ČAOH připomínkovala návrh nového POH ČR

Nový Plán odpadového hospodářství byl předložen v rámci jednání Rady odpadového hospodářství, poradního orgánu ministra životního prostředí.

Při jednání Rady bylo sděleno, že tento návrh POH chce nyní MŽP podrobit široké odborné diskuzi a připomínkování. Bylo sděleno, že návrh POH je možno pro tyto účely volně šířit a zajistit tak dostatečnou účast připomínkových míst a míru projednání návrhu.

Za zmínku stojí, že ČAOH byla v rámci tohoto kola připomínkování, připomínkovým místem, které uplatnilo největší počet připomínek, tedy největší počet připomínek ze všech členů Rady odpadového hospodářství. Konkrétní připomínky definované k návrhu nového POH ČR ze strany ČAOH jsou pro informaci uvedeny v přiloženém souboru Caoh---pripominky-poh.pdf [ 258.09 kB, PDF ]. Nejdůležitější připomínky jsou pak vyznačeny červeným textem „zásadní připomínka“. Pokud se s připomínkami ČAOH seznámíte a identifikujete se s nimi a pokud s námi chcete do budoucna sdílet a společně prosazovat námi uváděné odborné názory, kontaktujte nás prosím.

Caoh---pripominky-poh.pdf [ 258.09 kB, PDF ]

V návaznosti na již vydanou Příručku pro živnostníky a malé původce odpadů, nyní Česká...

Díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem sdružených v České...

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..