Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

Třídění a recyklace skla v České republice má dlouhodobě velmi dobré výsledky. Mimo jiné i proto, že po sklu, jako druhotné surovině, je trvalá poptávka ze strany zpracovatelského průmyslu. Sklo tak logicky nekončí na skládkách a ve spalovnách, ale je při stávající ekonomice smysluplně využito, jakožto surovina pro další výrobu. Tím jsou naplňovány cíle strategie oběhového hospodářství EU. I v oblasti recyklace skla se technologie a možnosti využití dále vyvíjí a sklo je možno již využít např. i jako náhradu polystyrenové izolace.

 

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) sdružuje řadu společností, které jsou velmi významnými subjekty na poli zpracovatelského a recyklačního průmyslu. Pokud se bavíme o sklu, je jedním z klíčových zpracovatelů a recyklátorů v České republice společnost Recifa a.s. a s ní propojená společnost AMT s.r.o. Příbram. Obě založil a vlastní duchovní otec recyklace skla v ČR pan Stanislav Cimburek. Petr Havelka z ČAOH se proto zeptal na několik aktuálních otázek ohledně recyklace skla v České republice.

 

Pane Cimburku, jste dlouhodobě jednou z nejdůležitějších osob v recyklaci skla v České republice. Jak dlouho se sklu věnujete a proč jste si vybral zrovna sklo?

Recyklaci skla se věnuji již od r. 1991, kdy jsme založili společnost AMT s.r.o. Příbram. V roce 1991-1992 jsme postavili první třídící linku na skleněné střepy v Příbrami. Od r. 1993 jsme po zkolaudování linky zahájili recyklaci skleněných střepů. Zpracování střepů se věnujeme už 25 let.

Sklo jsem zvolil, protože v té době nebyl v ČR žádný zpracovatel. Většina společností se zabývala zpracováním železa, barevných kovů a papíru. V prvním roce jsme zpracovali cca 3500t skleněných střepů. Toto množství jsme postupně každoročně zvyšovali.

 

Kolik skla dokáží vaše firmy ročně zpracovat? A co s ním vlastně děláte? Jak skončí sklo, které z barevných kontejnerů směřuje k vám.

V současné době dokáže naše společnost zpracovat ročně více jak 100 000 t skleněných střepů. Sklo musí projít komplexním procesem třídění, drcení, sítování a rozdružením dle barev. Současně dochází k zbavení nežádoucích anorganických a organických příměsí. To všechno umíme na našich technologiích zajistit. Následně jsou recyklované skleněné střepy dodány do skláren.

 

Jak byste zhodnotil úroveň separace odpadů v České republice?

Pokud vezmeme v úvahu procentuální podíl sebraného odpadového skla v ČR, jsme na předních místech v Evropě. Stále však přetrvává problém se systémem sběru a s jeho shromažďováním. Pokud jsou střepy separovány v kontejnerech se spodním výsypem, tak je vše v pořádku. Pokud jsou skleněné střepy separovány v kontejnerech s vrchním výsypem, dochází k velké kontaminaci jinými odpady. Používání svozové techniky na vrchní výsyp nádob tzv. presy, které materiál rozdrtí na velmi malé frakce je nešťastný. Skladování takto přivezených střepů na centrálních střepištích, kde dochází k dalšímu drcení, je pro nás v posledních letech velkým problémem. Sklárny vyžadují skleněné střepy ve vysoké kvalitě.

 

Někdy slýcháme, že tu nemáme dobré a moderní technologie pro recyklaci odpadů, jak je to u skla? Má vaše firma nějaké moderní technologie srovnatelné se západní Evropou?

Naše společnost již 20 let spolupracuje s německou firmou S+S, která je pokládána na světových trzích za špičku. V roce 2015 prošly všechny naše linky komplexní přestavbou a dnes jsme schopni třídit střepy dle barev a plnit kvalitativní podmínky všech Evropských skláren. V současné době vyrábíme jedny s nejlepších střepů na světě.

 

Vím, že vyrábíte také takovou specialitu – pěnové sklo, což je výborný příklad finální recyklace. Co je to pěnové sklo a daří se vám jeho prodej?

