Poslankyně Krutáková a oborové svazy oslovily ministra Brabce – problém s výměty z třídění plastů je třeba řešit efektivněji

Tři největší profesní organizace obecních, městských a privátních firem ze sektoru odpadového hospodářství a paní poslankyně Jana Krutáková, jakožto předsedkyně odborné skupiny RecHelp, oslovily ministra Brabce s otevřenou žádostí o efektivnější řešení problému s výměty z třídění plastů a s problematickou dikcí nového odpadového zákona. Situace stále dopadá na obce a města. Náklady obcí se neúměrně zvýšily.

Spolek veřejně prospěšných služeb, Sdružení komunálních služeb, Česká asociace odpadového hospodářství a předsedkyně pracovní skupiny RecHelp, paní poslankyně Jana Krutáková, shrnuly trvající problémy nemožnosti nakládání s výměty z třídění plastů z obcí a měst způsobené dikcí nového odpadového zákona. Zástupci zásadní většiny odpadového sektoru se shodli na tom, že problém je skutečně vážný. Trvá již několik měsíců a dopady příslušného ustanovení nového zákona (§36 odst. 5) na obce se výrazně navýšily. Místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal potvrdil, že obcím se meziročně navýšily náklady na svoz a zpracování plastů dokonce již na 2,5 násobek proti minulému roku a stále stoupají. Tento vývoj je neudržitelný. Dříve již v této věci proběhla i korespondence na předsedy obou obecních svazů - SMO ČR a SMS ČR (více zde).

Problematický paragraf 36 odst. 5

Signatáři otevřeného dopisu uvedli, že předmětný problém není v žádném případě způsobem evropskou legislativou, jak je někdy nesprávně sdělováno, ale nevhodným parametrickým nastavením § 36 odst. 5. To de-facto vylučuje, aby z procesu třídění komunálních odpadů vznikaly nevyužitelné odpady. Ty ale samozřejmě z logiky věci vznikají a vždy vznikat budou. Proto EU nic takového nezakazuje, protože by to technicky ani nebylo možné. Důkaz je prostý – klíčový problém v českém zákoně v tomto směru je nevhodně nastavený parametr výhřevnosti a z něj plynoucí nemožnost, aby tříděním komunálních odpadů vznikaly nevyužitelné odpady. Na papíře je to tedy znemožněno, ale v praxi se to zajistit nedá. Evropská legislativa prokazatelně žádný parametr výhřevnosti nemá a nezná. Takže české nastavení v této věci jistě nevychází z požadavku EU. Nícméně za několik měsíců již dokázalo citelně navýšit náklady za svoz a zpracování plastů z obcí a měst a v mnoha desítkách zařízení vytvořit ohromné zásoby odpadů, které není kam dát.

plasty-vymety6

Snaha o řešení problému metodickým pokynem MŽP nepomohla, protože nemá oporu v zákoně

MŽP se sice předmětný problém zcela striktního nastavení zákona, ke kterému došlo na poslední chvíli poslaneckým pozměňovacím návrhem, snažilo vyřešit v rámci metodického pokynu. Zde bylo jaksi arbitrárně stanoveno, že nevyužitelných odpadů, může být dle názoru MŽP v případě plastů 15 %. Zákon však nic takového nepřipouští a předmětné problematické ustanovení § 36 odst. 5 je zcela nekompromisní. Nejen obce, ale i třídící technologie proto mají velký problém, který se s postupem času zvětšuje (více zde). Vznikající množství výmětů z třídění plastů nechtějí přijímat ani skládky, ani spalovny. Recyklační technologie pro ně nejsou k dispozici. Cementárny je potřebují mít v podobě homogenizovaných paliv z odpadů, tzv. TAP. ČR však zatím nemá dostatečné kapacity na výrobu potřebného množství TAP. V rámci ČR tak vzniká větší množství plastových výmětů, než pro které existují kapacity. Výměty proto není kam dát (více zde).

Kam s výměty? Na tuto opakovaně pokládanou klíčovou otázku neumí stát odpovědět a tedy na ni stále neodpovídá

MŽP opakovaně odkazuje na shrnutí svých aktivit, které by mohly alespoň částečným způsobem pomoci. Reálně však dosavadní činnost MŽP ovlivní situaci v horizontu za cca 2 - 3 roky. Problém je však třeba řešit nyní a je nutné ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU, KAM MAJÍ PRODUCENTI VYTŘÍDĚNÝCH VÝMĚTŮ TYTO ODPADY PŘEDÁVAT NYNÍ a v dalších měsících. Na tuto otázku zatím nebyla ze strany MŽP sdělena odpověď. Proto zástupci většiny odpadového sektoru a skupiny RecHelp požádali pana ministra Brabce o svolání otevřeného jednání všech dotčených stran, kde by se tato věc otevřeně diskutovala a kde by se hledalo řešení, jak velmi problémovou situaci zvládnout v následujících týdnech a dalších cca 24 měsících. Tedy v době, než v ČR reálně vzniknou potřebné technologie.

plasty-vymety7

Níže uvádíme plný text aktuálního otevřeného dopisu paní poslankyně Jany Krutákové a oborových svazů adresovaný panu ministru Brabcovi - plný text dopisu zde . Pod dopisem, je k dispozici odpověď pana ministra s výčtem všech doposud provedených činností MŽP - plný text odpovědi zde . Ty je jistě třeba vnímat pozitivně a doufejme, že v dlouhodobém výhledu alespoň trochu pomohou. Klíčový je však fakt, že v odpovědi bohužel opět není vysvětlení MŽP, kde je v zákoně ono ustanovení ohledně zmíněných 15 % výmětů, které by bylo možné odstranit. Není zde ani odpověď ohledně řešení, kam by mohli producenti předávat své plastové výměty z obcí v následujících týdnech a cca 24 měsících. A zatím bohužel nebyl oznámen ani termín otevřeného společného jednání všech zainteresovaných stran, kde by bylo možné problém společně otevřeně diskutovat a hledat společné řešení. Problém tak dále trvá.

Otevřený dopis oborových svazů a paní poslankyně Jany Krutákové, předsedkyně odborné skupiny RecHelp

dopis-vymety-ministr

 

Odpověď ministra Richarda Brabce na otevřený dopis

odpoved-ministra-brabce-vymety

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím otevřené korespondence paní poslankyně Jany Krutákové a oborových svazů SVPS, SKS, ČAOH

 

Související články

Obcím se zdražuje svoz plastů. Není jasné, co s výměty z třídění. Shrnutí v dopisu obecním svazům

ČT reportáž: Recyklace plastů v Česku nefunguje. Většina odpadu se spálí

Ekolist: Petr Bielan - Polemika k článku „Co dělat s výměty z třídiček plastových odpadů?“

Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech? Poslanci budou rozhodovat o senátním posunu účinnosti zákonů

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..