Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Česká televize se dne 10. února v Událostech věnovala tématu několikanásobného zdražení poplatků, které do nového zákona o odpadech navrhuje ministerstvo životního prostředí.

 

Evropa navrhuje omezení skládkování na 10 % k roku 2030. ČR má jako jedna z pouhých šesti zemí EU již v zákoně dokonce zákaz skládkování (SKO), a to už k roku 2024, tedy o šest let dříve než EU navrhuje omezení. Proč chce MŽP k již platnému zákazu ještě navíc zdražit poplatky skoro na čtyřnásobek (z 500 Kč na 1850 Kč), když odpady na skládky stejně nebudou moci? Kdo to zaplatí je jasné, občané... Okolní státy touto cestou nejdou. S navrhovanou mírou zdražení nesouhlasí ani obce a obecní svazy, ani firmy z odpadového sektoru.

Další zásadní otázkou je důvod, proč chce MŽP násobně zdražit mimo odpady využitelné, navíc i odpady zbytkové/nevyužitelné, a to dokonce na 1350 Kč za tunu. Takový souhrn opatření s takovouto mírou poplatku u zbytkových odpadů není dle dostupných informací v žádné zemi v EU. Takové opatření je skutečně jen pouhým umělým zdražením bez objektivní environmentální hodnoty.

Co však v ministerském návrhu zákona kupodivu stále chybí, jsou Evropskou komisí již vyhlášené cíle balíčku oběhového hospodářství, včetně cílů pro recyklaci odpadů. To je s podivem, neboť ministerstvo říká, že balíček vnímá pozitivně a vážně. Skutečnost, že v novém zákoně chybí evropské recyklační cíle kritizují i nevládní organizace. Postoj resortu tak není příliš srozumitelný, zpracování odpadů a recyklace v žádném případě nevyžaduje takovou míru zdražení. Důvodem návrhů MŽP může být například někdy zmiňovaná snaha přesunout odpady ze skládek nikoli na recyklaci, ale do nákladných nových spaloven (reportáž ČT k výstavbě spaloven, viz zde).

 

Reportáž České televize k navrhovanému razantnímu zdražení je k dispozici pod tímto odkazem

 

Ke stažení:

Konkrétní čísla za Českou republiku týkající se skládkování a trendů v postupném poklesu skládkování odpadů v ČR jsou k dispozici zde a také jako obrázek pod článkem.

vývoj skládkování v České republice (data MŽP): vyvoj-skladkovani.jpg [ 421.45 kB ]

porovnání míry skládkování v ČR se zeměmi EU (data Eurostat): skládkování v ČR je pod průměrem EU

 

Doprovodný text České televize k reportáži (autor Čt24)

"Necelý čtyřnásobek dosavadní částky chce ministerstvo životního prostředí vybírat za skládkování. Zdražení je součástí připravovaného zákona o odpadech. Kromě odpadových firem se ale proti takové myšlence stavějí obce. Bojí se, že vyšší cenu by mohly pocítit domácnosti.

Podobu skládek má výrazně proměnit rok 2024. Tehdy by se na skládky měl přestat vozit komunální odpad, zatímco dnes na nich končí asi polovina věcí, které lidé vyhodí do popelnic. Ministerstvo životního prostředí ale připravuje úpravu, která zřejmě začne směsný odpad ze skládek vytlačovat dříve.

Poplatek za ukládání odpadu na skládky má podle návrhu zákona o odpadech postupně vzrůst téměř  čtyřnásobně – ze současných 500 korun na necelé dva tisíce. Ministerstvo se netají tím, že cílem je omezit skládkování již před rokem 2024. „Celá Evropa v současné době přechází právě na oběhové hospodářství. Musíme obcím i firmám ukázat, že to stát opravdu myslí vážně,“ uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.  

Skládkaři, ale ani obce se zvýšením poplatku nesouhlasí. Tvrdí, že jediným důsledkem bude zdražení poplatků za popelnice. „Sociálně únosná míra poplatku může být řádově do 900 korun za tunu,“ uvedl předseda komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí Pavel Drahovrzal. Naznačil přitom, že jiná možnost než zdražení poplatků pro občany nemůže po výrazném zdražení skládkování nastat.

Podle výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky se navíc ministerstvo životního prostředí unáhluje. Česko totiž v omezování skládkování nemá oproti jiným evropským zemím žádnou ztrátu. „Jsme, dalo by se říct, lídři v Evropě v omezení skládkování. Máme to v zákoně. Většina Evropy to v zákoně nemá,“ poznamenal. 

Kromě vyšších poplatků chce ministerstvo životního prostředí nařídit firmám obchodujícím s odpady, aby si povinně zajišťovaly pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí. Z něj by se potom platila likvidace skládek, pokud by společnost zkrachovala nebo došlo k havárii.

Ministerstvo je opatrné kvůli odkazu, které po sobě některé zkrachovalé firmy zanechaly. Například v areálu na Prachaticku jsou od 90. let stovky tun olejů i dalších chemikálií. Jejich likvidaci nakonec bude muset zaplatit stát.

Nový zákon o odpadech, který také omezuje povolení k provozu pro odpadové firmy na pět let nebo povinnost pro obce, aby informovaly obyvatele, jak třídí nebo skládkují, nyní připomínkují jednotlivé resorty. Nová pravidla nejen pro skládky, ale zkrátka pro vše, co lidé vyhodí, by mohla platit za dva roky."

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím reportáže České televize


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOHPodařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..