Baterie – důležitá informace pro kontrolované osoby!

V posledních týdnech a dnech se ze strany kontrolovaných subjektů ozývá stále silnější nesouhlas s požadavky některých kontrolních orgánů mimo jiné i ohledně výkupu olověných baterií. Tyto požadavky nemají oporu v platné legislativě a bez objektivního důvodu narušují dlouhodobě funkčně nastavené systémy sběru a recyklace baterií.

Členská společnost České asociace odpadového hospodářství, klíčový zpracovatel použitých baterií v České republice, společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. spolu s ČAOH informují o této situaci a v rámci osvěty přinášejí jednoznačné shrnutí platných povinností týkajících se sběru baterií.

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. o situaci informovala dopisem své dodavatele. Česká asociace odpadového hospodářství chce tímto článkem informovat ostatní veřejnost. Níže je uvedena podstatná část dopisu, který doufejme přispěje k tomu, že kontroly týkající se této oblasti se opět vrátí do standardní zákonné linie a že po kontrolovaných subjektech bude vyžadováno jen to, co plyne z platné legislativy.


Text otevřeného dopisu

„V posledních několika týdnech se na nás obracíte s dotazy týkajícími se pravidel výkupu olověných akumulátorů v ČR. Rozhodli jsme se na to reagovat zasláním informací o výkladu současné legislativy.

Nejdříve musíme shrnout několik základních údajů o sběru autobaterií v ČR.


Vývoj v nastavení sběru

Historicky byly odběr a recyklace zajišťovány především prostřednictvím jediného zpracovatele autobaterií v ČR, naší společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Tomuto systému jsme přispívali mnoha nadstandardními podmínkami, které vytvořily velmi stabilní a motivační prostředí ke sběru autobaterií (maximální ceny, zapůjčování či prodej kontejnerů, krátké splatnosti, vlastní svoz autobaterií, dodržování splatnosti atd.). Na základě platných zákonů jsme na všech našich dodavatelích požadovali vždy předložení povolení k nakládání s nebezpečnými odpady. Touto důslednou strategií na základě zákona jsme dosáhli stavu, kdy olověné baterie v ČR byly vykupovány, shromažďovány a dodávány do Kovohutí s účinností sběru mezi 95-99%, a to v režimu odpadů s kontrolou tomu odpovídající.

V roce 2010 jsme na základě zákona č.297/2009 Sb. a požadavku povinných osob aplikovali na fungující systém nově zavedený pojem Zpětný odběr, jako další možnost, jak olověné baterie shromažďovat k recyklaci. Znamenalo to vysvětlovat našim dodavatelům, které jsme předtím donutili vyřídit si nakládání s nebezpečnými odpady, že mohou využít režimu zpětného odběru a nemusejí vyřizovat povolení pro nebezpečné odpady na každé provozovně.

Sotva tento proces proběhl a systém je opět relativně stabilní, jsme vystaveni další destabilizující vlně. Vysoká četnost legislativních změn a celospolečenská informační kampaň kriminalizující veškerou činnost týkající se výkupu odpadů jsou matoucí nejen pro občany, majitele odpadových firem, ale zřejmě i některých úředníků, kteří vykonávají kontrolní činnost.


Praktiky některých kontrolních orgánů

V některých komentářích uvádíte, že pracovníky kontrolních orgánů, případně pracovníky Policie ČR je Vám tvrzeno, že autobaterie lze vykupovat pouze v režimu zpětného odběru nebo, že je zakázáno je vykupovat za hotové, či vůbec. Pokud skutečně k něčemu podobnému dochází, jsme svědkem zcela chybného výkladu odpadové legislativy. Je velmi důležité tyto mylné názory podchytit, a to nejlépe v písemné podobě. V takovém případě můžeme potom rozvinout diskuzi s příslušnými úřady a přispět tak k našemu i všeobecnému povědomí o výkladu zákona o odpadech a platných vyhláškách.


Jaká je skutečnost dle platného práva a jak reagovat při kontrolách

Na základě informací uvedených na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (viz příloha), právního výkladu platného zákona o odpadech, včetně příslušných vyhlášek, i na základě konzultace s pracovníky odboru odpadů MŽP, můžeme prohlásit, že olověné baterie:

1)      Jsou a mohou být vykupovány v režimu zpětného odběru i v režimu odpadů.

2)      Jsou vykupovány, shromažďovány a recyklovány v individuálním, popřípadě solidárním systému!

3)      Nevztahuje se na ně bezhotovostní platba za výkup kovových odpadů.

4)      Není zakázán výkup těchto odpadů ve sběrnách, které mají povolení na nakládání s nebezpečnými odpady a mají tyto druhy odpadů uvedeny v provozním řádu.

5)      Není zakázán výkup těchto odpadů ve sběrnách, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru s Kovohutěmi Příbram nástupnická, a.s.“ … konec citace dopisu

 

Závěrem

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. i Česká asociace odpadového hospodářství přivítají informace o sporných případech týkajících se sběru baterií. Rádi se zapojíme do diskuze s úřady, včetně právních konzultací, které by Vám mohly pomoci při zajišťování hladkého pokračování provozování systému sběru olověných a především olověných automobilových baterií v ČR. V této oblasti je ČR ve skupině elitních států, kde je dosahováno téměř 100% hranice sběru autobaterií. Přispívá k tomu široká a otevřená sběrná síť oprávněných osob, možnost finanční motivace pro ty, kdo použité baterie do sběren přináší a stabilní podmínky vytvořené a udržované profesionálním přístupem zpracovatele.

Autobaterie jsou velmi názorným příkladem zcela přirozeného fungování volného trhu pro odpad resp. zpětně odebíraný výrobek, ke kterému se váže rozšířená odpovědnost výrobce. Jsou významnou surovinou pro výrobu olova díky velmi účinné recyklaci, a proto mají podobně, jako některé jiné komodity, kladnou hodnotu. V takovém případě disponují povinné osoby i stát velmi jednoduchou a ekonomickou cestou, jak zajistit požadavky a cíle pro sběr a recyklaci takového použitého výrobku bez nutnosti omezení volného trhu a zatížení spotřebitelů. Individuální systém, popřípadě solidární systém, jsou tak fungující formou realizace sběru.

Otázkou je, zda nemáme v ČR více takových odpadových komodit, kde tržní prostředí by bylo efektivní cestou ke splnění evropských cílů?

 

Související články:

Konec tržního prostředí, sbírat elektroodpad mohou jen vybraní!

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

 

Ke stažení:

Otázky a odpovědi MŽP k zavedení bezhotovostních plateb - mZp-otazky-a-odpovedi.pdf [ 165.78 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"
Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..