Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

Součástí Vědecko technického parku UVR (PURUM) je také Školicí středisko UVR s kapacitou 220 osob zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů různých podnikatelských subjektů. Nabízí kurzy a školení pro všechny úrovně pracovníků průmyslových podniků, od dělníků a technických pracovníků přes střední management až po vedoucí pracovníky.

Mimo jiné Školicí středisko také pravidelně pořádá interaktivní přednášky pro děti mateřských a základních škol na téma ekologie a odpadové hospodářství. Od listopadu 2013 se ve Školicím středisku UVR vystřídalo již 40 skupin dětí z dvaceti různých školek či škol. Celkem nás tak navštívilo 768 dětí z toho 380 dětí z mateřských škol a 388 školáků. Všichni účastníci absolvovali naučnou přednášku o třídění a recyklaci odpadů a podívali se do poloprovozu na ukázku drcení plastů. Někteří si navíc vyzkoušeli různé chemické pokusy v laboratořích Vědeckotechnického parku. Děti od nás odcházely plné zážitků a od paní učitelek se nám dostávalo kladných ohlasů a obdrželi jsme i několik děkovných mailů.

 MŠ Rodinka Korkyně
„Chci moc poděkovat za velmi poutavé, smysluplné a originální zážitky z návštěvy u Vás ve Školícím středisku UVR Mníšek pod Brdy. Akci tohoto druhu zažily děti z naší mateřské školy poprvé a byly nadšené. Velmi se nám u Vás líbilo, ještě jednou děkujeme za možnost návštěvy a doufáme, že nebyla poslední.“
Zdena Černohorská, ředitelka MŠ Korkyně

Mateřská škola Mníšek pod Brdy (Eden, Parník)
„Děkujeme moc za příjemné dopoledne u Vás. Krásná přednáška, prohlídka i pokusy pro děti. Cesta zpět do školky byla v pohodě :-). Děti si všímaly svého okolí cestou, a kdyby měly možnost, tak by odpadky začaly i sbírat :-D. Povídaly si o zážitku celou cestu.“
Lada Freislebenová  a Dobroslava Skřičková, MŠ Mníšek pod Brdy_Eden

2. Základní škola Dobříš (9. třída, seminář z chemie)
„Program se dětem i mně moc líbil. Bylo v něm vše, co děti baví (soutěž, odměny, občerstvení :-D) a dozvěděly se spoustu nových informací.“
RNDr. Jana Melicharová,  2. Základní škola Dobříš

 

Česká asoaciace odpadového hospodářství, jejímž je společnost UVR členem (součást holdingu PURUM), vnímá podobné osvětové aktivity členských firem velmi pozitivně a svým dílem se k nim také snaží přispívat. Vzdělávání dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů je osvětová činnost, kterou se členské firmy snaží předat vhodné návyky i dalším generacím, tedy dětem jakéhokoliv věku. Podobné vzdělávací aktivity jsou společenskou investicí do budoucna. Je vhodné, aby již děti věděly, že odpady jsou zdrojem surovin pro další výrobu a že je třeba je co nejvíce třídit a recyklovat.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím podkladů společnosti UVR.


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v praxi

Studie přináší zajímavá čísla

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..