Českou inspekci životního prostředí od prosince povede Erik Geuss

Ředitelem České inspekce životního prostředí se od 1. prosince 2014 stane ekonom Erik Geuss. Absolvent VŠE v Praze a doktorandského studia na ČVUT ve funkci vystřídá Jana Slance, který na postu ředitele skončil 31. října letošního roku.

Vystudovaný ekonom Erik Geuss není ve státní správě ani v oblasti životního prostředí žádným nováčkem. Působil na pozici náměstka a později i poradce na Ministerstvu životního prostředí nebo jako ředitel odboru ekonomické politiky MŽP. Ekologii se věnoval i v Českém ekologickém ústavu, příspěvkové organizaci MŽP, kde byl ředitelem. Zkušenosti z vedoucích funkcí má rovněž z Ministerstva informatiky či Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zastával pozici náměstka ministra. Do ČIZP Erik Geuss nyní přichází z Magistrátu hl. m. Prahy, kde působil jako ředitel odboru podnikatelských aktivit.

Erik Geuss ve funkci ředitele ČIŽP střídá Jana Slance, který inspekci vedl od 6. prosince 2011. Erik Geuss zvítězil ve výběrovém řízení, kterého se kromě něj a bývalého ředitele Jana Slance zúčastnilo dalších 22 zájemců.

Ministr Brabec od nastupujícího ředitele očekává, že přinese do ČIŽP nový pohled na fungování a směřování této organizace a vnese do ní nový impuls: „Pevně věřím, že se panu řediteli bude dařit naplňovat hlavní poslání inspekce, tedy nestranný a důsledný dozor nad respektováním zákonů v oblasti životního prostředí. Inspekci mj. přibudou kompetence v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a čekám od ní také zvýšenou aktivitu např. v oblasti kontroly výkupen druhotných surovin, ale samozřejmě nejen tam. Přeji panu řediteli v jeho náročné misi dostatek energie a tahu na branku při naplňování plánů, s kterými do ČIŽP přichází,“ říká ministr Richard Brabec.

„Vážím si důvěry, kterou jsem od pana ministra dostal, a věřím, že se mi podaří realizovat všechny plány, s kterými do nové funkce vstupuji. Mou prioritou je inspekce transparentní, předvídatelná a spravedlivá. Hlavním cílem této resortní organizace MŽP je dle mého názoru zlepšování stavu životního prostředí, nikoliv primárně udělování sankcí. Proto budu klást důraz i na činnosti preventivní, jako jsou osvěta nebo komunikace s veřejností, a za důležitou považuji i komunikaci se znečišťovateli životního prostředí. To proto, aby se jejich pochybení dařilo lépe, rychleji a efektivněji napravovat a tím přispívat ke zlepšování ochrany i stavu životního prostředí,“ prozrazuje nový ředitel ČIŽP Erik Geuss.

 

Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz

Pavla Sibřinová
tisková mluvčí ČIŽP
Tel: +420 731 405 072
E-mail: sibrinova_pavla@cizp.cz

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..