Závěry z prezentace ČAOH na semináři ve sněmovně

Na řadě probíhajících online seminářů se nyní skloňuje nová odpadová legislativa. V poslední době nejvýznamnějším byl seminář v Poslanecké sněmovně. Téma bylo klíčové, a sice, zda s novou legislativou směřujeme k oběhovému hospodářství nebo nikoli. Web ČAOH již přinesl podrobnou informaci o příspěvcích všech přednášejících, včetně jejich audiozáznamů. Aktuálně přinášíme podstatné slidy z prezentace ČAOH, které se zabývají nynějším vývojem.

Petr Havelka na semináři ve svém příspěvku nejprve stručně shrnul základní cíle, které musí Česká republika naplnit, aby vyhověla svým závazkům stejně, jako ostatní státy EU. Připomněl, že nová legislativa chce efektivněji působit nejen na konci výrobkového cyklu, tedy u odpadů, ale také za jeho začátku, u výrobců, u volby samotných materiálů, jejich recyklovatelnosti, u rozšířené odpovědnosti výrobců apod.

Evropa vyzývá členské státy

Na samostatném slidu shrnul dlouhodobé evropské cíle, které se postupně v legislativě EU naplňují a které se rovněž přenášejí do národních legislativy, včetně té české.

4

Nástroje na podporu recyklace

Dále se věnoval tomu, jaké podpůrné nástroje je třeba zavést, aby se odpady odkloněné ze skládek dařilo v dlouhodobém horizontu systémově přiklánět do recyklace, a to v míře dle závazného požadavku evropkých směrnic. Zde odkázal na pracovní skupinu RecHelp, které je ČAOH jedním ze zakládajících členů a připomněl jejích stále platných Jedenáct nástrojů na podporu recyklace.

6

Desatero moderního odpadového hospodářství vyhlášené již dříve největšími profesními svazy v České republice

Dále podtrhl trvající platnost již dříve vyhlášeného Desatera moderního odpadového hospodářství, které již v době přípravy nové odpadové legislativy daly dohromady tři nějvětší profesní svazy působící v oblasti svozu a zpracování odpadů v České republice, tedy Spolek veřejně prospěšných služeb, Sdružení komunálních služeb a Česká asociace odpadového hospodářství. Čas jednoznačně ukázal, že zde již před několika lety definované body byly a jsou zcela na místě a že odpadové hospodářství bez nich nebude schopno definovaných požadavků dosáhnout.

8

Jakými cestami jdeme a o co se snažíme

V další části prezentace stručně shrnul dosavadní směřování a snahy řady společností v odpadovém hospodářství v České republice a podtrhl hlavní principy, které byly doposud sledovány a ze kterých se vychází i pro další období.

9

Co zatím nefunguje a co je třeba zlepšit

Na závěrečných slidech prezentace Petr Havelka shrnul řadu bodů, které zatím nefungují bez problémů a na které je třeba se v dalším období efektivně zaměřit. Věnoval se mimo jiné i aktuálnímu a stále trvajícímu problému se zásadním nedostatkem kapacit pro uplatněnní výmětů z třídění plastů (více zde a zde). Tedy situací, která v návaznosti na nový zákon znamenala pro širokou část obcí již více než dvojnásobné zdražení svozu plastů a která bohužel stále není ani zdaleka vyřešena. Komentoval i neutěšený stav se stále chybějícími prováděcími předpisy k nové odpadové legislativě. Komentoval potřebu co nejrychlejšího vydání aktualizovaného Plánu odpadového hospodářství ČR (ten stávající je až z roku 2014 a je zcela zastaralý), do kterého jeho třeba konečně zavést závazné cíle z již 2 roky platných evropských směrnic. V tomto bodě komentoval celkem 17 aktivit, na kterých je třeba dále pracovat, abychom odpadové hospodářství směřovali k původnímu názvu semináře, tedy k hospodářství oběhovému. Řada bodů celkem koresponduje i s komentáři nedávné reportáže České televize, která měla jako hlavní téma skutečnost, že ani s novou odpadovou legislativou se nadaří směřovat komunální odpady do předepsané recyklace - odkaz na repotáž zde

10

11

Ke stažení

Celá prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je k dispozici pod tímto odkazem

- PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

Plný audiozáznam je prezentace je k dispozici níže

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..