Pěnové sklo je porézní materiál, který se vyznačuje malými uzavřenými póry  (ve skutečnosti jde o molekuly vzduchu obalené sklem). Pro své izolační vlastnosti a vysokou pevnost v tlaku je v Evropě (např. Německo, Rakousko, Finsko, Švédsko, Norsko) a USA používán při výstavbě silnic, železničních tratí, tunelů, mostů, parkovišť  a dalších průmyslových staveb včetně výstavby a rekonstrukce obytných domů. Věřím, že doba širokého použití pěnového skla v České republice teprve přijde.

Na výrobu tohoto skla se používají jemné podíly, které vznikají při zpracování skleněných střepů pro sklárny. Tyto podíly obsahují drobné kamínky, porcelán, keramiku a organické částice. Jedná se o zněčištěnou zbytkovou frakci, proto zatím většina této france končí na skládkách (řádově tisíce tun). Naše společnost začala část těchto jemných podílů používat na výrobu pěnového skla. Pokud bude dostatečná poptávka po pěnovém skle, umíme si s využitím i této znečištěné zbytkové frakce poradit i ve větším měřítku. Bude však nutné postavit speciální technologii na její úpravu a dočištění. Ve světě je již tato technologie dostupná, ale její cena se pohybuje v desítkách milionů Kč (dle výrobní kapacity). Naše společnost v současné době splácí úvěry z předcházejících přestaveb (r. 2016) a nemůže si tuto technologii dovolit. Dotace EU na obdobná zařízení se poskytují max. do výše 30%, což je málo. Zkusíme v této věci oslovit MŽP. Pokud má být podporována oběhová ekonomika, toto je podle nás výborný příklad, jak to skutečně realizovat u konkrétního materiálového toku. Efektivně bychom navýšili procenta materiálového využití komunálních odpadů, a to je pozitivní.

 

Říkáte, že podstatná je pro vás poptávka po finálních výrobcích. Pomohlo by vám v prodeji pěnového skla například daňové zvýhodnění na recyklované výrobky formou snížené DPH?

Ano, samozřejmě. Pomohlo by nám to právě třeba u pěnového skla. Je to výrobek složený ze sta procent z odpadního skla, jedná se tedy o 100% recyklovaný výrobek. DPH např. v sazbě 5% by v tomto případě bylo ideální řešení pro malé stavebníky (výstavba a opravy rodinných domů). Určitě by došlo k navýšení poptávky po tomto výrobku a my bychom mohli navýšit výrobní kapacitu. Dává to jednoznačně smysl.

 

Kde má podle vás svoz, případně recyklace skla v ČR ještě rezervy?

Rezervy jsou stále v množství vytříděných materiálů, neboť pořád velké množství nevytříděných skleněných střepů končí na skládkách komunálního odpadu a ve spalovnách. Jsme tedy pro další zefektivnění separace. Ve směsném odpadu (v černých popelnicích) je pořád obsaženo sklo, které může být vytříděno a my ho umíme zpracovat. Je třeba pokračovat i v osvětě občanů a doplnění sběrných míst v obcích.

 

Má vaše firma nějaké aktuální cíle? Co byste chtěli dále vylepšit?

Chtěli bychom navýšit sběr a zpracování skleněných střepů. Je tudíž nutné pokračovat v jednáních se svozovými firmami a se spol. EKO-KOM. Spolupracujeme s vysokými školami na vývoji použití pěnového skla.

Hledáme větší uplatnění pěnového skla ve stavebnictví, při výstavbě silnic, železnic, betonových konstrukcí atd. v osvětě ohledně pěnového skla nám pomáhá i ČAOH (viz zde1, zde2 a zde3). Náš zájem je, abychom dokázali efektivně zpracovat 95% sebraných střepů. 

 

Zdroj: dotazy pokládal Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH panu Ing. Stanislavu Cimburkovi AMT Příbram + Recifa pro web České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Skleněný odpad jako izolační materiál

ČAOH přináší další pozitivní příklad materiálového využití odpadů v ČR – pěnové sklo

AMT Příbram – nejmodernější třídění odpadního skla je nově i v ČR

 

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..