Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

V časopisu Odpady bylo zveřejněno stanovisko Spolku veřejně prospěšných služeb k aktuálnímu nastavení parametru výhřevnosti pro odpady vystupující z třídících linek na směsné komunální odpady. SVPS je další odborné uskupení svozových a zpracovatelských firem, které nové nastavení ve vyhlášce MŽP dlouhodobě kritizuje.

 

K dané problematice se SVPS ústy Richarda Blahuta vyjádřilo následovně

Zástupci spolku Veřejně prospěšných služeb vyjadřují svůj nesouhlas s novelou vyhlášky č. 294/2005Sb., v bodě stanovení parametru výhřevnosti odpadů, který nebude možné do budoucna ukládat na skládkách.

Připomínky našeho spolku k této problematice nebyly Ministerstvem životního prostředí vyslyšeny a nebyly vypořádány, přestože jsme nebyli jediní, kdo se k této problematice nesouhlasně vyjadřoval na všech jednáních, které proběhly (více zde). Zároveň jsme je uváděli v našich připomínkách k zákonu o odpadech a k souvisejícím vyhláškám. MŽP nám nepodalo logické vysvětlení, proč je navrhována a dnes již schválena tato výrazná změna parametru výhřevnosti pro odpady ukládané na skládky ze současných 8 MJ/kg nově na 6,5 MJ/kg a navíc v sušině!

Dlouhodobě rovněž odmítáme zbytečné a nesmyslné zdražení poplatků za uložení odpadů na skládky, které MŽP navrhuje. Zároveň jsme vyjádřili svůj souhlas s omezením parametru výhřevnosti, který navrhujeme ponechat na minimální hranici 6 MJ/kg v absolutní hodnotě naváženého odpadu. Náš návrh vychází z dlouholetých zkušeností, kdy byly i za našeho přispění za posledních 20 let vybudovány a nastaveny v obcích a městech funkční systémy nakládání s odpady, byla rozvinuta separace a třídění odpadů. Rádi bychom v trendu úpravy a využívání odpadů s cílem zvýšení podílu recyklace dále pokračovali. Přijatá hranice výhřevnosti v sušině 6,5 MJ/kg, může vést k zastavení těchto záměrů a projektů, protože výstupy z jakýchkoliv zařízení na třídění a úpravu odpadů, které není možné dále využít materiálově ani energeticky, nebude možné uložit na skládky (více zde). Co tedy budeme s těmito odpady dělat? Do spaloven je rovněž nebudeme moci předat, protože odpady s tak malou výhřevností budou spalovny odmítat (více zde). Nastavením vyhlášky se dostáváme do patové situace.

Náš spolek sdružuje 120 společností a firem, z nichž nejméně 70 provádí pro města a obce služby spojené s nakládáním s odpady. Zároveň se jedná o společnosti, které jsou k tomuto účelu obcemi a městy zřízeny a obce jsou jejími vlastníky (technické služby měst a společnosti s jinými názvy, ale stejného zaměření). Jelikož hodláme pro města a obce i nadále provádět kvalitní služby za přijatelné náklady, není nám osud zákona o odpadech a další vývoj v této oblasti lhostejný.

 

Zdroj: Richard Blahut, vedoucí Sekce odpadového hospodářství Spolku veřejně prospšných služeb; stanovisko SVPS vyšlo v časopisu Odpady

 

Související články

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..