MŽP má nový odpadový plán s vyšší recyklací, má už ale kritiky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) mění odpadovou politiku a chce následovat celoevropský trend, který na první místo staví předcházení vzniku odpadu a vyšší podíl recyklace. Do veřejného připomínkového řízení předložilo Plán odpadového hospodářství České republiky (POH), který by měl platit v letech 2015 až 2024.

Odpadoví experti však tvrdí, že plán MŽP je připraven příliš rychle a zatím v něm chybějí některé cíle. Plán počítá s osmi novými spalovnami "libereckého typu", tedy spalovnami komunálního odpadu na energetické využití odpadů, ačkoliv Evropská komise právě tomuto využití odpadu.

 

Klíčový dokument má určit dlouhodobou strategii nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je jeho součástí i Program předcházení vzniku odpadů, sdělilo dnes ČTK ministerstvo. Plán měl být dokončen už loni, ale bývalé vedení MŽP ho prodloužilo o rok. Na kompletní novou legislativu se čeká už od roku 2007. Nový zákon chce ministerstvo představit v září.

 

"Předcházení vzniku odpadu je základním cílem naší strategie. Ministerstvo chce spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak přírodní zdroje," uvedla náměstkyně ministra Berenika Peštová. Ministerstvo uvažuje o recyklační slevě, jež má obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu končícího na skládkách.

 

Podle odpadového experta Hnutí Duha Ivo Kropáčka ale v plánu chybějí konkrétní opatření, například 60 procent recyklace MŽP jen prognózuje, podle ekologa by to ale měl být jeden z hlavních cílů. "Mělo by tam být napsané přímo, že hlavní cíl plánu odpadového hospodářství je zvýšit míru recyklace a kompostování na 60 procent na úroveň západních států," zdůraznil.

 

Evropská legislativa doporučuje předcházet vzniku odpadu. Pokud se vytvoří, měl by se dále využít - recyklovat, pokud to není možné, může se použít jako zdroj pro výrobu energie. ČR patří ke státům, kde více než polovina směsného komunálního odpadu míří na skládky. Plán však závazně nesnižuje podle Kropáčka množství směsného odpadu v popelnicích, jenž končí ve spalovnách nebo na skládkách. Chybí v něm snížení jeho množství, například zavést systém, kdy lidé zaplatí podle toho, kolik odpadu vyhodí.

 

MŽP plánuje například do příštího roku v rámci komunálních odpadů zavést tříděný sběr pro odpady u papíru, plastů a skla a kovů. Do šesti let chce zvýšit nejméně na 50 procent hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z uvedených zdrojů. Nový POH má povinně stanovit i systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích. Tím by podle MŽP pokleslo maximální množství biologicky rozložitelných komunálníchodpadů ukládaných na skládky maximálně na 35 procent z celkové hmotnosti v roce 2020.

 

V rámci plánu se má stanovit i síť zařízení k nakládání s odpady v regionech, mezi něž patří výstavba drahých spaloven. Prosazoval je exministr Tomáš Chalupa (ODS), který navíc často čelil kritice za neprůhledné kroky v odpadové politice. To, že se oproti minulosti prosazuje recyklace, i že dokument může připomínkovat veřejnost, hodnotí pozitivně ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

 

Zdroj: biom.cz (ČTK)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..