Jako každoročně vystoupí ČAOH na konferenci Dny teplárenství a energetiky - známe název prezentace

Už za týden proběhne další ročník konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Jako každoročně byl do bloku programu k energetickému využití odpadů pozván i Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství. Na co se můžeme těšit v jeho prezentaci letos?

 

Letošní prezentace České asociace odpadového hospodářství ponese název:

Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny


Anotace prezentace je následující: 

Nyní jsme rok po finálním schválení nových evropských odpadových směrnic. Tyto nové směrnice zcela jasně stanovily cíle a strategii, jak se má dále ubírat odpadové hospodářství v Evropě. Hlavním cílem má být nakládání s odpady jako se zdroji surovin pro další výrobu tak, abychom nemrhali surovinovými zdroji. Mezi další cíle patří zaměření se na recyklaci většiny komunálních odpadů. Konkrétní cíl je recyklovat 65% komunálních odpadů v roce 2035. S tím také souvisí nutnost postupného omezení skládkování komunálních odpadů až na 10 % k roku 2035. K již uvedeným cílům je nezbytné co největší třídění komunálních odpadů, abychom měli dostatečné množství druhotných surovin právě pro samotnou recyklaci. Ruku v ruce s tím logicky souvisí nezbytná redukce množství směsného komunálního odpadu tak, aby nemusel jít na skládky nebo do spaloven (ZEVO). To vše dává smysl. Jako ČAOH jednoznačně podporujeme nové evropské cíle z balíčku oběhového hospodářství.

Evropa navíc potřebuje řešit svůj problém s dlouhodobou nízkou mírou recyklace na svém území. Množství odpadů bylo i ze západních zemí Evropy vyváženo „za moře“. Tento problém je o to viditelnější nyní, kdy asijské státy omezují dovoz odpadů a stanovují různé zákazy importu (Petr Havelka v ČT k tomuto tématu). Pro Evropu to ale může být pozitivní. Evropa bude muset co nejdříve zavést efektivní a funkční systémové nástroje na podporu recyklace.

Zatím je v evropských státech poměrně nízká poptávka po recyklovaných výrobcích, po recyklátech, apod. POPTÁVKA je přitom zcela klíčový faktor pro rozvoj recyklace jako takové, a to jak v Evropě, tak samozřejmě i v České republice. Evropa si toho je vědoma, a proto již pracuje s některými konkrétními nástroji a s doporučeními.

Návrh nového českého zákona o odpadech zatím potřebné nástroje neobsahuje, a to je třeba napravit (více např. zde a zde). Bez pozitivní motivace a prosaditelného systémového nastavení úzce propojeného k recyklaci by nebylo reálné předpokládat potřebné navýšení recyklace za příštích 15 let o nutných cca 30%.

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě navrhuje některé možné nástroje. Spolu s recyklačními firmami pracujeme na dalších možnostech podpory recyklace a na návrzích úprav celého systému tak, aby mohl být funkční a mohl splnit závazné cíle. Své důležité místo v celém systému má samozřejmě i energetické využití odpadů. Výše uvedené a některé další věci jsou obsahem letošní prezentace Petra Havelky z ČAOH.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářstv í(www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..