Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Společnost Kronospan, která už řadu let působí také v České republice, může být příkladem i pro zahraniční subjekty ve svém usilí orientovat se na co nejširší recyklaci svého stěžejního výrobního materiálu. V případě společnosti Kronospan, je to dřevo. Společnost je členem České asociace odpadového hospodářství a podílí se tak i touto formou na prosazování využívání odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu. ČAOH je profesním svazem sdružujícím největší kapacity recyklačních technologií v ČR.

 

Níže přinášíme rozhovor ohledně činností a plánů společnosti Kronospan v dalším období. Díky jejím dlouhodobým výsledkům na poli recyklace odpadního dřeva, může hrdým mottem společnosti být sousloví "Dáváme dřevu nový život. Šetříme tak naše lesy i životní prostředí."

 

Dřevotřískové desky vyrábíme z dřevěného recyklátu. Ročně tím zachráníme 600 tisíc stromů, které mohou zůstat v lese. Jak takový recyklát vzniká, kde ho bereme a jak s ním pracujeme? Pojďme se na to podívat zblízka.

Všichni jsme se naučili třídit použité plasty, papír i kovový odpad. Třídění dřeva je však ve srovnání s ostatním odpadem teprve na začátku. Tedy alespoň v České republice. Dřevo je přitom materiál, který se dá vytřídit velmi efektivně a zpětně využít při dalším zpracování. Navíc spalování odpadního dřeva je pro životní prostředí a klima velmi zatěžující proces, na rozdíl od jeho druhotného zpracování. Právě proto se ve vyspělých zemích stalo důležitým trendem zpracování odpadního dřeva a jeho následné využití jako suroviny pro nové výrobky. Mezi první české zpracovatele odpadního dřeva a průkopníky v této oblasti patří jihlavský Kronospan.  

 

Nastává doba recyklace dřevěného odpadu

Jediný způsob, jak z odpadů, které vznikají při každé lidské činnosti, získat suroviny a materiál pro další použití a zároveň zabránit tomu, aby vznikaly další skládky, je recyklace. Než se však specializované firmy pustí do recyklace, musí být odpad roztříděný. V tom může pomoci každý z nás. Odpadové dřevo neboli mrtvé dřevo, které dosloužilo, a nehodí se už k jinému účelu, můžeme snadno vytřídit a zachránit je pro další využití. Stačí ho jen dovést do sběrného dvora. Týká se to například starého nábytku, palet, beden a jiných obalů, ale také jakýchkoliv zbytků z truhlářských dílen apod. Díky recyklaci může dřevěný odpad sloužit dál.

Nejde však jenom o praktické zpracování odpadů. Podívejme se ještě hlouběji. Stromy pohlcují oxid uhličitý (CO2), to se učí děti již na základní škole. Ve dřevě zůstane uhlík a do atmosféry se dostane kyslík. Důležité je, že uhlík zůstává ve dřevě i tehdy, když je ze stromu vyroben například stůl, u kterého právě sedíte. A když stůl doslouží, může být recyklován do nového výrobku. Čím déle se tedy dřevo používá a recykluje, tím déle váže oxid uhličitý, který se tak nedostává do atmosféry. 

Mnozí z nás dnes vědomě řídí svoji činnost s cílem zanechat za sebou co nejmenší „uhlíkovou stopu“. Snažíme se omezit cesty autem nebo letadlem, nepoužívat plastové obaly apod.  To je zodpovědné chování. Takže pokud se s námi zaměříte i na sběr starého dřeva, vaše bilance bude ještě lepší.  

Učíme české firmy, jak správně dřevěný odpad třídit

Zatímco například Belgie recykluje dřevo už patnáct let a přibližně stejně dlouho platí v Německu zákaz ukládání dřevěného odpadu na skládkách, Česká republika v této oblasti zatím zaostává. Inspirovat se můžeme ve Velké Británii. Již v roce 2010 zde vyprodukovali přes 4,3 milionů tun odpadního dřeva a z tohoto množství rovných 74 % opětovně použili. Zachránili tak 11 milionů stromů.

V Česku budou platit stejné postupy pravděpodobně až v roce 2030. U nás v Kronospanu nechceme čekat tak dlouho. Začali jsme budovat výkupní sklady po celé České republice a učit firmy správně třídit dřevěný odpad a také správně odebírat recyklát ze sběrných dvorů, které provozují obce a města. Naším záměrem je trvale navyšovat využití dřevěných odpadů a tomu podřizujeme naše nové investice. Díky moderním technologiím jsme schopni zpracovávat vytříděný dřevěný odpad, jehož objem se bude s novým zákonem o odpadech rychle navyšovat.

Odkud pochází zpracovávaný recyklát?

