Stane se něco, pokud nový odpadový zákon nyní nebude?

V prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum vyšla zajímavá polemika k tématu, co by se stalo, pokud by se v tomto volebním období nestihl projednat a schválit nový odpadový zákon. Redakce tentokrát oslovila devět osob ze sektoru odpadového hospodářství nebo osob, které tuto oblast dlouhodobě komentují a podávají k ní svá stanoviska.

Text redakce pro dotázané k této aktuální polemice byl následující: „Legislativní rada vlády nad odpadovými zákony znovu přerušena. Shrňme si některé podstatné body nad nově vznikající českou a evropskou legislativou:

  • 3. 11. 2016 bylo opětovně přerušeno jednání LRV nad novými odpadovými zákony
  • rok 2024 - zákaz skládkování vybraných druhů odpadů
  • pravděpodobné cíle od Evropské komise obsažené balíčku:
    • Snížit množství skládkovaného komunálního odpadu do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu,
    • do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti,
    • do roku 2030 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 65 % hmotnosti.

Příprava nových odpadových zákonů je za posledních 8 let nejdále, nicméně se nedaří právní normy posunout přes Legislativní radu vlády. Do konce volebního období však nezbývá mnoho času, a je tak otázkou, zda je vůbec reálné úspěšně absolvovat celý legislativní proces. MŽP takovou ambici má.


Pokud se tak přesto nestane, jaký to bude mít podle Vás dopad na budoucnost odpadového hospodářství v Česku?“


Na dotaz odpovídali (u každého jména uvádíme i stručný nadpis jejich příspěvku):

Petr Bielan, OZO Ostrava – „Nestane se nic mimořádného“

Milan Chromík, Veolia Vedlejší produkty – „Nepřijetí zákonů by prodlužovalo neutěšený stav českého odpadového trhu“

Michal Stieber, Ernst & Young – „Klíčová témata zákona v předvolební kampani. Osobně příliš nevěřím, že se podaří před volbami na podzim 2017 posunout odpadové zákony dále v legislativní procesu.“

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA – „Špatně především pro recyklaci“

Zdeněk Horsák, SUEZ – „Promarníme historickou možnost“

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství – „Klíčová debata nás čeká po přijetí očekávaných evropských směrnic“

Petr Šulc, Svaz průmyslu druhotných surovin – „Připravované zákony nevytvořily stimuly pro materiálové využití odpadů“

Richard Blahut, Spolek veřejně prospěšných služeb – „Zákon je postaven na základech nepochopitelného zdražování“

Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR – "Odpadové hospodářství se nezastaví aktuálním nechválením nové legislativy“

Plné znění příspěvků jednotlivých oslovených osob můžete nalézt v prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum. Pro čtenáře webu ČAOH níže přinášíme plné znění odpovědi Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství:


Odpověď Petra Havelky

„Dle dat, které nedávno zveřejnilo jak MŽP, tak ČSÚ, se sledované parametry odpadového hospodářství vyvíjejí již cca 6 let pozitivně. Zvyšuje se míra recyklace, snižuje se množství odpadů ukládaných na skládky, roste množství vytříděného BRO, apod. Trendy odpadového hospodářství se tedy v ČR vyvíjejí kladně. V tomto směru se proto domnívám, že i bez nového zákona/nových zákonů, stále směřujeme po základní trajektorii, kterou nastavila Evropská unie. Samozřejmě je třeba uznat, že pořád je co zlepšovat a jsem přesvědčen, že takto to vnímá i celý odpadový sektor a chce tomu dále napomáhat. Obavu o budoucnost odpadového hospodářství v Česku tedy nemám.

Je zde i další podstatný pohled na věc. Objektivně je třeba vnímat také to, že práce na nových odpadových směrnicích v Evropě stále pokračují. Nyní jsou již projednávány v pracovních orgánech Evropského parlamentu. Evropská komise vnímá legislativu spojenou s balíčkem k oběhovému hospodářství jako jednu ze svých priorit a věřím, že Komise naplní svůj časový harmonogram a nové odpadové směrnice budou dle plánu schváleny. V tomto směru je pak logické, aby podobně jako jiné evropské státy, i Česká republika vyčkala s novým zákonem na to, až bude finálně známý obsah nových směrnic. Důvod je zřejmý, pokud bychom nyní trvali na nutnosti schválení nového zákona, tento by jednoznačně musel být v krátké době znovu měněn. Přitom stabilní legislativní prostředí je jedna z velmi důležitých věcí pro většinu investorů. Není vhodné nastavovat strategii nové legislativy zákonem, jehož životnost může být reálně cca 2 roky. Investoři by v tomto období mohli realizovat investice, které se s novými evropskými směrnicemi ukáží jako chybné. A co potom? Kdo by za tyto chyby nesl odpovědnost? Kdo by měl pak nést náklady za kapacity technologií, které by v nové strategii nemohly mít reálné uplatnění? Toto vše bychom podle mě měli brát v úvahu.

Na druhou stranu je třeba uznat, že po-té, co do zákona byly po mnoha měsících konečně doplněny povinné recyklační cíle, je zákon již blíže pohledu EU. Jak však ukázalo projednávání v rámci LRV, zákon stále obsahuje širokou řadu právních chyb, nejasností  a problémů, včetně chybně nastavených technických parametrů. To je třeba ještě vyřešit, jinak zákon v reálu vyšší příčky hierarchie nepřinese.  

Domnívám se, že pokud spíše vyčkáme na schválení nových evropských směrnic, vznikne větší prostor pro klíčovou debatu, zda bude lépe posílit recyklaci nebo spalování neupravených směsných komunálních odpadů (energetické využití). Pokud by se přeci jen nový zákon nyní schvaloval, chci vyjádřit velké přání, aby z něj nebyly nakonec v rámci pozměňovacích návrhů poslanecké sněmovny vyjmuty recyklační cíle. O jejich prosazení jsme dlouhodobě usilovali a zákon by bez nich významně ztrácel svůj smysl.”


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím Odpadového fóra


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"
Související články:

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR k poslední verzi návrhu zákona o odpadech

Odpovědi ČAOH na dotazy Lidových novin k třídění BRKO

Další odpadářské svazy vyjadřují shodné postoje k problémovým částem návrhu odpadového zákona

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..