Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Výbor Senátu pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes, v průběhu týdne již podruhé, projednával problematickou novelu zákona o odpadech týkající se elektroodpadů a nastavení systému sběru a využití těchto komodit.

Již minulý týden výbor projednával zmíněnou novelu, která je předložena jako tisk 320, jednání však bylo přerušeno. Důvodem přerušení byla kritická diskuze a množství racionálních dotazů členů výboru na předkladatele, kterým je ministerstvo životního prostředí (MŽP). Dotazy nebyly při prvním projednání senátorům dostatečně zodpovězeny.

MŽP novelu dlouhodobě prezentuje jako pouhou transpoziční novelu nové evropské směrnice, je zde však stále větší počet kritiků, kteří říkají, že novela jde nad rámec směrnice a že dále „zabetonovává“ současné problematické protitržní a obtížně kontrolovatelné nastavení celého systému. Hlavní dotazy směřovaly např. na to, proč novela stanoví pouze bezplatný odběr elektrozařízení od občanů, když evropská směrnice jasně říká: „přinejmenším bezplatně“, tedy jednoznačně umožnuje, aby občan za své vysloužilé elektrozařízení dostal odpovídající odměnu při jeho předání na určené místo. Dalším kritizovaným bodem, ke kterému senátoři podávali dotazy, je zákonem zúžená možnost zřízení sběrných míst pouze na místa se smlouvou s kolektivním systémem. Standardní odpadářská zařízení s povolením krajského úřadu, avšak bez smlouvy s KS, elektroodpad převzít nemohou. Je zřejmé, že je to nad rámec směrnice, otázkou je však, proč tomu tak je…?

Do Senátu k této novele zaslalo své kritické stanovisko několik důležitých subjektů. Velmi podstatné je stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž, který dosavadní netržní nastavení systému již několik měsíců kritizuje a požaduje rychlou nápravu stavu v legislativě (původní stanovisko ÚOHS ze srpna 2013 je k dispozici zde). Potřebná legislativní změna se však zatím bohužel neděje. Své kritické stanovisko vyhotovil i Nadační fond proti korupci a další organizace.

I dnešní jednání výboru se vedlo v podobném duchu, opět s mnoha praktickými a logickými dotazy senátorů a kritikou současného nastavení. Výsledkem jednání bylo, že výbor předloženou novelu ani při druhém jednání nepodpořil (přímo zamítnuta také nebyla). Senátoři vyzvali MŽP, aby připravilo kvalitní nový zákon, který bude tuto problematiku řešit, a který bude brát na zřetel mimo jiné i stanovisko antimonopolního úřadu s řadou jeho zásadních připomínek – otevření tržního prostředí v oblasti sběru a zpracování elektro, nastavení dozoru nad financemi vybíranými od občanů na recyklaci, definování omezujících povinností pro kolektivní systémy, kompetence dozoru státu, apod.).

 

Stanovisko Úřadu pro hospodářskoou soutěž, srpen 2013 - stanovisko-Uohs-1.pdf [ 422.95 kB ]

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Související články:

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..