve smyslu potřeby zpracování a připomínkování ekonomické analýzy, tak stále čekají na splnění závazku MŽP. Ale jak to vypadá, to co bylo dohodnuté, splněno zřejmě nebude. Předpokládejme, že ekonomickou analýzu odborná veřejnost nakonec dostane a možná ji bude moci i připomínkovat. Je však otázkou, zda pokud vláda POH nyní bez znalosti dopadů na občany schválí, jakým způsobem budou uplatněny připomínky odborné veřejnosti a zástupců těch, na které náklady dopadnou (obcí a firem)? Zajímá vůbec MŽP názor dotčených subjektů? Nebo je již rozhodnuto a lidé a firmy si prostě připlatí? Kdo bude za tento postup a případné citelné budoucí navýšení nákladů zodpovědný? Již nyní mají některé obce problémy s nutným navýšením nákladů způsobených poslední novelou zákona o odpadech. Nebyly na to upozorněny neboť novela také neobsahovala analýzu dopadů. Obce si tak opět budou muset vyřešit nemalý problém samy. Podobné chyby není možné stále dokola opakovat.

 

POH je třeba přijmout, stejně jako je třeba vědět, kolik to bude stát

Nikdo nezpochybňuje potřebu schválení nového POH ČR. K samotnému textu se vedla konstruktivní diskuze a jediné, co stále není dořešeno, je právě otázka očekávaných dopadů a z tohoto vyplývající finální nastavení této klíčové strategie. Reálně může být tato podstatná finální diskuze otázkou dvou až tří týdnů a věc může být vyřešena kvalitně.

 

Jak se k věci postaví vláda?

Nabízí se tedy zcela zásadní otázka. Skutečně vláda v pondělí projedná a schválí novou odpadovou strategii na dalších 10 let i bez toho, aby měla zpětnou vazbu z odborného připomínkování ekonomické analýzy a aby ministři znali míru dopadů na občany? Proč je volen tento postup?

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..