Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra - úloha MBÚ v odklonu odpadů ze skládek

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální příspěvek Petra Havelky do Polemiky časopisu Odpadové fórum. V lednovém čísle časopisu se téma polemiky týká zařízení na úpravu odpadů jejich technologickým tříděním, tedy tzv. MBÚ - mechanicko biologická úprava odpadů.

 

Redakce časopisu uvedla aktuální polemiku následovně

Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. V rámci připravovaného balíčku k oběhovému hospodářství bychom měli recyklovat více jak polovinu množství odpadu a zásadně omezit skládkování. Redakce Odpadového fóra se ptá:

„Mohou být zařízení MBÚ relevantními technologiemi pro odklon SKO od skládkování za stávajících legislativních a tržních podmínek v ČR?“

 

K uvedenému dotazu byli osloveni

Ing. Pavel Novák, odborný konzultant v oblasti odpadového hospodářství
Ing. Otakar Rýdl, odborný konzultant v oblasti energetiky
Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Mgr. Vojtěch, Pilnáček, Odbor odpadů MŽP
Ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA
Ing. Jaroslav Vodáček, senior konzultant, EY
Ing. Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, E.I.C., spol. s r.o. Praha


Odpověď Petra Havelky na dotaz redakce je následující

Stručně řečeno, ano. Odpověď na tuto otázku není v poloze názoru, ale spíše faktu. Přesvědčit o tom se můžeme i v textech doprovodných dokumentů Evropské komise k balíčku oběhového hospodářství. Třídící linky na komunální odpady jsou zcela relevantní a z pohledu EU doporučované technologie, které mají mít v budoucím řešení odpadového hospodářství místo.

Aktuálně je v EU cca 570 těchto zařízení s kapacitou 55 milionů tun a stále jsou ve výstavbě další. Důvod je jednoduchý. Úprava směsných odpadů technologickým tříděním znamená snížení množství odpadů ukládaných na skládky. A to je vždy pozitivní (více viz zde). Skládkování má být dle EU omezeno k roku 2030 na 10 %. K dosažení vysokých recyklačních cílů vnímám jako podstatnou také další intenzifikaci sběrné sítě barevných kontejnerů (nádoby, či pytle na třídění do domů).

Někteří členové ČAOH se již dříve touto cestou vydali a úspěšně (více viz zde). Jde to a zcela bez potřeby nové legislativy a s ní spojeného navrhovaného násobného zdražení poplatků v zákoně. Počet obcí, kterým naše členské společnosti toto umožňují, stále roste. V některých lokalitách se doplněním barevných sběrných nádob přímo do domů dosáhlo snížení produkce směsného komunálního odpadu (SKO) o 52 %. Snížení SKO vnímá EU jako jednu z priorit balíčku. Pokud SKO nevznikne, není uložen na skládky a není spálen ve spalovně (ZEVO).

Intenzifikace sběrné sítě v příslušném městě dále přinesla zvýšení třídění u plastů o 62%, u papíru o 21% a u BRKO o 15%. Je však zřejmé, že samotné třídění ze strany občanů nedosáhne potřebné mety evropského recyklačního/separačního cíle 65% komunálního odpadu (v roce 2030).

Jaké jiné technologie, než linky na třídění SKO a jeho složek, by mohly ke splnění cíle přispět? Skládky? Ne. Spalovny (ZEVO)? Také ne.

K nutnému dalšímu navýšení separace přispějí právě třídící linky. K rozvoji recyklace pak finální zpracování pro recyklaci. Pro rozvoj třídících linek však potřebujeme úpravu chybně nastavené novelizované vyhlášky MŽP v parametru výhřevnosti. A to z nových 6,5 MJ/kg v sušině, na 6 MJ/kg v normálním odpadu (dříve vyhláška MŽP obsahovala 8 MJ/kg).Oprava vyhlášky podpoří výstavbu nových třídících linek, jejichž stavba byla kvůli novele vyhlášky MŽP zastavena.

Pro podporu recyklace samotné a recyklačních technologií, pak jako ČAOH doporučujeme daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu a preferenci recyklovaných výrobků při veřejných zakázkách. To je část našich doporučení pro možné splnění evropských cílů.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..