Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje paragrafové znění zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, které by měly nahradit současnou odpadovou legislativu. Resort má v plánu předložit je českému parlamentu letos na podzim, ale už nyní je potřeba mluvit o tom, jaké dopady bude mít nová odpadová legislativa na původce odpadů, tedy na občany, obce a firmy. Největší změnou, kterou občané i firmy pocítí, je bezesporu omezení skládkování využitelných odpadů, které Evropa zvažuje od roku 2025 a které podporují i odpadové firmy.

 

Na druhou stranu je třeba se zamyslet, zda je stejně smysluplné a ekonomicky únosné i plošné omezení skládkování veškerého směsného komunálního odpadu včetně jeho nevyužitelných složek, které ministerstvo životního prostředí navrhuje nad rámec evropské legislativy již k roku 2024. Co od toho lze očekávat? V tuto chvíli vše závisí na tom, zda dojde k razantnímu zvýšení poplatků za skládkování, které se ministerstvo dlouhodobě snaží prosadit, a také na tom, kterých odpadů se navýšené poplatky budou týkat – zda skutečně jen těch využitelných, jak říká EU, nebo všech. Ministerstvo zvažuje navýšení této ekologické daně až o 200 procent, a je tak více než pravděpodobné, že se občanům i českému průmyslu zvýší poplatky za odpadové služby. Je však otázkou, o kolik to bude a jaké zdražení je v Česku akceptovatelné a nezbytné ke splnění evropských cílů.

Razantní zvýšení cen zřejmě povede k výstavbě nových spaloven, které představují tu nejdražší odpadovou technologii. Znatelně levnější variantou, kterou doporučují Evropská unie i odpadové asociace, je větší míra recyklace a další úpravy odpadů. Tato cesta rovněž podporuje vznik nových pracovních míst a realizaci širokého spektra moderních recyklačních a úpravárenských technologií.

Odpadové firmy jsou na ukončení skládkování využitelných odpadů v roce 2024 připraveny. Mnohé z nich již nyní realizují projekty, které vedou k postupnému omezení množství skládkovaných odpadů, jež se dlouhodobě daří citelně snižovat (za posledních pět let o více než jeden milion tun). Odpady, které dříve končily na skládkách, se postupně přesouvají do spektra zařízení na další zpracování, úpravy a využití. Lze z nich získat drahé kovy, z plastů se dají vyrábět stavební materiály nebo výrobky do domácnosti. Pokud se podaří sektor odpadového hospodářství udržet v tržním a konkurenčním prostředí a nebudou zde silné deformační prvky, jako třeba politicky uměle směřované dotace, budou v návaznosti na vyváženost nabídky a poptávky postupně vznikat další potřebná zařízení podobného typu. Zařízení, která odpovídají evropské strategii oběhového hospodářství a která ve srovnání se zvažovanými spalovnami znamenají o poznání nižší finanční zátěž pro ty, kteří celý systém platí, tedy pro občany, obce, český průmysl a další firmy. Situace v oblasti odpadů se za posledních několik let poměrně silně změnila, a to nejen v České republice. Známé sousloví „Kam s ním?“ už neplatí.

Odpadů je na trhu stále méně a zpracovatelských zařízení přibývá. Jednoduše řečeno, odpadů začíná být nedostatek. Je tedy logické, že v konkurenci mohou obstát spíše lokální investičně nenáročná zařízení, která dokážou pružně reagovat na měnící se podmínky na trhu.

Jako ekonomicky problematická a riziková se naopak jeví nákladná velkokapacitní zařízení vyžadující pro své fungování dlouhodobé smlouvy, které jsou pro původce odpadů často nevýhodné, obvykle kvůli vyšší ceně a omezení trhu. Nevýhodou těchto zařízení je také široká svozová oblast odpovídající někdy až velikosti celého kraje, či dokonce krajů několika. S tím se pak pojí vysoké přepravní náklady a sekundární negativní ekologické dopady, jako je hluk a horší stav ovzduší. Nákladná velkokapacitní zařízení rovněž na dlouhou dobu konzervují rozvoj dalších technologií a tlumí míru konkurence a pestrosti nabízených služeb.

Termín omezení skládkování představuje impulz, který je možné uchopit smysluplně a tak, aby dopady na původce odpadů byly v rámci možností akceptovatelné a co nejmenší. Pokud v České republice převáží zdravý rozum, budeme respektovat doporučení Evropské unie z nového balíčku k oběhovému hospodářství a podaří se zachovat tržní prostředí a konkurenci na trhu odpadových služeb, můžeme očekávat splnění evropských cílů bez zbytečného vytahování dalších peněz z kapes občanů. Obcím a firmám zůstane právo zvolit si vhodnou odpadovou službu za odpovídající cenu a kdykoliv změnit jejího dodavatele v případě nespokojenosti. Diskuse k budoucí výši poplatků a vhodnému nastavení systému tak nekončí, ale spíše začíná.

 

Zdroj: Článek vyšel v týdeníku Ekonom (16.7.2015) - autor Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

ČAOH: Studie porovnání možností energetického využití odpadů v ČR

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

Odpovědi ČAOH na dotazy k POH ČR pro Moravské hospodářství

Nepřehlédněte: Otevřená TV diskuze k novému odpadovému zákonu - Na kávě v CEMC

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Příběh plastů - výrobky pro dům a zahradu z recyklovaného plastu

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH


 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..