Vyšla aktuální Statistická ročenka životního prostředí ČR

Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

 

Česká asociace odpadového hospodářství upozorňuje zejména na tu část ročenky, kde jsou uvedeny statistické údaje o produkci a nakládání s odpady. Jedná se o kapitolu 2.6, od stránky 46 do stránky 61.

Celková produkce odpadů v ČR v posledních třech letech mírně klesala, toto neplatí u produkce komunálního odpadu, jehož množství dle uvedených údajů spíše stagnuje.  

Za zmíňku také jistě stojí statistické údaje o množství odpadu ukládaného na skládky. V tabulce na straně 51 je (v řádku s kódem způsobu nakládání s odpadem D1) zřetelně vidět postupné snižování množství odpadů ukládaných na skládky. V roce 2011 bylo na skládky za rok uloženo o více než 1 milion tun odpadu méně než v roce 2008. Klesající trend se projevil v každém z posledních čtyř roků.

Ročenka obsahuje i přehledné grafické znázornění různých skupin zařízení k úpravě a nakládání s odpady na celém území ČR. Dle jednotlivých mapek je zřejmé, že Česká republika má kvalitní a rozvinutou síť různých technologických provozů ke zpracovaní, využívání a odstraňování odpadů.

Celou Statistickou ročenku životního prostředí v ČR, kterou pro MŽP zpracovala Cenia, je možno stáhnout zde:

Statistická ročenka životního prostředí v ČR

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..