Příspěvek ČAOH v diskuzi časopisu Odpady k návrhu nových zákonů

V aktuálním čísle časopisu Odpady proběhla diskuze redakcí oslovených zástupců odpadového sektoru k návrhům obou nových zákonů - zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Příspěvek Petra Havelky z ČAOH je nyní k dispozici na webu ČAOH.

Stručné stanovisko k návrhu nového zákona o odpadech:

Nový zákon není technologicky neutrální - Stále častěji zaznívá, že podstatným problémem návrhu nového zákona o odpadech je to, že není technologicky neutrální. Jeho nastavení může v dohledné době způsobit nemožnost splnění nových evropských odp. cílů. To vše se skrývá v tabulce na poslední straně návrhu – v ekonomickém nastavení.

Proč zásadně zvyšovat zdanění i pro nevyužitelné odpady? - Zatím nebyl nikdo z MŽP schopen vysvětlit, proč má mít ČR nejvyšší poplatek v rámci EU pro NEVYUŽITELNÉ odpady. Navržené nastavení způsobuje to, že odpady se vůbec nevyplatí zpracovávat a technologicky třídit. Extrémní zpoplatnění je limitující pro zpracovatelské technologie. Návrh MŽP je výhodný de-facto jen pro jednu technologii, pro spalovny (více viz zde). Pokud nebudou mít konkurenci v třídících zařízeních, která by byla navrženým zpoplatněním nevyužitelných odpadů mimo hru a pokud budou občané nuceni platit vysoké poplatky, pak mohou spalovny i se svou nejvyšší cenou na trhu fungovat. Jen není zřejmé, jak by ČR bez technologického třídění a úprav odpadů mohla splnit vysoké recyklační cíle. Zatím také není jasné, proč MŽP nechce technologicky neutrální zákon.

Návrh zákona bude třeba upravit - Ze stovek zásadních připomínek zaslaných na MŽP je však zřejmé, že zákon bude třeba ještě významně upravit. Klíčové negativní připomínky obcí, průmyslových svazů, odpadářů a dalších, přitom cílí právě na oblast chybně navrženého ekonomického nastavení a na ministerstvem navrhované extrémní zdražení poplatků, tedy ekologických daní (více viz zde). Ministerské řešení již bylo mediálně z mnoha stran odmítnuto. Hledejme cestu levnější a technologicky neutrální.

Celé znění připomínek ČAOH k návrhu nového zákona o odpadech je k dispozici zde: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

 

Stručné stanovisko k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností:

Klíčová problematika druhého zákona také souvisí s budoucími náklady, které platí občané, ale ne tak viditelně. V zákoně VUŽ jde zejména o to, zda v ČR bude v sektoru sběru a zpracování elektro a dalších komodit tržní a soutěžní prostředí, nebo bezsoutěžní monopol či oligopol 2-3 nejsilnějších kolektivních systémů. To, která cesta je levnější, je myslím zřejmé, ale na to nechť si odpoví každý čtenář sám.

Celé znění připomínek ČAOH k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností je k dispozici zde: Kompletní připomínky k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

 

Celou diskuzi všech oslovených najdete v aktuálním čísle časopisu Odpady.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Souvísející články:

MF Dnes: Plné znění dotazů a odpovědí ČAOH k novému zákonu o odpadech

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..