Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

Dne 26.4.2016 proběhla v rámci semináře Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny parlametu ČR debata k novému zákonu o odpadech. Jedním z řešených bodů byla také důležitá otázka, zda je připravovaný nový odpadový zákon technologicky neutrální. Tedy, zda stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. V tomto smyslu je pak důležitá úvaha o souvstažnosti mezi pojmy "technologická neutralita" a "zákaz veřejné podpory", tedy jeden z principů EU.

V kontextu pojmu technologická neutralita ve vztahu k novému zákonu o odpadech samozřejmě nemá smysl hovořit o technologické neutralitě ve vztahu ke skládkování. EU chce poslední příčky odpadové heirarchie, kde se nachází i skládkování, či spalování odpadu, omezovat. Proto také EU navrhuje v rámci balíčku k oběhovému hospodářství omezení skládkování komunálních odpadů na 10 %, a to k roku 2030. ČR je v tomto jedna ze sedmi nejprogresivnějších zemí. Skládkování máme v ČR již zakázáno v platném zákoně, a to k roku 2024, tedy o šest let dříve než EU. O skládkování to tedy logicky ani být nemůže.

Kde je však jednoznačně třeba hledat potřebu technologické neutrality, to je v dalších příčkách odpadové hierarchie. Tedy v tom, co budeme s odpady dělat, když se nebudou skládkovat. Postoj EU je v tomto dlouhodobě jednoznačný a je dobře patrný i z balíčku k oběhovému hospodářství. EU chce zejména předcházet vzniku odpadů a ty vzniklé chce hlavně využívat jako náhradu primárních surovin a chce je co nejvíce směřovat na recyklaci. Logicky by tak zákon neměl svou dikcí podporovat nižší příčky odpadové hierarchie. Na půdorysu této hierachie, kterou zákon jednoduše musí respektovat, by měl být dále neutrální. Neměla by tedy nastat situace, kdy přístupy a technologie umístěné níže v hierarchii, zákon např. svými technickými či ekonomickými parametry upřednostní před vyššími stupni hierarchie.

Jak však zaznělo na semináři Výboru pro ŽP Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nárvh nového zákona o odpadech tak, jak byl zaslán do meziresotrního připomínkového řízení, není technologicky neutrální a je z něj dovoditelná podpora např. spaloven odpadů (ZEVO) (více zde). Náměstkyně ministra ŽP paní Berenika Peštová hájila postoj MŽP a text návrhu nového zákona. Jeho kritiky požádala o předložení konkrétních bodů, ze kterých by plynulo, že nově prosazovaná legislativa odpadového hospodářství není technologicky neutrální a že preferuje vybrané technologie z nižších pozic odpadové hierarchie před těmi umístěnými výše.

Česká asociace odpadového hospodářství, která již dříve upozornila na tento negativní aspekt připravovaného zákona, proto zpracovala příkladmý výčet vybraných bodů měněné legislativy OH, ze kterých plyne nevyváženost nového zákona a také určitý opak technologické neutrality. Tento dokument byl v rámci diskuze k odpadovému zákonu zaslán, v návaznosti na žádost paní náměstkyně, přímo paní náměstkyni Berenice Peštové.

ČAOH věří, že zde uvedená fakta přispějí k nalezení vyváženého řešení, které bude respektovat evropské principy (např. odpadovou hierarchii, zákaz veřejné podpory, apod.) a k definování finálního kvalitního znění zákona.

 

Ke stažení

Čtenáři webu ČAOH mají nyní k dispozici jak samotný dopis na MŽP, tak celý dokument s identifikací problemetických bodů ve vztahu k tématu technologické neutrality nového zákona o odpadech.

Dopis na MŽP: dopis-na-mZp---technologicka-neutralita-web.pdf [ 217.09 kB ]

Příloha s definováním bodů, ve kterých se jeví připravovaná legislativa OH jako technologicky nikoli neutrální: priloha---opak-technologicke-neutrality.pdf [ 259.3 kB ]

 

 

Zdroj: Česká asociace odpdového hospodářství, www.caoh.cz


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Související články:

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..