Česká televize - Státy jihovýchodní Asie vracejí odpad západním zemím

Státy jihovýchodní Asie vracejí odpady do států původu, kterými jsou velmi často západní rozvinuté země. Problém se dále zvětšuje po-té, co Čína před 1,5 rokem zásadě omezila dovoz odpadů na své území. V pořadu České televize - Horizont 24 se redaktorka Hana Scharffová ptala Petra Havelky, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství.


Reportáž a navazující rozhovor České televize je k dispiozici pod tímto odkazem

 

Ukazuje se, že i státy tzv. západní Evropy, USA nebo Kanada nemají dostatečně vyřešenu otázku recyklace odpadů. Velká část importovaného odpadu v zemích jihovýchodní Asie totiž pochází právě ze států západní Evropy a Severoamerického kontinentu. 

Je pozitivní, že Evropa si svůj problém s nedostatečnými kapacitami recyklace uvědomuje a chce jej co nejdříve efektivně řešit. Ani západní evropské státy, které byly často dávány za příklad, nemají vyřešenu otázku dostatečné recyklace komunálních odpadů, zejména plastů. Dle výstupů z Evropského parlamentu a Evropské komise Evropa doposud nemá dostatečně efektivní nakládání s odpady ve smyslu "nakládání s odpady jako se zdroji surovin pro další výrobu". To přitom požaduje balíček oběhového hospodářství. Ukazuje se, že řada na první pohled pěkně vypadajících čísel některých evropských států mohla být zčásti založena na vyřešení problému jeho odvozem za moře. To ale není udržitelná cesta. Dosavadní ekonomické nástroje se ukazují jako funkční pro přesměrování odpadů ze skládek do spaloven, případně na export za moře. Recyklaci na starém kontinetu však v dostatečné míře nepomáhají. Je zřejmé, že je nutné hledat nové přístupy a nové nástroje.

Z doprovodných dokumentů tzv. balíčku oběhového hospodářství a směrnice k omezení jednorázových plastů plyne fakt, že Evropa chce tlačit na výrobce obalů a výrobků, aby používali lépe recyklovatelné materiály a také, aby se snížila pestrost používaných materiálů (zejména plastů). Výrazně se tím zjednoduší následná recyklace. EU rovněž vyzývá k většímu tříděmí komunálních odpadů a s tím úzce propojenému snižování množství neupravených směsných komunálních odpadů, aby tyto nemusely končit na skládkách nebo ve spalovnách (ZEVO). Další opatření, jako například novelizace Basilejské úmluvy, mají přispět k tomu, aby nekvalitně vytříděné odpady nebyly v takové míře exportovány za moře, do chudších států.

Evropský parlament zveřejnil informaci, že v Evropě se daří recyklovat pouze 30 % plastů, 31 % se skládkuje a 39 % se spaluje (ZEVO). Je tedy zřejmé, že Evropa zatím nemá dostatečně funkční nastavení pro podporu samotné recyklace (vice viz zde). Je třeba vyřešit zejména otázku zajištění zdravé a dlouhodobé POPTÁVKY po recyklovaných výrobcích a recyklátech (více viz zde).

V České republice jsme nyní před důležitým milníkem. Připravujeme novou odpadovou legislativu na dalších cca 15 let. Z popsaných zkušeností západní Evropy a dle doporučení evropského balíčku je jednoznačně třeba v tuto chvíli zahrnout do nově vznikající legislativy nezbytné nástroje na podporu recyklace.

Česká asociace odpadového hospodářství spolu s dalšími odbornnými subjekty definovala 11 konkrétních nástrojů (vice viz zde). Nyní zbývá prosadit tyto, případně další potřebné nástroje co nejdříve do aktuální verze balíku nové odpadové legislativy.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..