Vyjádření České asociace odpadového hospodářství k monopolizaci trhu v Praze

S určitým znepokojením sledujeme realizaci plánu Hlavního města Prahy na převzetí absolutní kontroly nad Pražskými službami. ČAOH zároveň plně chápe obavu firem vyvážejících v Praze odpad a některých městských částí, které se začínají proti záměru hlasitě ozývat.

Restrukturalizace Pražských služeb může vést k absolutnímu monopolu této firmy na svoz odpadu od občanů na celém území hlavního města, a to s dopady, které s tím logicky souvisí. V prvé řadě je zde riziko citelného pokřivení trhu odpadového hospodářství na území hlavního města. Dosavadní tržní prostředí a s tím spojená soutěž je podle ČAOH cenná deviza, neboť tyto základní principy kultivují jednotlivé poskytovatele služeb a pro zákazníka znamenají možnost volby. Dle obecné ekonomické teorie může při omezení trhu nastat situace postupného nárůstu cen a zhoršení kvality, či pestrosti poskytovaných služeb. Toto platí samozřejmě nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale obecně. Dle názoru ČAOH je toto riziko v případě Prahy zcela reálné.

Za druhé je zde riziko zvýšení dopravního zatížení ulic, kdy bude k obyvatelům domů jezdit městská firma a k soukromníkům ve stejné lokalitě jiná společnost. Zkušenosti stávajících odpadových firem, které v některých městských částech působí dlouhodobě a plní všechna požadovaná specifika svozu v jednotlivých městských částech, zde nová svozová firma logicky nemá. To je rovněž zásadní nevýhoda. Přeměna dosavadního soutěžního prostředí na prostředí monopolní, pokud k ní dojde, je tak velmi diskutabilní a možný dopad na původce, tedy Pražany, je zde zřejmý.

Je tedy otázkou, zda Praha v této věci tak trochu nehraje vabank a svým způsobem si nebere Pražany jako své rukojmí. Doporučujeme proto, aby si hlavní město před tímto unáhleným krokem ještě pozvalo odborníky na odpadové hospodářství a v otevřené odborné diskuzi zvážilo všechna reálná rizika, která Praze a Pražanům po prvním listopadu hrozí.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Související články:

Praha 2 nesouhlasí se snahou Prahy ovládnout Pražské služby

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..