Odpovědi na dotazy E15 k energetickému využití odpadů v ČR

Petr Havelka z ČAOH odpovídal na aktuální dotazy redakce deníku E15 ke zvěřejněným výsledkům energetického využívání odpadů v ČR (MPO).

Finální text článku deníku E15 k tématu energetického využívání odpadů v ČR a k výsledkům zvěřejněným ve zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu je k dispozici pod tímto odkazem. Samotná zpráva MPO se stručným komentářem je k dispozici zde.

Níže jsou uvedeny konkrétní dotazy redakce a plný text odpovědí Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství.

Ze statistik vyplývá, že každý rok roste spotřeba tuhých alternativních paliv v cementárnách a vápenkách. Odpovídá tomuto růstu i růst výroby těchto paliv českými odpadářskými firmami? Jaká je v Česku kapacita na výrobu TAP?

Havelka - Ano, výroba TAP v česku stále narůstá, a to je samozřejmě pozitivní. Jako ČAOH nemáme statistiky konkrétních čísel, ty má spíše MŽP. Sledujeme však, že řada našich firem, které se dlouhodobě věnují výrobě paliv z odpadů dle evropských norem, stále navyšuje své výrobní kapacity. V tomto roce kupříkladu zdvojnásobila kapacitu své linky společnost Rumpold (viz zde). Rozšiřují se i kapacity společnosti OZO Ostrava, apod. O česká paliva z odpadů je u odběratelů stále větší zájem, mimo jiné i proto, že jsou známá svou kvalitou a homogenním složením.

 

Jak hodnotíte skutečnost, že energetické využívání odpadů roste v posledních letech stabilním tempem? 

Havelka - Nárůst energetického využívání odpadů vítáme a chceme se na něm dále podílet jako doposud. Souvisí to i s již devět let probíhajícím každoročním snižováním množství odpadů ukládaných na skládky (viz zde). U paliv z odpadů je to v ČR nárůst využití na trojnásobek za posledních deset let. U této cesty energetického využití je pozitivní také to, že se nejedná o spalování neupravených směsných odpadů, které chce EU omezovat. Zde se jedná o energetické využívání energeticky bohaté části vytříděných odpadů různého původů, ať už z průmyslové výroby nebo od občanů z obcí, které nelze materiálově využít. Tato cesta je naopak Evropou doporučovaná. Velmi pozitivní je také to, že onen násobný nárůst se odehrál bez potřeby jakéhokoli navýšení ekologických daní, např. skládkovacího poplatku, který platí původci odpadů. Je tedy zřejmé, že to jde.

 

Je nějaká hranice, na níž při stávajících kapacitách (bez budování nových ZEVO) ještě energetické využívání může růst?

Havelka - Na toto téma byly zpracované různé studie. Vnímám kladně, pokud se rozšíří kapacity ZEVO v Brně (jeden kotel) a v Praze (dva kotle). S tím počítají i plány těchto měst. Spalovny (ZEVO) v ČR by tak měly kapacitu cca 1 130 000 tun odpadů. To je co se týká využití převážně neupravených směsných odpadů. Dále je tu řada regionálních energetických zdrojů, např. tepláren, které chtějí využívat velké množství paliv z odpadů. Potenciál růstu je stále i v cementárnách a vápenkách. Vzhledem k tomu, že výroba a využití paliv z odpadů je cesta, která dobře zapadá i do rámce balíčku oběhového hospodářství, je to jistě v pořádku. Potenciál růstu pro využívání paliv odpadů tu tedy stále vidím poměrně velký.

Zásadní ale je, abychom jako ČR splnili zejména recyklační cíle EU. Ty jsou nově jasně definovány na 65% recyklace komunálních odpadů. Logicky proto nevidím příliš prostor pro nová velkokapacitní zařízení typu ZEVO, která jsou navíc prakticky nejdražší odpadovou technologií a vyžadovaly by citelnější navýšení poplatků od občanů. Evropa stanovila rámec, ve kterém se máme pohybovat a myslím, že to je racionální. Některé zamýšlené projekty se proto nejspíš nerealizují, ale jiné nové naopak své místo najdou. A to je v pořádku.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím dotazů redakce deníku E15


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Odpady se v ČR využívají stále více - STATISTIKA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ A ALTERNATIVNÍCH PALIV

Deník: Kde končí ostravský odpad? Téměř polovina se znovu využije

Chyba ve vyhlášce trvá - důkaz - všechny projekty nových třídících linek na komunální odpady stále zastaveny

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..