Časopis Pro města a obce - Obce pocítí odpadovou legislativu brzy

Nová odpadová legislativa z dílny MŽP byla schválena, nové povinnosti platí už od 1.1.2021. V lednovém čísle celorepublikového časopisu Pro města a obce vyšlo stručné shrnutí k aktuální situaci.

Zdražení odpadových služeb je nyní prakticky jisté. Nová odpadová legislativa, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí Richarda Brabce, prošla v prosinci celým legislativním procesem. Obce a města, stejně jako další povinné osoby, budou plnit nové povinnosti již od ledna, a to i přes odpovědnou snahu Senátu o posun účinnosti o rok. Pro tento posun hlasovali prakticky všichni senátoři a důvodů k němu byla sdělena celá řada. Mnohé z důvodů dopadají i na obce a města.  Poslanci i přes jednoznačný hlas Senátu, i přes písemné žádosti celorepublikových obecních svazů (SMS ČR a SPOV ČR) o nutný posun účinnosti, nakonec vládními hlasy s podporou KSČM a SPD vyhověli žádosti ministra Brabce a odmítli Senátní posun účinnosti o rok.

Nové povinnosti tak platí již nyní, a to i přes to, že k novým zákonům stále nejsou k dispozici potřebné vyhlášky MŽP. Ty přitom specifikují cca 65 % povinností ze zákona. Nikdo tedy pořádně neví, co a jak má už od 1. ledna plnit, protože vyhlášky nejsou. Nicméně ministr Brabec se v rozhodující chvíli ve Sněmovně odvolal na trvající silné přání Svazu měst a obcí, aby nová odpadová legislativa platila co nejdříve. A tak se i stalo.

 

Co nový zákon přináší?

Mezi klíčové body nového odpadového zákona patří např. termín ukončení skládkování v roce 2030, okamžité navýšení skládkovacích poplatků jak firmám, tak obcím a městům, třídící sleva, povinnost obcí dosahovat zákonem definovaná procenta třídění odpadů pod hrozbou sankce, změna v systémech zpoplatnění komunálních odpadů v obcích, okamžitý zákaz skládkování frakcí z třídění komunálních odpadů z obcí a měst (více viz zde), rozšíření evidenčních a ohlašovacích povinností a další. Zákony obsahuji řadu pozitivních bodů, ale také řadu velmi vážných problémů.

Hlavními body kritiky u nové odpadové legislativy, které zazněly jak ve Sněmovně, tak v Senátu, je prakticky nulová systémová podpora Evropou závazně požadované recyklace. Vláda nedokázala stále vysvětlit, jak chce zajistit, aby odpady odkloněné ze skládek, nekončily v nadměrné míře ve spalovnách na místo ve směrnicemi předepsané recyklaci. Celému balíku zákonů je opakovaně vyčítáno, že neobsahuje konkrétní nástroje, které by řešily potřebu přesunu odpadů právě do recyklace, ke které má ČR stanoveny závazné cíle. Recyklační kapacity zde totiž zásadně chybí a bohužel se příliš nepřipravují ani s novým zákonem. Dále je kritizován extrémní rozsah nových zákonů a jejich složitost a komplikovanost.  

 

Obce pocítí novou legislativu velmi brzy, hrozí zdražení a problémy s plasty

Obce a města pocítí novou legislativu velmi brzy, neboť je prakticky jisté, že se projeví zdražením odpadových služeb. Dále se v řadě obcí a měst bude řešit otázka svozu a zpracování odpadních plastů. Nový zákon totiž s okamžitou platností zakazuje ukládat na skládky prakticky veškeré výstupy z třídění komunálních odpadů. Nejvíce to bude patrné právě u plastů, protože v recyklaci se daří uplatňovat prakticky pouze PET lahve, tvrdé plasty, tedy tzv. drogerii a případně neznečištěné fólie. Ostatní plasty končí buď v energetickém využití, nebo na skládkách. V ČR však nejsou dostatečné náhradní kapacity pro okamžitý přesun takového množství plastů neuplatnitelných v recyklaci. A pokud třídičky nebudou mít od ledna kam tyto plasty dát, pak hrozí zásadní omezení samotného systému třídění plastů, případně zásadní navýšení cen za svoz plastů v obcích a městech (více viz zde).

Odborníci na tuto vážnou chybu v zákoně upozornili MŽP již v září. Řešení však zatím není k dispozici, byť ministr Brabec ve Sněmovně přislíbil ke všem případným problémům a nejasnostem jednoznačné metodické pokyny MŽP. Povinnosti však platí již od ledna. Svozové firmy i třídičky tak připravují krizové scénáře, jak se danému problému postavit. Bohužel to vypadá, že problematické znění zákona negativně dopadne opět na obce a města.

 

Třídící sleva

Další věcí, kterou budou obce a města nuceny od nového roku řešit, je praktické provedení tzv. třídící slevy. Tou zákon obcím kompenzuje jinak velmi vysoké nové zatížení skládkového poplatku, který narůstá násobně z původních 500 Kč postupně až na 1850 Kč a který je placen z obecních rozpočtů. Třídící slevu mohou obce využít na zákonem definované množství komunálních odpadů, které je v prvním roce stanoveno na 200 Kg na občana a v dalších letech klesá každoročně o 10 Kg. Do stanoveného limitu obce platí poplatek stále 500 Kč. Nad zákonný limit je to již plná sazba dle zákona. Průmysl, služby a podnikatelé žádnou slevu nemají a musí platit plnou sazbu pro rok 2021 již od ledna.

 

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností stanovuje nově povinné cíle sběru pro jednotlivé skupiny elektroodpadů, což je pozitivní, protože to zajišťuje, že se budou dostatečně sbírat i zařízení, která mají negativní ekonomickou hodnotu. Zákon nově definuje také hustotu sběrné sítě v obcích.

Novou odpadovou legislativu bylo třeba přijmout. Je tedy pozitivní, že tento obecný politický úkol byl formálně splněn. Na druhou stranu je přijatá verze již nyní široce kritizovaná jak odborníky, tak opozicí. A je otázkou, co reálně přinese v praxi. Zda se odpadové hospodářství bude viditelně vyvíjet směrem k plnění závazných recyklačních cílů, nebo zda nebude třeba nově přijaté parametry dále podstatněji řešit. Uvidíme.

 

Zdroj: Časopis Pro města a obce, leden 2021 - autor Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..