ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Podobně jako k návrhu nového zákona o odpadech, nyní Česká asociace odpadového hospodářství zveřejňuje své kompletní připomínky k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností.

 

Základní body nového zákona o výrobcích s ukončenou životností ČAOH komentovala svým článkem již na přelomu tohoto roku - ČAOH: Co může přinést nový zákon o výrobcích s ukončenou životností?

 

Tento nový zákon má být speciálním zákonem k zákonu o odpadech a bude se týkat následujících vybraných výrobků: elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. S výjimkou vozidel (na něž se nevztahuje zpětný odběr) budou předmětné vybrané výrobky podléhat povinnosti zpětného odběru, které plní povinná osoba (výrobce) buď samostatně, nebo prostřednictvím kolektivních systémů (KS). V současné době fungují v ČR kolektivní systémy na elektrozařízení a baterie. V oblasti zpětného odběru pneumatik se praktická forma kolektivního plnění teprve vyvíjí.  

Dosavadní právní úprava týkající se kolektivních systémů v zákoně o odpadech byla často kritizována z řady důvodu. Těmi nejčastějšími je omezování tržního prostředí a zásadní nedostatek kontrolních mechanismů vůči kolektivním systémům. Mimo jiné přišla opakovaně kritika v tomto směru i od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (stanovisko 14. 8. 2013 – viz zde a pod článkem). Co tedy přinese zcela nový zákon za změny?

 

Ke stažení kompletní připomínky ČAOH k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě prosazuje co nejotevřenější diskuzi k tématu obou odpadových zákonů. I zákon o výrobcích s ukončenou životností dopadá na všechny spotřebitele, a to zejména s ohledem na skutečnost, že jsou to právě oni, kdož v ceně výrobků platí náklady na sběr a recyklaci komodit spadajích do režimu zpětného odběru. Z tohoto důvodu, jako obvykle, i v tomto případě zveřejňujeme plný text všech připomínek ČAOH.


Přípomínky k zákonu ke stažení zde: Caoh-pripominky-vvuZ--final-web.pdf [ 332.55 kB ]

 

Stanovisko ÚOHS ze dne 14.8.2013

dopis-senat---elektronovela.pdf [ 187.82 kB ]

 

Samotný text návrhu zákona a související dokumenty jsou k dispozici pod tímto odkazem na konci článku

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Konec tržního prostředí, sbírat elektroodpad mohou jen vybraní!

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..