Infringementová novela putuje do parlamentu

Tzv. infringementová novela zákona o odpadech byla dne 25. 2. jako vládní návrh zákona předložena do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – sněmovní tisk č. 409.

Hlavním důvodem pro zpracování této novely je dle MŽP nedostatečná transpozice rámcové směrnice o odpadech, kterou ČR vytýkala Evropská komise.


Mezi hlavní navrhované změny patří:

  • Úprava působnosti zákona o odpadech v § 2 – např. co se týče odpadů drahých kovů, odpadních vod či sedimentů. (Např. v případě odpadních vod, se nově zákon o odpadech nebude vztahovat na odpadní vody pouze v takovém rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích)
  • Změny v základních definicích – např. nové definice tříděného sběru či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o činnost obchodování s odpady, upřesnění § 9a Hierarchie nakládání s odpady.
  • Upřesnění způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12 zákona.
  • Vypuštění minerálních olejů z § 38 – na minerální oleje se nebude vztahovat povinnost zpětného odběru.
  • Změny v oblasti hodnocení nebezpečných odpadů a evidence při přepravě nebezpečných odpadů v souvislosti s elektronizací – např. nové znění § 40, které by mělo být v praxi lépe realizovatelné a nebude znamenat takovou administrativní zatěž, jako původní znění schválené v tzv. ekoauditové novele zákona.
  • Úpravy v oblasti baterií a akumulátorů - adaptace na nařízení Komise (EU) z roku 2012 a vypuštění výjimky knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje.
  • Stanovení možných způsobů bezhotovostních plateb při výkupu kovů (převod prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní poukaz).

 

Problematické části novely - rozpory

Infringementová novela na vládě obsahovala několik poměrně vážných věcných a odborných rozporů. Mezi hlavní kritizované body novely patří:

Změna působnosti ve vztahu k odpadním vodám. Své rozpory k navržené věci sdělily např.: ministerstvo zemědělství, Hospodářstká komora ČR, Svaz měst a obcí ČR. Kritické připomínky sdělily i hlavní profesní svazy a asociace z dotčených sektorů - SOVAK, ČAOH a další (více zde).

Rozpor k problematice sedimentů uplatnili např.: ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, Hospodářská komora ČR a další.

Rozpor ve věci zpracování dat a sběru dat o odpadovém hospodářství: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český statistický úřad.

 

Novelu nyní čeká projednání v Parlamentu České republiky, kde budou tyto věci pravděpodobně dále řešeny. 

 

Novela je čtenářům webu ČAOH k dispozici zde:

novela-s-vyznacenim-zmen.pdf [ 505.05 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..