Zatím ještě jsme nuceni část recyklátu dovážet ze zahraničí. Dovozy recyklátu se však postupně snižují díky tomu, jak se zlepšuje informovanost o sběru a třídění v Česku. Pomohou nám také připravované zákony. Poplatky za ukládání využitelných odpadů se začnou radikálně navyšovat a od roku 2030 nebude možné odvézt na skládku bedny, starý nábytek či nepotřebná prkna a trámy. Vše bude muset být vytříděno.

Recyklát dovezený ze zahraničí již neskladujeme jako dříve, ale putuje přímo do výroby. Český dřevěný recyklát skladujeme pod přísným dohledem. Nechali jsme si odborníky z Vysoké školy báňské zpracovat důkladnou analýzu s cílem předejít do budoucna požárům a jiným haváriím. Výsledkům a doporučením této studie jsme přizpůsobili podmínky skladování recyklátu.

 

Recyklát pod přísným dohledem

Ptáte se, jak kontrolujeme kvalitu zpracovávaného recyklátu? V Kronospanu uplatňujeme třístupňovou kontrolu.  Každá jednotlivá zásilka ze zahraničí podléhá kontrole úřadů v zemi původu a navíc musí být povolena Ministerstvem životního prostředí ČR. V Kronospanu recyklát znovu kontrolujeme. Pokud kvalita neodpovídá, zásilku vracíme zpět. V tomto ohledu jsme neúprosní a do výroby pustíme jen materiál, který splňuje přísné parametry. Kontrola recyklátu je prováděna v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a v souladu s praktikami vyspělých států EU.

 

Dáváme dřevu nový život

Z dřevěného recyklátu vyrábíme v Kronospanu velkoplošné dřevěné desky pro výrobu nábytku i pro široké využití ve stavebnictví a dalších odvětví. Ročně tak uspoříme neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého a zachráníme 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny. V tomto trendu chceme pokračovat, protože se domníváme, že jde o jedinou možnou cestu trvale udržitelného rozvoje zpracování dřeva šetrného k životnímu prostředí. 

 

Jsme součástí Jihlavy

Trvale realizujeme opatření pro ekologizaci naší výroby. V letošním roce jsme dokončili stavbu kapotáže drtiče ZENO, čímž jsme docílili významného snížení emisí prachu a hluku. V současné době pracujeme na projektu ozelenění okolí areálu, plánovaná izolační zeleň bude mít rovněž pozitivní vliv na životní prostředí.

Důležitou oblastí, které se budeme věnovat je efektivní využívání srážkové a technologické vody. V souladu s plány města Jihlavy docílíme investicemi do zadržování a rekuperace dešťových a technologických vod významné snížení spotřeby vody. Náš rozvoj je připravován tak, abychom nebyli pro Jihlavu zátěží, ale naopak přínosem.

 

Pomáháme snižovat uhlíkovou stopu

Jak už víte, v Kronospanu využíváme ve výrobě odpadní dřevo. Jeho zpracováním v objemu 400 tisíc tun za rok uspoříme ročně až dva miliony tun skleníkových plynů CO2.  

Pro vaši představu je naše úspora dvou milionů tun skleníkových plynů CO2 ekvivalentem asi k 2200 obletům zeměkoule nad rovníkem, ve výšce 10000 metrů, Airbusem A319neo, který má kapacitu přibližně 300 pasažérů. 

 


KRONOSPAN

Jihlavský Kronospan je jeden z nejmodernějších závodů na výrobu velkoplošných materiálů na bázi dřeva v Evropě. Dřevařská produkce zde sahá až do roku 1883 a současný podnik zaměstnává více jak 700 lidí nejen z Kraje Vysočina. Od roku 2006 začal zpracovávat při výrobě dřevotřískových desek dřevěný recyklát, čímž ročně ušetří více jak půl milionu stromů. Charakter tovární produkce si vyžaduje permanentní investice do moderních ekologických technologií, v čemž patří jihlavský závod ke světové špičce. Vědomě přistupuje nejen k životnímu prostředí, ale i ke smysluplnému rozvoji regionu. Více na webu: mojekrono.cz


ING. ROSTISLAV HABÁN

Rostislav Habán zastává v Kronospanu pozici hlavního ekologa a odpadového hospodáře. Podílí se na realizaci projektů spojených s ekologizací výroby. V současné době intenzivně pracuje na projektu zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB desek. Je členem technické pracovní skupiny Desky na bázi dřeva při Ministerstvu průmyslu a obchodu a jedním ze zakladatelů Asociace progresivních podnikových ekologů, která je zaměřena na podnikovou ekologii a cirkulární ekonomiku

 

Zdroj: článek vyšel v časopisu Odpadové fórum (11/2020)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..