Odpadové zákony jsou v meziresortním připomínkovém řízení

Dnes Ministerstvo životního prostředí poslalo do vnějšího připomínkového řízení dlouho očekávaný balíček nových odpadových zákonů. Česká asociace odpadového hospodářství přináší texty všech těchto návrhů zákonů níže, se stručným komentářem.

Konkrétně jde o čtyři návrhy

  • nový zákon o odpadech
  • nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností 
  • novela zákona o obalech
  • zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

 

Návrhy mají transponovat evropské předpisy z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Návrh nového zákona o odpadech přináší oproti stávajícímu zákonu (č. 185/2001 Sb.) např. změny v oblasti povolování a provozu zařízení k nakládání s odpady, sběru odpadů, řešení problematiky černých skládek a obchodování s odpady. Podstatnou změnou je navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku a řešení tzv. třídících slev pro obce, jakožto motivačního nástroje pro vyšší třídění komunálních odpadů.

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností se týká elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel, tedy oblasti tzv. zpětného odběru. Cílem nové úpravy je sjednotit pravidla pro vznik a fungování kolektivních systémů a odstranit tak nedostatky platné legislativy. 

Novela zákona o obalech má reagovat na nové dlouhodobé evropské cíle pro recyklace a využití obalových odpadů (např. i hliníkových obalů), upravuje pojmy jako např. kompozitní obal a stanoví i novou povinnost tzv. ekomodulace. Návrh novely zákona o obalech podle předkládací zprávy rovněž také "blíže upravuje potenciální budoucí situaci, při které by na území České republiky působilo více AOS" (proces koordinace autorizovaných obalových společností). 

Návrh změnového zákona obsahuje související novely několika zákonů (např. zákona o léčivech), nejpodstatnější je ovšem novela zákona o místních poplatcích, ve které je řešena celá úprava poplatků za komunální odpad.

 

Termín připomínek je u všech návrhů zákonů stejný, a to do 9. května 2019.

 

Ke stažení:

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..