Pět červnových metodických pokynů MŽP k odpadům

Novou vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady zatím nemáme. Na druhou stranu MŽP vydalo v průběhu června sérii dalších metodických pokynů k odpadům. Mezi ty podstatné patří např. metodický pokyn k zajištění třídění odpadů ve firmách, pokyn k obsahu provozních řádů a provozních deníků, pokyn k možné době provozu autovrakovišť a v neposlední řadě metodický pokyn k zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností.

Plné znění metodických pokynů odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

 

Na webu České asociace odpadového hospodářství vám aktuální červnové metodické pokyny k nové odpadové legislativě přinášíme. Metodické pokyny odpovídají alespoň na část dotazů, které se stále k nové legislativě objevují, a to jak ze strany obcí a měst, firem, ale i jednotlivých původců odpadů.

  1. Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických a podnikajících fyzických osob: oodp-metodicky-pokyn-trideni 
  2. Metodický pokyn k možné době provozu zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností: oodp-metodicky-pokyn-autovrakoviste 
  3. Metodický pokyn MŽP - Požadavky na provozní řád a provozní deník: oodp-metodicky-pokyn-provozni-rad 
  4. Metodický pokyn k zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností: oodp-metodicky-pokyn-nz-zarazovani 
  5. Metodické sdělení k zajištění bezpečného uskladnění odpadu z nedovolené nebo nedokončené přepravy odpadů: oodp-metodicke-sdeleni-preprava

 

Dřívější metodické pokyny a odpovědi na konkrétní dotazy k nové legislativě jsou k dispozici v níže uvedených článcích:

 

Odpovědi MŽP na odborné dotazy ČAOH k jednotlivým částem nové odpadové legislativy

Odpady, formy zpoplatnění a obecně závazné vyhlášky obcí

Další metodický pokyn MŽP - žádosti o povolení provozu a další

Metodické odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě

Další metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativě

Metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativě

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

 

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..