Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny uspořádal dne 9. října 2018 seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace" pod záštitou poslance Františka Elfmarka.

Zástupci MŽP na tomto semináři představili vize legislativních změn, které by měly v dohledné době nastat. Konkrétně ministerstvo připravuje:

  • nový zákon o odpadech,
  • nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a
  • novelu zákona o obalech.

Klíčovým impulsem pro tyto legislativní změny je dle MŽP tzv. Balíček oběhového hospodářství (zejména změna směrnice o odpadech, směrnice o obalech a směrnice o skládkách odpadů), který byl publikován v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. června 2018. Mezi základní cíle balíčku patří cíl recyklace komunálního odpadu v míře 65% k roku 2035 a také omezení skládkování komunálních odpadů na míru 10% k roku 2035.

 

Priority zákona dle MŽP

Jako priority nového zákona o odpadech ministerstvo označuje zejména odklon odpadů ze skládek a s tím související násobné navýšení skládkovacího poplatku, omezení nelegálního nakládání s odpady, zpřehlednění přechodu odpad/neodpad, podporu zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství, či posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT – možná rizika PAYT systémů – viz zde).

 

Co pomůže skutečné recyklaci komunálních odpadů?

Jak MŽP, tak řada přítomných komentovala mimo jiné téma výše skládkovacích poplatků a to, jak mohou ovlivnit recyklaci, či zda existují i některé další nástroje. Petr Havelka z ČAOH v této části semináře uvedl, že ČAOH, stejně jako některé další oborové svazy souhlasí s určitým navýšením poplatku, avšak ve výši vztažené k potřebě splnění evropského cíle k omezení skládkování, nikoli vyšší, neboť poplatek je spojen s náklady obcí a měst. Jako hlavní však podtrhl potřebu prosazení pozitivních motivačních nástrojů na podporu skutečné recyklace, jako snížená DPH, nákupy státu, a další. Přítomné také informoval o zpracovaném seznamu opatření pro možné funkční budoucí řešení odpadového hospodářství, tedy o tzv. Desateru moderního odpadového hospodářství. Audiozáznam příspěvku Petra Havelky je zde.

 

Debata se vedla rovněž o samotném balíčku oběhového hospodářství. Ten ČAOH dlouhodobě plně podporuje a je ztotožněna s finálně schválenými evropskými cíli, které se již snažíme postupně naplňovat (navyšování separace, door to door, snižování SKO, apod.). Petr Havelka zde uvedl i vhodný příklad z aktuální novely slovenského zákona o odpadech. Tu označil za rozumnou, pozitivně motivační pro obce směrem k separaci a zbytečně nezvyšující náklady obcí, a tedy dobře průchozí v rámci schvalovacího procesu. Celý příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je zde.

 

Jak to bude se zpětnými odběry?

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností se bude týkat problematiky elektrozařízení, autovraků, baterií a akumulátorů, světelných zdrojů a pneumatik. Jednou z významných otázek, na kterou bude třeba v novém zákoně najít odpověď, je změna požadavků v oblasti systémů rozšířené odpovědnosti výrobců (nový článek 8a směrnice o odpadech). Zákon by měl podle MŽP rovněž přinést sjednocení a zpřísnění podmínek fungování kolektivních systémů a rozšíření sítě zpětného odběru. V odpovědi na konkrétní dotaz, MŽP jednoznačně uvedlo, že zákon bude obsahovat také tzv. čínskou zeď, zjednodušeně tedy zákaz, aby kolektivní systémy (a osoby s nimi propojené), starající se o sběr konkrétních komodit, zároveň vlastnily recyklační linky na jejich zpracování (podobný zákaz obsahuje např. obalový zákon) – více viz zde.

 

Obaly

novele zákona o obalech se objeví např. nové obalové recyklační cíle pro roky 2025 a 2030 a nové cíle pro hliníkové obaly, ale např. i nové povinnosti pro autorizované obalové společnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců.

 

Kdy to bude?

S ohledem na poměrně krátkou transpoziční lhůtu Balíčku oběhového hospodářství (24 měsíců) ministerstvo předpokládá, že platnost nové odpadové legislativy by měla nastat nejpozději v červenci 2020 (účinnost pak v roce 2021).

 

Co dál s plasty? Řešením může být tzv. ekomodulace motivující samotné výrobce

Na semináři byl rovněž nastíněn obsah návrhu nové evropské směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. května 2018 (směrnice o jednorázových plastech jako jsou např. plastové vatové tyčinky, příbory, talíře či brčka). U diskuze kolem plastů se příspěvky stočily také k otázce třídících linek v České republice a jejich nedostatku. Za ČAOH se Petr Havelka vyjádřil jak k vhodným nástrojům k řešení problémů s plasty, tak ke známé otázce kolem problematického a stále neřešeného legislativního omezení třídících linek v ČR (viz zde). Příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je k dispozici zde.

 

Jednotlivé záznamy

První příspěvek: prvni-komentar.mp3 [ 3.31 MB, MP3 ]

Druhý příspěvek: druhy-komentar.mp3 [ 3.76 MB, MP3 ]

Třetí příspěvek: treti-komentar.mp3 [ 3.02 MB, MP3 ]

Plný záznam celého jednání je k dispozici na webu Poslanecké sněmovny, pod tímto odkazem.

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..