TV Nova: ČAOH podporuje třídění bioodpadů - rozhovor s Petrem Havelkou

V pořadu TV Nova se redaktoři zeptali na praktické rady k třídění bioodpadů a nově zaváděnému celoročnímu svozu hnědých popelnic. V rozhovoru na jejich dotazy odpovídal Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství.

Odkaz na videozáznam rozhovoru k třídění bioodpadů na TV NOVA s Petrem Havelkou z ČAOH je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Od 1. dubna svoz bioodpadu celoročně

Součástí vyhlášky, která začíná platit od 1. dubna, je nově i povinnost obcí celoročně vyvážet bioodpad. Doposud se tzv. biologicky rozložitelný odpad svážel pouze od dubna do října. Od 1. dubna budou mít občané možnost třídit do hnědých popelnic i v zimě. Novela ale obcím v tomto období (od 1. listopadu do 31. března) dává možnost přizpůsobit četnost svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů. Nové opatření by mělo přispět i k tomu, že se o něco více naplní zatím nedostatečně využité kapacity kompostáren, jichž v Česku v posledních letech vzniklo více než pět stovek.

Řada obcí má již v současné době sběr BRKO zaveden celoročně. Jako příklad takové dobré praxe je možné uvést Ostravu, Rožnov pod Radhoštěm, Hradec Králové a mnoho dalších.

Obce mají kromě hnědých popelnic i další možnosti, jak zajistit oddělený sběr bioodpadů, např. ve sběrných dvorech, nebo prostřednictvím komunitních kompostáren (více viz zde).

Věřím, že se v České republice podaří dobře rozvinout systém odděleného sběru bioodpadů, zatím jsme na velmi dobré cestě. Tím to ale nekončí. Zásadním úkolem pro stát, je dostatečné nastavení systému pro využití výstupů z recyklace bioodpadů, tedy například kompostů. Zde je zatím stále situace nedobrá. Vhodné by bylo například posílení odbytu do zemědělství, do parkových úprav, rekultivací, apod. Neboť půda v ČR silně potřebuje organickou hmotu. Komposty jí obsahují. Na tom je tedy třeba ještě zapracovat, abychom celý cyklus recyklace funkčně a logicky uzavřeli,“ dodal Petr Havelka z ČAOH.

 

Zdroj: Video - archiv TV NOVA

text - Česká asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Český rohlas - Ivo Kropáček z Hnutí Duha a Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství k třídění odpadů: cesky-rozhlas-havelka-30-3-2019.mp3 [ 6.03 MB, MP3 ]

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

ČAOH: Nové povinnosti obcí ve sběru BRKO a olejů a tuků

ČR řeší, jak splnit EU cíle k recyklaci, zda větším tříděním, nebo zálohami na PET

EURO: Systém funguje. Osm z deseti PET lahví končí v Česku ve sběru

Český rozhlas – Havelka – neformální povídání o třídění, recyklaci, zálohách na PET a podobně

HN: Odpady podraží

Odpovědi na dotazy MF Dnes k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..