Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Česká asociace odpadového hospodářství velmi vítá shodu dalších odpadových společností na výrazné podpoře recyklace komunálních odpadů. ČAOH dlouhodobě prosazuje zavedení vysokých evropských recyklačních cílů do nového odpadového zákona. Aktuálně se k výrazné podpoře recyklace připojily další odpadové společnosti - SEUZ (SITA), NEHLSEN a zcela nově, možná trochu překvapivě, také dokonce společnosti ze sektoru energetiky, např. Veolia (v energetice od března 2015, jinak vodárenství a také odpady), nebo Teplárenské sdružení, jakožto svaz energetických společností.

ČAOH opakovaně ve svých výstupech pozitivně hodnotí již šest let trvající úspěšný odklon odpadů od skládkování, který se odpadovým firmám ve spolupráci s obcemi daří úspěšně realizovat. Za období šesti let se soustavnou snahou podařilo ČR redukovat množství odpadů ukládaných na skládky dokonce o více než 1 000 000 tun (více viz zde a zde). A co je důležité pro občany, podařilo se to bez potřeby navýšení poplatků a ekologických daní, které platí občané v rámci odpadového hospodářství. ČR dokonce jako jedna z pouhých 7 zemí v EU má již v platném zákoně zákaz skládkování využitelných odpadů a směsných komunálních odpadů, a to již k roku 2024. Přičemž EU prosazuje pouze omezení skládkování na 10 %, a to o šest let později než ČR, tedy až k roku 2030. Agendu skládkování již tedy v ČR máme strategicky a legislativně vyřešenu, což znamená jeden holý fakt - skládkovat se využitelné odpady nebudou, a to dokonce přísněji než v EU.

Nyní je třeba vyřešit hlavní úkol a tím je potřeba splnění Evropou zaváděných vysokých recyklačních cílů. Již za 9 let má ČR recyklovat nejméně 60 % všech komunálních odpadů a v roce 2030, to má být dokonce 65 %. Tento parametr přitom ČR nyní plní pouze na cca 34 % (vice viz zde). Do devíti let tedy musíme toto číslo skoro zdvojnásobit. Na rozdíl od ministerstvem prosazované podpory spaloven však k tomuto cíli není v žádném případě třeba vybírat násobné ekologické daně od obyvatel a od obcí.

ČAOH, která je jedním z nejhlasitějších a dlouhodobých prosazovatelů povinného zavedení evropských recyklačních cílů do zákona (viz zde), nyní velmi vítá, že i další odpadové společnosti a dokonce i společnosti ze sektoru energetiky, se ke snaze ČAOH připojují v tom smyslu, že nově chtějí také silně podporovat recyklaci.

ČAOH proto aktuálně otevřeně vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby veřejně oslovily MŽP, podobně, jako to již opakovaně udělala ČAOH, a aby skutečně otevřeně a jednoznačně prosazovaly zavedení definovaných evropských recyklačních cílů, které Evropská komise představila už v prosinci 2015, do nového zákona o odpadech. MŽP to kupodivu zatím stále odmítá, proto ČAOH tímto znovu otevřeně žádá i samotné MŽP. Pokud jmenované subjekty opravdu podporují recyklaci, jak to nově cca měsíc veřejně prohlašují, pak jim nemohou evropské cíle a jejich zezávaznění v odpadovém zákoně vadit. Tak jako v žádném případě nevadí ČAOH.

Tak či tak cíle jako ČR budeme muset dříve či později do zákona promítnout, pokud nechceme platit sankce EU. Využijme tedy aktuální široké názorové shody k zásadní podpoře recyklace a pojďme ji finálně prosadit do zákona. Pozitivní je, že na takovém řešení by měl pak dokonce shodu podnikatelský sektor s ekologickými organizacemi, které rovněž chtějí prosadit závazné evropské recyklační cíle do nového odpadového zákona.

 

Zdroj: Česká asociace odpdového hospodářství, www.caoh.cz


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Související články:

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..