Otázky a otazníky kolem odpadů

V časopisu OZO 21 vyšel aktuálně zajímavý článek s názorem Petra Janečky, člověka z praxe, vedoucího pracovníka úspěšné svozové společnosti OZO Ostrava, která odpady sváží, zpracovává a využivá již dlouhou řadu let. V závěru pokládá dva jednoduché dotazy a oslovuje jimi další osoby z odpadářského sektoru... článek jistě může vést mnoho dalších osob k potřebnému zamyšlení...

 

Petr Janečka říká:

Z tvorby a vývoje prostředí pro nakládání s odpady v naší zemi jsem poněkud rozpačitý. Některým krokům nerozumím. Nenacházím v nich systém a logiku. Nejsem sám. A v této souvislosti mě napadají otázky.

• Proč chce mít Česká republika přísnější podmínky pro nakládání s odpady, než byly stanoveny pro členské země Evropské unie?

• Proč platná legislativa dlouhodobě omezuje plánovitý rozvoj a podnikání firem působících v oblasti odpadů?

• Proč jsou zákonodárné změny přes zdlouhavou přípravu zmatečné?

• Proč jsme stále více zatěžováni administrativou s pochybným významem?

• Proč se do výroby dostávají nadále materiály, které je následně problematické odstranit, natož využít?

• Proč nebyly vytvořeny podmínky pro vznik zařízení k zpracování materiálově využitelných odpadů?

• Proč je využití vyrobeného tuhého alternativního paliva možné stále jen v několika cementárnách?

 

Uvědomujeme si všichni, že tím rostou neproduktivní náklady všem účastníkům procesu, jsou vytvářeny překážky pro žádoucí způsoby zpracování odpadů, připravené projekty se odkládají do šuplíků (zde) a lidé jsou frustrovaní? Navzdory tomu všemu pokračujeme ve společnosti OZO dále v nastoupené cestě. Naší neměnnou prioritou je smysluplné, ekologické a efektivní nakládání s odpady, které nám umožňuje poskytovat kvalitní služby za přijatelné ceny a být společensky zodpovědní. V tomto smyslu nadále usilujeme o ovlivňování odpadářského prostředí a vývoje a vystupujeme vůči odborné i laické veřejnosti.

Jen v loňském roce, který byl již poznamenán odbytovými problémy, jsme prodali k materiálovému využití 5 656 tun skla, 4 820 tun papíru, 1 549 tun plastů a 1 418 tun dřeva. Z biologicky rozložitelných odpadů jsme vyrobili 2 881 tun kompostu a 3 073 tun substrátu. Do cementáren jsme dodali 26 316 tun námi vyrobeného tuhého alternativního paliva nahrazujícího černé uhlí. A letos zvýšíme kapacitu jeho výroby zprovozněním druhé linky. Z plynu získaného z naší skládky bylo vyrobeno přes 4 miliony kWh elektrické energie.

Jsme optimisté a věříme, že zdravý rozum bude vítězit a absurdní překážky nejen našeho snažení budou brzy odstraněny.

Petr Janečka, OZO Ostrava s.r.o.

 

Společnost OZO Ostrava se s ohledem na shora uvedený článek zeptala několika osobností z odpadového hospodářství na následující dva dotazy:


Otázky:

1. Co Vám na současném stavu a vývoji nakládání s odpady v ČR nejvíce vadí?

2. Pokud byste měl neomezenou moc a mohl jednu věc změnit, která by to byla, a jak by řešení vypadalo?


Na dotazy odpovídali:

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH)

Jana Suzová, environmentální specialista, SAKO Brno, a.s.

Jarmila Šťastná, šéfredaktorka časopisu Odpady

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Plný text odpovědi Petra Havelky přinášíme zde

K dotazu č. 1

Vadí mi určitá neúcta a nemalá míra zbytečné negace, kterou někteří lidé stále dokola šíří. Odpadové firmy v ČR, privátní i komunální, dokázaly za 25 let spoustu dobré práce a vybudovaly kvalitní odpadové hospodářství. Kvalitou služeb se můžeme hrdě srovnávat s řadou západních států. Firmy plní evropské předpisy a kvalitní služby poskytujeme za nižší ceny. To jsou přeci dobré zprávy. Ty stejné firmy se dále aktivně snaží rok od roku zlepšovat své služby zákazníkům a na druhé straně stále více využívat odpady jako zdroje surovin. Na příkladu výsledků OZO Ostrava vidíme, že to jde (viz zde). A snaží se o to řada firem (např. zde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). A šlo by to ještě lépe, když bychom si na národní úrovni neházeli stále větší počet legislativních klacků pod nohy. Osobně velmi vítám balíček oběhového hospodářství. Prosím nekomplikujme věci, pojďme to udělat podle evropské strategie a dle evropských cílů. Řada věcí již byla vymyšlena, není třeba vymýšlet speciální českou cestu.

 

K dotazu č. 2

Oboru odpadového hospodářství, ale nejen jemu, by prospěla jedna zásadní věc, na které by podle mě měli nově usilovně pracovat všichni úředníci. Myslím, že jsme jako společnost již ve fázi, kdy máme natolik komplikovanou, nesrozumitelnou a administrativně zatěžující národní legislativu, že nás sama o sobě zásadně brzdí. Znemožňuje nám dělat rozumné a efektivní věci, které bychom dle selského rozumu jistě dělali. Věci, které by byly přínosné ekonomicky i ekologicky. Pokud bych měl tu moc, spustil bych účinný proces skutečného a viditelného zjednodušování legislativy. To je to, co teď potřebujeme na mnoha frontách a v odpadech zvlášť.

 

Odpovědi Jany Suzové

Odpovědi Jarmily Štastné

Odpovědi Jaromíra Manharta

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím článku z časopisu OZO 21

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..