Evropská komise chce lépe recyklovatelné výrobky – chce zavést plastovou daň

Od příštího roku vstoupí v platnost víceletý evropský rozpočet na roky 2021–2027. Jeho návrh byl pečlivě sestaven Evropskou komisí tak, aby reagoval na současné problémy Evropské unie. Součástí je také plán na zavedení tzv. plastové daně, což je iniciativa pro zdanění nerecyklovatelného plastového odpadu. Návrh počítá s 80 centy na každý kilogram takového odpadu, tedy přibližně s 18 korunami za kilogram v České republice. Europoslanci by měli o finální podobně rozpočtu jednat během následujících týdnů.

Návrh rozpočtu Evropské komise z minulého roku pracuje mimo jiné s posílením financování v oblasti bezpečnosti hranic. Zároveň však unie přijde po odchodu Velké Británie o její členský příspěvek. Evropská komise hodlá navýšit celkové příjmy EU, avšak musí přitom brát v úvahu snížení podílu příjmů z hrubého národního důchodu po brexitu. Mezi lety 2018 a 2027 se jedná o 15% snížení.

EU se chce dále zaměřit i na efektivní řešení otázek kolem ochrany životního prostředí. Návrh počítá s příjmem z výběru daní z nerecyklovaných plastových obalů, který by se na celkovém rozpočtu měl podílet čtyřmi procenty. Pro evropskou pokladnu by zavedení daně znamenalo pomoc ve výši sedmi miliard eur.[1] Jedním návrhem, jak tyto zdroje z rozpočtu EU alokovat, je financování celoevropských ekologických projektů. Evropská komise si od zavedení daně slibuje silnou motivaci pro členské státy, aby významně snižovaly podíl nerecyklovatelného plastového odpadu. Jedná se o další významný krok k přechodu k oběhovému hospodářství.[2]

Vzniká však otázka, odkud by státní rozpočet prostředky získal a zda je česká vláda připravená na evropské iniciativy k redukci plastového odpadu reagovat. Pokud by měla být plastová daň zavedena, musely by souhlasit všechny členské státy. Při projednávání návrhu rozpočtu a vymezení nových zdrojů v roce 2018, byla ČR jednou ze skeptičtějších zemí. Ačkoliv má plastová daň na evropské úrovni obecnou podporu, české ministerstvo financí upozorňuje na ekonomickou stránku zavedení tohoto zdroje. Podle Lenky Dupákové, náměstkyně ministryně financí, není tento zdroj stabilní a jeho objem se bude pravděpodobně v čase zmenšovat. „Jde o to, co je priorita – zda klima a životní prostředí, nebo skutečně peníze pro unijní rozpočet. Se zdrojem z plastů zase souvisí další regulatorní zátěž,“ řekla Dupáková minulý rok pro Euractiv.[3]


Slovenská ministerstva již zavedení daně podpořila

Podle informací Euractivu slovenské ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí se zavedením plastové daně v principu souhlasí. Důvodem je neutrální dopad na slovenské veřejné finance a pozitivní dopad na životní prostředí. Slovensko by mělo za plastovou daň odvést Evropské unii přibližně 381 milionů eur, tzn. asi o dvě miliardy českých korun méně než ČR. [4] V roce 2016, což je poslední rok, za který má Eurostat aktuální údaje, se v EU recyklovalo jen 42 procent plastových obalů. Slovensko jich tehdy z celkového množství 120 tisíc tun recyklovalo 51,7 procent. Už v roku 2016 tedy dosáhlo na cíl pro rok 2025 (uvádí Euractive). Inštitút environmentálnej politiky (IEP) na slovenském ministerstvu životního prostředí odhaduje, že se jejich průměrný roční odvod může zvýšit. Podle IEP množství nerecyklovaného plastového odpadu na Slovensku mezi lety 2021–2027 naroste, pokud nebudou zavedeny i další nástroje na podporu recyklace.


V ČR nabízí pomocnou ruku skupina RecHelp

Česká republika se zavázala plnit evropské recyklační cíle, které mimo jiné stanovují úroveň recyklace všech komunálních odpadů na 65 % do roku 2035. K dosažení takového cíle je potřeba efektivní nastavení odpadové legislativy a dalších souvisejících zákonů. ČAOH společně s 18 dalšími subjekty se k její podobě vyjádřila v otevřeném dopisu zaslaném ministru životního prostředí Brabcovi. V posledních dvou měsících balík nové odpadové legislativy proběhl připomínkovým řízením. K odpadovým zákonům se sešlo více než 3000 připomínek ze strany povinných připomínkových míst. Jednou z hlavních výtek byla absence dostatečných nástrojů na podporu recyklace.

V podobném duchu hodnotila aktuální balík nové odpadové legislativy také odborná skupina RecHelp. Ta navíc definovala zcela konkrétní nástroje, které by mohly pomoci stávající situaci efektivně zlepšit. Podmínkou je však jejich co nejdřívější implementace do jednotlivých zákonů. „K dosažení evropských cílů bude potřeba vyřešit problém s navýšením kapacit recyklace v ČR. Klíčovou roli v tom hraje faktor poptávky po recyklovaných výrobcích. Bez jeho systémového zajištění a bez podpory pro firmy, které takové výrobky zpracovávají, není naplnění evropských cílů reálné,“ říká poslankyně Jana Krutáková za skupinu RecHelp. Nezbytným předpokladem vysoké recyklace je dostatečná míra separace komunálních odpadů až do finálního roku 2035, ke kterému jsou cíle stanoveny. Skupina RecHelp chápe iniciativu Evropské komise k zavedení plastové daně. Skupina má tuto věc jako jeden z navrhovaných nástrojů. Je však nezbytné podrobněji definovat rozsah a fungování takovéto „daně z primárních surovin“. Jako vhodné by se jevilo např. využití výnosů z této daně zpět na podporu recyklace.


Skupinou definované nástroje na podporu recyklace:

 1. Snížení sazby DPH
 2. Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 3. Závazek státu, že bude ve veřejných zakázkách preferovat určité procento recyklovaných výrobků
 4. Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu
 5. Podpora recyklace v rámci dotačních programů
 6. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
 7. Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků
 8. Příprava standardů pro sekundární plasty
 9. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů
 10. Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin
 11. Zdanění primárních surovin (např. plastová daň)


[4] Zdroj: https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/nova-plastova-dan-ako-prijem-europskeho-rozpoctu-slovensko-suhlasi/

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..