Polemika Odpadového fóra k roku 2024 - Havelka - doporučujeme motivační cestu, nikoli represivní

V dubnu byl finálně v Evropském parlamentu schválen balíček k oběhovému hospodářství. S ním byly schváleny i evropské odpadové cíle a jejich časování k roku 2035. Redakce Odpadového fóra do Polemiky v květnovém čísle položila otázku týkající se českého roku 2024...

Aktuální Polemiku uvedla redakce Odpadového fóra takto:

"Už jen šest let zbývá obcím se připravit na nová pravidla pro skládkování odpadů, kdy nebude možné na skládky ukládat recyklovatelné a využitelné odpady. Navíc do finále spěje podoba evropského Balíčku k oběhovému hospodářství, kde bude mj. kladen velký důraz na recyklaci komunálních odpadů."

A položila následující dotaz:

„Jaké konkrétní kroky doporučujete obcím, aby se maximálně připravily na rok 2024 a jak jim můžete pomoci?“


Na dotaz tentokrát odpovídali

Jan Maršák - MŽP

Zdeňek Bočan - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Lukáš Grolmus - EKO-KOM a.s.

Martin Hájek - Teplárenské sdružení ČR

Soňa Jonášová - Incien, z.ú.

Ivo Kropáček - Hnutí DUHA

Petr Havelka - Česká asociace odpadového hospodářství

Bohumil Rataj, Daniel Javůrek - Sdružení komunálních služeb


Příspěvek Petra Havelky z ČAOH přinášíme zde

Obce jsou našimi dlouholetými partnery a zákazníky, a proto aktivně sledujeme jejich postoje k vývoji odpadové legislativy. Názor obcí je rovněž zásadní z toho důvodu, že jsou to právě obce a města (občané), kteří platí a budou platit většinu nákladů za komunální odpady. To je prostý fakt. Český zákaz skládkování (směsných komunálních odpadů) v roce 2024 je samozřejmě možný a myslím, že pro odpadový sektor to může být technicky splnitelné, byť dosti nákladné pro původce. Za peníze lze realizovat prakticky cokoli. Pokud budou obce a města chtít splnit evropský cíl k omezení skládkování o 11 let dříve, než požaduje nová evropská legislativa (ta definuje omezení skládkování k roku 2035 na 10%) a shodnou se na tom, pak je to možné (více také zde).

Obce by měly mít rozhodující slovo

Je logické, že takové řešení bude pro obce a města znatelně dražší, než řešení postavené na respektování evropských cílů a jejich časování. Důležité je, aby obce a města měly v této debatě k zákonu možnost uplatnit svobodně svoji vůli a mohly se racionálně rozhodnout, zda evropská cesta (rok 2035), nebo ta přísnější a nákladnější česká (rok 2024). Což při poslaneckém pozměňováku, kterým byl rok 2024 do českého zákona velmi narychlo, těsně a bez jakéhokoliv objektivního odůvodnění prosazen, jednoznačně nemohly. A to je škoda. Doufejme, že v přípravě nového zákona o odpadech bude hledání řešení o poznání férovější. Podle nás ale není nejpodstatnější rok 2024. Naše firmy a značná část jimi obsluhovaných obcí jde postupně naproti evropským cílům už nyní. Bez potřeby násobného zdražení a bez odkazování na umělý strašák roku 2024 (více např. zde - 1, 2, 3, 4, 5).

Kroky k cílům z balíčku činíme již několik let

Pokud otázka zní, jaké konkrétní kroky činíme, pak odpověď je jednoduchá. Jdeme přesně dle strategie EU k oběhovému hospodářství. Každoročně ve spolupráci s obcemi snižujeme množství odpadů ukládaných na skládky (viz zde). Obcím nabízíme výrazné zefektivnění systémů třídění do barevných popelnic (popelnice přímo do domů). To funguje ruku v ruce s viditelným snížením množství produkovaných směsných komunálních odpadů (SKO). Příkladů jsou již desítky - obcí a měst, velkých i malých. A je zřejmé, že to funguje. A chtějí to další a další obce. Zbytkové odpady chceme dále třídit. Materiálově využitelnou část směrovat do recyklace, energeticky bohatou frakci do certifikovaných paliv z odpadů, k využití v k tomu určených energetických zdrojích. Nevyužitelný a silně zredukovaný zbytek skončí na skládce.

Podporujme recyklaci, nikoli však zdražením poplatků obcím, ale daňovým zvýhodněním recyklovaných výrobků

K tomu, aby obce postupně plnily evropské odpadové cíle, můžeme pomoci i tak, že podpoříme rozvoj dalších recyklačních kapacit. Ale ne tak, že je zaplatí obce a města ve formě násobně navýšených skládkovacích poplatků. Poplatků, kterými zajistí velmi výhodnou návratnost a bezpečnost soukromých investic do drahých technologií. Proč by to obce měly dělat? My doporučujeme motivační cestu podpory, nikoli represivní. Doporučujeme daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků, recyklátů, druhotných surovin, snížení zdanění a ceny práce v recyklačním průmyslu a za třetí, závazek státu, aby ve veřejných zakázkách využíval také recyklované výrobky. To jsou skutečná a praktická opatření. To je funkční a logická motivace, nikoli trest.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s odkazem na květnové číslo časopisu Odpadové fórum


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Většina obcí zasílá nesouhlasná usnesení zastupitelstev k navrhovanému zdražení zákonných poplatků

Ekonomický deník: Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace

Odpady: Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Anketa obcí: Víc než tisíc tři sta obcí se vyjádřilo k odpadovému hospodářství

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..