29.9.2015 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH v Jindřichově Hradci

JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D., poradce pro životní prostředí, legislativní právník ČAOH, se věnuje posledním legislativním změnám v oblasti odpadového hospodářství a shrnuje obecné povinnosti při nakládání s odpady.

Název školení: LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH, AKTUÁLNÍ NOVELA PLATNÁ OD 1. 10. 2015

Přednášející: JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D., poradce pro životní prostředí, legislativní právník ČAOH

Výše účastnického poplatku: 1 800 Kč

Místo konání: Grand hotel Černý Orel, nám. Míru 165/I, Jindřichův Hradec

Termín: 29. 09. 2015 od 9:00 do 13:00; prezence od 8:30

 

V rámci semináře budou podrobně probrány poslední legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství (novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., poslední novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., vyhláška č. 321/2014 Sb. týkající se komunálních odpadů a další), a to s ohledem na dopady pro praxi.
Zároveň budou shrnuty obecné povinnosti při nakládání s odpady, přehled hlavních pojmů ze zákona, základní povinnosti původců a dalších subjektů podle zákona o odpadech, povinnosti při nakládání s vybranými odpady, legislativní změny v evidenci a ohlašování a další. 
Obsahem semináře bude aktuální novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která právě vyšla ve Sbírce zákonů a bude účinná již od 1. října 2015 (úprava působnosti zákona, změny týkající se nebezpečných vlastností odpadů, nová legislativní úprava ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (§ 40) a změny v evidenci a ohlašování (§ 39), změny týkající se baterií a akumulátorů a zpětného odběru pneumatik atd.).
Na závěr informace týkající se připravovaných zcela nových zákonů  - zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. 

 

Přihlášení na akci a bližší organizační podmínky najdete na stránkách http://www.skoleni-cz.cz/.

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..