Příspěvek ČAOH k aktuální polemice Odpadového fóra

Redakce Odpadového fóra se v únorovém čísle opět věnovala novým odpadovým zákonům, a to i ve své Polemice. Příspěvek Petra Havelky z ČAOH přinášíme čtenářům webu ČAOH níže.Redakce tentokrát uvádí polemiku následujícím textem.

Jednání Legislativní rady vlády 12.1. nad odpadovými zákony bylo z časových důvodů přerušeno. I když jednání LRV bude pokračovat 26.1., schválení zákonů v tomto volebním období se stává už jen nepravděpodobnou teorií. Některá média to považují za vítězství skládkařské lobby. Obvinění ze skládkařské lobby padá samozřejmě na hlavu skládkařským firmám a jejich asociacím, ale i některým neziskovým ekologickým organizacím. Zmíněným stakeholderům se přisuzuje takový vliv, který brzdí vznik nové moderní odpadářské legislativy. Jsou skutečně tak mocní?

Koho a co si představujete pod pojem skládkařská lobby?“

 

Odpověď Petra Havelky: I když je z novinářského hlediska námět aktuální polemiky řekněme „trochu sugestivní“, rád se k aktuálnímu vývoji v rámci polemiky vyjádřím. Nechám na úvaze každého, zda zákon nese znaky spíše „skládkařské“ nebo „spalovačské“ lobby, pokud o tom chce někdo takto hovořit. Na druhou stranu dodávám, že když by zákon čišel zájmem „recyklační lobby“ myslím, že by se podpora mohla hledat lépe. To zejména z toho důvodu, že recyklace je jednou z priorit balíčku EU a nevyžaduje takové zdražení pro původce.

Zákon byl však v médiích často spojován spíše s potřebou výstavby nových spaloven a souvisejícími nutnými náklady (více viz zde). To ale není tak podstatné. Podstatná má být kvalita zákona a jeho použitelnost v praxi.

Redakce se odvolává na jednání LRV. Zde je potřeba říci, že LRV neřešila věcné otázky (zda spalovny nebo recyklace, apod.), ale jen body právní, formulační a logicky také ekonomické dopady zákona. Ty označila za „značné a dopadající na rozsáhlé skupiny obyvatel“. Na druhém i třetím jednání bylo členy LRV identifikováno množství právních a formulačních nejasností a chyb, včetně zásadní potřeby doplnění dopadové studie (více viz zde). To, zda byly tyto problémové body opraveny, bylo podstatou opakovaných jednání LRV, stejně jako u kterýchkoli jiných zákonů. 

Dle mého názoru by měl zákon přinášet primárně řešení výhodné zejména pro občany a nikoli pro skládky nebo spalovny. Řešení, které s co nejmenšími náklady zajistí splnění recyklačních cílů (více viz zde). EU nemá cíl pro nárůst spalování odpadu, má cíl pro omezení skládkování k roku 2030 na 10%. S tímto cílem zcela souhlasíme, stejně jako s evropskými recyklačními cíli, o jejichž prosazení do zákona jsme v našich písemných výstupech dlouhodobě aktivně usilovali (více viz zde). Část názorového spektra se snaží prosadit sugesci, že pro odklon odpadu do nových spaloven je třeba 4násobně zdražit. Ano, číselně to takto vychází, ale cíl pro ČR by to podle nás být neměl. Skládkování už máme v platném zákoně zakázané k roku 2024. Pokud chceme podporovat recyklaci, skutečnou recyklaci, tak ji z úrovně státu jednoznačně a přímo podpořme. Zaveďme daňové zvýhodnění pro výrobky z odpadu, pro recykláty, pro druhotné suroviny. To by byla skutečná podpora recyklace. To ale zákon vůbec neobsahuje. A stát o tomto vůbec nemluví. Proč? Nenavrhujme represivní opatření a zvyšování ekologických daní, motivujme. Pokud to chceme myslet s recyklací vážně, pak pojďme podporovat recyklaci, ne zdražování a přípravu opakovaného příběhu s fotovoltaikou...

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

Stane se něco, pokud nový odpadový zákon nyní nebude?

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR k poslední verzi návrhu zákona o odpadech

Odpovědi ČAOH na dotazy Lidových novin k třídění BRKO

Další odpadářské svazy vyjadřují shodné postoje k problémovým částem návrhu odpadového zákona

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..