Rozhovor OZO 21: Není třeba vytahovat lidem z peněženek další peníze

Pro své letní číslo připravil časopis OZO 21, společnosti OZO Ostrava, rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH na téma poplatků a nákladů v odpadovém hospodářství a novinek, které v tomto směru může přinést připravovaný nový zákon o odpadech.

 

Co přinese obcím a také odpadářským firmám konec skládkování?

Omezení skládkování je nesporně impulzem k širšímu využívání odpadů jako zdrojů surovin. Je to logická a pozitivní cesta. Je však vhodné jí činit s rozmyslem a tak, aby dopady na ty, kdo odpadové služby platí, tedy obce, občané a firmy, byly v rámci možností co nejnižší,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

 

Mimochodem, OZO Ostrava je aktivním členem asociace a aktuální otázky nového zákona o odpadech velmi pečlivě sleduje, navrhuje konkrétní řešení, připomínkuje a diskutuje. Jak pokročily debaty ohledně navýšení poplatků za skládkování?

Ministerstvo přišlo v návrhu zákona s poplatkem navýšeným skoro čtyřnásobně oproti stávajícímu stavu, z nynějších 500 Kč na 1 850 Kč v roce 2024. To je z širšího spektra subjektů neakceptovatelné a sociálně neúnosné a hlavně zbytečné. Návrh tak sklidil kritiku jak obcí a měst, tak odpadového sektoru. Obce a obecní svazy opakovaně vyjádřily názor, že jako sociálně únosná míra poplatku se jeví maximálně 900 Kč. I zástupci odpadového sektoru z řady svazů a asociací opakovaně stojí za názorem, že finální poplatek by měl být v cca poloviční výši.

 

Proslýchá se, že se poplatky ještě zvýší?

Na přelomu května a června MŽP tabulku poplatků změnilo a určitým způsobem je navázalo na recyklační cíle. Doplnění povinných recyklačních cílů do zákona jsme jako ČAOH dlouhodobě podporovali. Krok MŽP tak vnímáme pozitivně, ale bohužel a neznámo, z jakého důvodu MŽP stále trvá na zachování horní hranice poplatku za využitelné odpady, a tu dokonce ještě v dalších letech navyšuje z 1 850 Kč až na 2 000 Kč.

 

„Je to vůbec obhajitelné?

Dříve to MŽP obhajovalo potřebou vytvoření ekonomického prostoru pro nové spalovny odpadů. Ty však již několik let ani EU nedoporučuje a ve své odpadové strategii naopak stanovuje cíle pro recyklaci a chce preferovat vyšší příčky odpadové hierarchie. Recyklace takto extrémní poplatky nepotřebuje. Otázkou zůstává, proč je zákon stále obsahuje. Rozumně by se měla vyřešit také otázka zpoplatnění nevyužitelných odpadů. Pokud poplatky za ně budou příliš vysoké, hrozí riziko, že tyto odpady budou končit mimo zabezpečená zařízení na povrchu terénu. Zatím není jasné, jak celý příběh ohledně poplatků dopadne. Jsem toho názoru, že MŽP zákon odešle do dalšího procesu v dosavadním nastavení, tedy s poplatky ve finální výši 1 850 a 2 000 Kč.

 

Z jedné strany se hovoří o zvýšení poplatků za skládkování, z druhé je jen minimální zájem o snížení nákladů.

Ano, souhlasím. Myslím, že o to by mělo jít ministerstvu přeci také, resp. zejména. Ale v reálu to tak příliš nevypadá. Jednoznačně přitom existují nákladově efektivní cesty, které vedou ke splnění evropských odpadových cílů. Jednou z nich, kterou již máme, je stanovení zákazu skládkování. Logicky pak není třeba vytahovat lidem z peněženek další peníze na poplatky, když je zaveden zákaz. Ministerské nastavení je bohužel i o tom, aby se vybralo více peněz do státního fondu SFŽP. Aby bylo možno tyto peníze přerozdělovat z pozice ministerstva.

Další rozumné řešení je stanovení povinných recyklačních cílů původcům odpadů. To už v zákoně po roce a půl dlouhých debatách MŽP také nakonec stanovilo. A pokud máme tyto dvě věci stanoveny jako povinnosti v zákoně, které jsou pod sankcí, pak se znovu ptám, proč ještě násobně navyšovat poplatky? Napadá mě asi jen ten fond, přerozdělování a podpora vybraných technologií. Je to možná cesta, ale myslím, že není nutná a podle mě to ani není ta správná, protože není výhodná pro ty, kdož to platí - pro lidi.

 

Jakým způsobem se dá nejlépe využít komunální odpad, který nebudeme moci v budoucnu skládkovat?

Podle našeho názoru je třeba se ještě více zaměřit na intenzifikaci uličního sběru a třídění do barevných kontejnerů. Jako ČR jsme v tom dobří, ale stále ještě máme určité rezervy. Avšak i když tyto rezervy využijeme, stále to ještě nebude stačit na splnění vysokých recyklačních cílů EU, které se vztahují k veškerému komunálnímu odpadu. Již za 9 let máme recyklovat celých 60 % komunálních odpadů. K tomu je třeba směsné odpady ještě technologicky třídit na moderních třídících linkách. Jejich výstupem jsou jak odpady recyklovatelné, tak zejména energeticky bohatá frakce, která je využitelná ve stávajících energetických zdrojích, případně ve zdrojích s proběhlou technologickou úpravou pro tuto činnost. Není pak nutné stavět nové velkokapacitní zdroje typu spaloven odpadů, jejichž investiční náklady se pohybují v řádech miliard korun. Zbylá minoritní část nijak nevyužitelného odpadu po technologickém třídění se pak s ohledem na jeho vlastnosti uloží na řízenou skládku, tak jako v dalších zemích EU.

 

Toto řešení nevyžaduje navýšení poplatků?

Ne, navíc respektuje zákaz skládkování využitelných odpadů a je definováno ve vztahu ke splnění evropských recyklačních cílů. Preferuje horní příčky odpadové hierarchie a lze jej úspěšně realizovat v podmínkách volného trhu a konkurence na regionální úrovni. Tedy v nastavení, které samo o sobě tlačí na nízkou cenu služeb, nabízí pracovní pozice v regionech a není k němu třeba vozit odpad desítky a stovky kilometrů daleko.

 

Zdroj: Na otázky redakce časopisu OZO 21 odpovídal Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Související články:

ČAOH - shrnutí postojů k nové odpadové legislativě

Odpovědi ČAOH na dotazy Lidových novin k třídění BRKO

Další odpadářské svazy vyjadřují shodné postoje k problémovým částem návrhu odpadového zákona

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..