Veřejné zakázky a podpora recyklovaných výrobků

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) aktivně prosazuje nástroje pro podporu finální recyklace, včetně závazku státu, aby zvýšil zájem o recyklované výrobky ve veřejných zakázkách.

Od samého začátku aktivně podporujeme balíček oběhového hospodářství a souhlasíme s cíli, které EU schválila letos na jaře, v rámci nových evropských odpadových směrnic. Jedním z hlavních cílů směrnic je zásadní navýšení recyklace v EU, a to až na míru 65% všech komunálních odpadů. Cesta k navýšení recyklačních kapacit logicky vede i přes navýšení poptávky po recyklovaných výrobcích. Samotný stát by měl jít v této věci příkladem, pokud sám recyklaci legislativně prosazuje. Na tom se shoduje jak řada odborníků, tak i stále více politiků, což je pozitivní.


Vlajkovou lodí ČAOH směrem k podpoře recyklace jsou tři základní nástroje, které do diskuze dlouhodobě vnášíme

V ČAOH sdružujeme řadu recyklačních firem, které nám pomohly s nalezením co nejefektivnějších nástrojů, které mohou skutečně dobře posloužit k navýšení kapacit recyklace a tedy produkce i prodeje recyklovaných výrobků. Naše odborné debaty vyústily v definování tří základních nástrojů, které v tomto směru jako ČAOH prosazujeme (viz také zde):

  • Daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, např. ve formě snížené DPH
  • Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
  • Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách a nákupech státu preferoval z určitého procenta recyklované výrobky

Recyklační firmy vnímají tyto nástroje velmi pozitivně, což se nám potvrzuje i tím, že do ČAOH aktuálně vstupuje řada nových členů – nejčastěji právě recyklačních firem. Námi navrhované nástroje jsou v souladu i s novými odpadovými směrnicemi a některé z nich směrnice přímo doporučují. Věříme proto, že tato logická opatření budou viditelně obsažena i v balíku navrhované nové národní odpadové legislativy, kterou připravuje MŽP, resp. v přidružených změnových zákonech, které s balíkem budou souviset a které budou jeho součástí.


Separovat umíme, surovin je na trhu dostatek, je třeba systémově podpořit zejména prodej recyklovaných výrobků a recyklátů, chybí dostatečná poptávka

Recyklační firmy nemají zásadní problémy se vstupy. Známým faktem je, že na světovém trhu je nyní (po omezení importu do Číny - viz zde) významný přebytek druhotných surovin a jejich cena je velmi nízko, u některých je dokonce záporná. Hranice pro druhotné suroviny jsou otevřené, proto tento stav platí jak v celé EU, včetně ČR, tak i za hranicemi EU. Pokud se má podpořit recyklace, je třeba zajistit vyšší poptávku po recyklovaných výrobcích i po druhotných surovinách. Z hlediska ekonomie je zajištění poptávky po výrobcích nejefektivnějším a nejstabilnějším nástrojem. Část poptávky může zajistit stát. Je to pozitivní zejména při samotném rozvoji chtěného trhu. Navazující opatření (snížená DPH apod.) by pak měla zajistit vyšší poptávku i od jiných zákazníků a spotřebitelů, jejich poptávka by následně měla postupně převýšit poptávku státu. Stabilita systému by se tak dále zvýšila. Tolik z ekonomické teorie.


Stát již učinil malé krůčky k vyššímu využívání recyklovaných výrobků. Doufejme, že tento trend se brzy výrazně zvýší a bude viditelnější

Abychom jako ČAOH pomohli všem dotčeným subjektům lépe se orientovat v možnostech dosavadního postoje státu k podpoře recyklovaných výrobků, připravili jsme k tomu níže uvedené stručné shrnutí aktuálních možností, jak stát doposud podporuje recyklaci ve veřejných zakázkách.


Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Tzv. odpovědné zadávání veřejných zakázek zahrnuje kromě ekonomických a sociálních aspektů rovněž i aspekty environmentální, tedy s pozitivním dopadem na životní prostředí. Veřejnými nákupy zohledňujícími ekologicky šetrná řešení lze dosáhnout např. úspor energie a primárních surovin nebo snížení množství vznikajících odpadů. 

Platný zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) v návaznosti na příslušnou evropskou směrnici akcentuje vliv na životní prostředí ve veřejných zakázkách. Např. v podmínkách účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit „zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky“, a to právě v oblasti vlivu předmětu zakázky na životní prostředí (§ 37). Podle § 79 může zadavatel v případě prokazování kritérií technické kvalifikace požadovat opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. V případě připuštění nebo požadování variant zadavatelem (§ 102) lze bodově zvýhodnit ekologickou variantu atd.

 

Metodika pro ekologické veřejné zakázky

Na základě usnesení vlády (č. 531 ze dne 24. července 2017 - viz zde usneseni-531.pdf [ 135.37 kB ]) vznikla „Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“. Metodika je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí:

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava

Na webu ČAOH je ke stažení zde: sovz-metodika-text-web-1.pdf [ 4.65 MB, PDF ]

Obsahem této metodiky jsou opatření při zadávání veřejných zakázek, která je možné v rámci veřejné správy přijmout a snížit tím dopady na životní prostředí. Environmentální požadavky jsou uvedeny v konkrétních metodických listech. List č. 10  „Výrobky z druhotných surovin“ zdůrazňuje, že odpad je třeba vnímat jako zdroj a jeho opakované použití šetří nerostné suroviny a rovněž redukuje množství skládkovaného odpadu.

Metodika uvádí jako cíl pro rok 2020 zavedení environmentálního přístupu veřejné správy při nákupu výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Jedním z konkrétních opatření při vyhlašování veřejných zakázek je zavést v rámci interních metodik a norem následující požadavky pro nákup výrobků z druhotných surovin či recyklovaných materiálů:

- stanovení základních kritérií, např. prohlášení uchazeče, že nabízený výrobek byl vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu (případně z jaké části byl výrobek vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu),

- v rámci hodnocení nabídek bodově zvýhodňovat ty dodavatele, kteří deklarují např. vyšší procento využití druhotných surovin či recyklovaných materiálů při výrobě výrobku.

Metodika rovněž zdůrazňuje, že je v rámci osvěty nezbytné zveřejňovat a propagovat příklady dobré praxe, tj. úspěšné používání výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů, a vytvářet tak pozitivní přístup k těmto produktům. Dále pak je třeba zvyšovat povědomí občanské veřejnosti o životním cyklu výrobku/materiálu tím, že veřejná správa bude příkladem při nakupování těchto výrobků a bude uplatňované postupy zveřejňovat např. na intranetu, internetu či jiných komunikačních mediích.

Metodika se dále věnuje příkladům dobrovolného značení výrobků či environmentálního prohlášení výrobců.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Nedej se: Kam s nimi?

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Transform - recyklované výrobky jsou bezúdržbové a odolné

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v praxi

Studie přináší zajímavá čísla

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..