AMT Příbram – nejmodernější třídění odpadního skla je nově i v ČR

Členská společnost České asociace odpadového hospodářství, společnost AMT s.r.o. Příbram, která je hlavním recyklátorem odpadního skla v České republice, slavnostně otevřela dne 14. 10. 2015 jednu z nejmodernějších linek na recyklaci skleněných střepů nejen u nás, ale i v Evropě. Technologická novinka v recyklaci skla se stala taktéž tématem článku v odborném časopisu ODPADY č. 11/2015.


Firma s dlouholetou tradicí

Společnost AMT s.r.o. Příbram je rodinnou firmou, která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti svozu a zpracování odpadů. Na českém trhu působí již od r. 1991 a ve zpracování odpadního skla je nejdůležitějším hráčem na českém trhu. Společnost se však věnuje i svozu a zpracování dalších komodit, např. odpadního plastu či papíru. Krom čtyř třídících linek na zpracování odpadních střepů na Příbramsku a Karlovarsku, vlastní také sběrný dvůr v Praze a linku na třídění a lisování papíru, plastu a tetrapaku v Dolních Hbitech.


Zpracování odpadů se vyplatí, investovali do nejmodernější třídící technologie

Při projektování moderní recyklační linky v areálu sklárny O-I v Novém Sedle u Karlových Varů, společnost vycházela z kvalitativních požadavků hlavního odběratele, kterým je společnost O-I. Nová technologie tak plně odpovídá přísné německé kvalitativní normě T120 a dokáže splnit specifické požadavky kterékoli sklárny v Evropě, která upravené střepy využívá jako surovinu pro výrobu nových skleněných výrobků (lahví, sklenic apod.).

Společnost ATM s.r.o. Příbram spolu s přestavbou linky v Novém Sedle provedla obdobnou úpravu střepové linky také v Příbrami. Důvodem přestavby na střepových linkách bylo zvýšení kvality dodávaných střepů (snížení obsahu znečišťujících příměsí tzv. KSP), odseparování vysokotavitelného skla, olovnatého skla a celkové snížení odpadů v rámci zpracování střepů. Jako hlavní zdroj střepů pro recyklaci využívá AMT separované sklo z obecních systémů z celé ČR. Ne všechny obce v ČR jsou však vybaveny kontejnery na bílé a barevné sklo. Tento problém řeší nová moderní generace separátorů, které umožňuje třídění na střepy bílé, zelené a hnědé.

 

Jak to vlastně funguje

Sebrané neupravené sklo je dopraveno nákladními vozy na moderní třídící linky v Příbrami a v Novém Sedle, které upraví sklo dle potřeb skláren. Na začátku linky jsou střepy klasicky ručně roztříděny, kdy jsou z proudu vybírány nežádoucí příměsi a hrubé nečistoty (zbytky komunálního odpadu). Po ručním předčištění vstupují střepy do vlastní úpravny.

Zde dochází k drcení a sítování střepů, poté jsou střepy přiváděny po dopravníkových pásech k separátorům na odstranění železných a neželezných kovů. Podmínkou pro dokonalý chod linky je mít materiál pro zpracování úplně suchý, a proto byla instalována výkonná sušička střepů se soustavou efektivních filtrů. Srdcem linky je soustava moderních separátorů, díky kterým je technologie vysoce účinná.

První z nich odstraňuje z proudu skla keramiku, kamení, porcelán, olovnaté sklo a netavitelné sklo. Druhý odděluje bílé sklo od barevného, třetí pak dělí sklo na zelené a hnědé. Separátorů je celkem 6. Linka je plně automatická. Třídění skla se provádí na základě měření optoelektroniky.  Identifikované příměsi jsou po-té vystřelovány 128 tryskami v každém stroji. Zpracováním skla na třídící lince vzniká materiál o velmi vysoké čistotě. Bílé střepy se dotřiďují až na kvalitu 99,6 %. Separátory mají kapacitu až 10 tun za hodinu. Odpad z linky zahrnuje hlavně již uvedenou keramiku, kamení, porcelán a organický materiál, což činí cca 10 %. Vytříděné sklo je uloženo v silech v podobě skleněného granulátu, poté je nakládáno na nákladní automobily a transportováno do sklářské hutě. Zde se z této suroviny vyrábí nové výrobky.

 

Co se zbytkem, který se nehodí do skláren

Protože, jsou střepy v průběhu úpravy usušeny, je podsítná frakce, která je oddělena ve výrobním procesu, vhodná pro další zpracování. Podsítná frakce se využívá na výrobu pěnového skla, stavebního izolačního materiálu s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Technologii na výrobu pěnového skla má společnost AMT s.r.o. Příbram ve Vintířově, kde se ročně vyrobí až 72 000 m3 pěnového skla. Pěnové sklo je stavebním izolačním materiálem s vlastnosti v některých ohledech i lepšími než polystyren. Navíc má výhodu stoprocentní recyklovatelností a je zcela nehořlavé a nenasákavé. O pěnovém skle již ČAOH informovala dříve, a to jak v odborném i obecném tisku, tak na svých webových stránkách (viz odkaz).

 

Budoucnost je v třídění, úpravách odpadů a v jejich recyklaci

Zpracovatelské technologie společnosti AMT s.r.o Příbram jsou průběžně modernizovány a koncipovány tak, aby minimalizovaly zátěž na životní prostředí a maximalizovaly recyklaci odpadů jako takovou.

ČAOH aktivně podporuje podobné snahy svých členských společností o modernizaci provozovaných technologií a investice do takových způsobů nakládání s odpady, které v co největší míře a za akceptovatelné nízké náklady zajistí budoucí plnění vysokých recyklačních cílů.

Tyto cíle bude muset ČR plnit s ohledem na připravovanou evropskou legislativu. Cílem ČAOH v tomto směru je nastavit ekonomické nástroje nového zákona o odpadech nikoli cestou zbytečného razantního zdražení, ale v souladu se záměry nové evropské politiky nakládání s odpady. Tedy s balíčkem k oběhovému hospodářství. Tato nová strategie EU se zásadním způsobem orientuje na nákladově rozumné a finančně ne příliš zatěžující řešení, tedy na potřebu třídění, úprav odpadů, včetně směsných odpadů a na zajištění co největší míry recyklace. EU hovoří o cíli recyklace pro komunální odpady ve výši 70% do roku 2030.

ČAOH cestu třídění, úprav odpadů a jejich recyklace, včetně efektivního energetického využití energeticky bohaté frakce po vytřídění, doporučuje a aktivně se jí snaží prosazovat.

Pod textem článku jsou k dispozici fotografie ze dne spuštění nové technologie.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..