Odpovědi na dotazy MF Dnes k nové odpadové legislativě

V tomto týdnu oslovila redakce MF Dnes Petra Havelku z ČAOH se čtyřmi konkrétními dotazy k připravované české odpadové legislativě. Text dotazů i odpovědí přinášíme čtenářům webu ČAOH.

 

1) Jakou variantu navýšení skládkovacího poplatku podporuje ČAOH jako celek? 

Dlouhodobě říkáme, že jsme pro navýšení skládkovacího poplatku, ale na takovou úroveň, která je nezbytná pro splnění nového evropského cíle k omezení skládkování, který Evropa stanovila na 10% k roku 2035. Poplatek je nástroj k omezení skládkování, nikoli k tomu, aby prostřednictvím něj bylo zajištěno pohodlné investiční prostředí pro firmy a pro případné předražené technologie (1,2). Náklady na komunální odpady hradí z 85 % obce a města. Je proto třeba hledat takové řešení, které bude pro obce akceptovatelné, bude obce motivovat ke třídění, k odklonu odpadů ze skládek, a na druhé straně nebude zvyšovat náklady celého systému nad úroveň nezbytně nutnou. Na Slovensku se nyní vládě podařilo takové řešení najít. Obce tam byly velmi aktivní a hlasitě hájily své zájmy. Finální řešení je kvalitním kompromisem, který slovenské MŽP velmi dobře odpracovalo jak v komunikaci s obcemi, tak s odpadovými firmami, které odpady sváží a zpracovávají.

 

2) Kterým velkým členům ČAOH by vyhovovalo výrazné navýšení a kterým spíše mírnější?

ČAOH má jako asociace jeden konsenzuální názor vzniklý v komunikaci s našimi firmami a obcemi, jakožto našimi zákazníky. Jedná se o silný většinový názor. Tento názor je platný a z naší strany samozřejmě prezentovaný jednotně.

 

3) Pokud by došlo k výraznému navýšení, jak by to změnilo postoj skládkařských firem?

Jakékoli firmy se samozřejmě vyrovnají s finálně schváleným zdražením. O firmách to ale není. Je skutečně klíčové pochopit to, že firmy nejsou ti, kdož většinově ponesou náklady zdraženého systému. Náklady za komunální odpady hradí z 85 % obce, na ně by se zdražení promítlo. A jak starostové říkají, je jim vcelku jedno, jestli se zdražení promítne přímo formou navýšeného poplatku nebo celkovým navýšením nákladů celého systému, o kterém se záměrně moc nemluví, ale které úzce souvisí právě s výší skládkovacího poplatku (viz zde). Prostě budou muset zaplatit více peněz z rozpočtů obcí nebo z peněženek občanů, a to není v jejich zájmu. Proto chtějí takové řešení, které bude znamenat splnění evropských cílů při nejnižším možném zatížení jejich rozpočtů (viz zde). Chtějí řešení dobré pro obce, nikoli pro investory. Myslím, že je to poměrně logické. To, že takové řešení může existovat, vidíme na již zmíněném příkladu Slovenska (viz zde a zde). S napětím teď všichni očekávají, pro koho bude navrhovaný český zákon dobrým řešením, zda spíše pro obce nebo pro investory. 

 

4) Počítají vaši členové se stavbou mechanicko-biologických úpraven komunálního odpadu? A jak se díváte na podmínku výhřevnosti?

Sdružujeme širokou paletu firem s různým zaměřením činnosti. Tyto firmy mají připravenu řadu moderních projektů, jak přispět ke splnění cílů nových evropských odpadových směrnic. Klíčové pro nás je to, že chceme odpady co nejvíce třídit a materiálově je využívat. Ty odpady, které po úpravě nebude možné dále materiálově využít, chceme využít energeticky, a to zejména Evropou doporučovanou cestou certifikovaných paliv odpadů. Naše plány se přesně kryjí s novými evropskými cíli, které plně podporujeme.

Pokud se ptáte na aktuální podmínku výhřevnosti pro výměty ze třídících zařízení. Ano, tento problém novelizované vyhlášky MŽP samozřejmě známe. V ČR novela bohužel způsobila zastavení prakticky všech projektů třídících linek, které měly přispět k odklonu odpadů ze skládek. Je to podle nás velká škoda a velká chyba, že novela byla takto prosazena. Kritizují to opakovaně jak zpracovatelské firmy, tak i ekologické organizace (viz zde 1,2,3,4,5,6,7). Věříme, že tato již prokázaná závažná chyba novelizované vyhlášky MŽP bude co nejdříve napravena. Jednoznačně se tím pomůže dalšímu odklonu odpadů ze skládek.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz), dle dotazů redaktorky MF Dnes Jitky Vlkové


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..