K aktuální otázce Odpadového fóra odpovídá Petr Havelka za ČAOH

Říjnová Polemika Odpadového fóra se aktuálně zabývá tématem MBÚ, potřebou třídění komunálních odpadů a nutností splnění evropských recyklačních cílů.

 

Tentokrát se redakce Odpadového fóra zeptala následujícím způsobem:

"V souvislosti s dosažením evropských cílů cirkulárního balíčku, bude nutné odklonit maximální množství bioodpadů ze SKO a také zásadně zvýšit efektivitu třídění odpadů. Podle aktuálních analýz odpadů SKO obsahuje až 80 % využitelných složek. Pokud by se toto podařilo naplnit, tak se v této souvislosti redakce časopisu Odpadové fórum ptá: „Nepředstavuje ve svém důsledku výstavba tzv. MBÚ potencionální riziko pro recyklaci, brzdu v přechodu na cirkulární ekonomiku a současně tak i ve svém důsledku promarněnou investici?“


Jedním z oslovených k tomuto dotazu byl Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Zde je jeho odpověď na dotaz redakce

Ano souhlasím, že v SKO může být až 80% využitelných složek. Je to jeden z důvodů, proč EU svou novou legislativou mění základní pohled na odpadové hospodářství.

Členské státy mají co nejvíce redukovat množství směsných komunálních odpadů, aby tyto nemusely končit na skládkách nebo ve spalovnách (ZEVO). Prioritou dle EU má být vracení surovin zpět do výroby. Směr je to jistě rozumný a důvody jsou zřejmé. Myslím proto, že aktuálně vůbec nezáleží na pojmenování, či zkratkách jednotlivých třídících technologií. Evropa finálně stanovila závazné cíle. Pro komunální odpady má být prioritou recyklace, a to dokonce v míře plných 65 %. Když se zamyslíme, kolik odpadu musíme reálně kvalitně třídit, abychom byli schopni finálně recyklovat 65 %, zjistíme, že mnoho neupraveného směsného odpadu skutečně nezbyde. Spočítat si to může každý sám.

Jako ČR máme velké štěstí, že se lidé naučili za posledních 20 let v dobrovolném systému celkem dobře třídit a že v tomto patříme v EU k premiantům. I tak ale musíme dále rozšířit stávající sběrnou síť a musíme ji zefektivnit, protože cíle jsou skutečně nesnadné (viz zde). Z analýz renomovaných odborných subjektů jednoznačně plyne, že systém primárního třídění nemá potenciál sám o sobě zajistit dostatečné množství vytříděných druhotných surovin pro 65% recyklaci komunálních odpadů a další cíle nových směrnic. To je zřejmé. Musí být proto doplněn dostatečným počtem navazujících zařízení tzv. strojového třídění (viz zde).

Strojové třídění bude mít za úkol zpracovat jak určitou část směsného komunálního odpadu, tak jednotlivé komodity/složky tříděného sběru z primární separace. Vedlejším produktem těchto linek může být energeticky bohatá frakce v recyklaci neuplatnitelných odpadů, tedy tzv. paliva z odpadů (viz zde). Cílem logického provázání a synergie primární a sekundární separace a úpravy odpadů je samozřejmě jak zajištění dostatečného množství druhotných surovin pro splnění cíle 65% recyklace, tak adekvátní snížení množství směsného komunálního odpadu, tedy jedna ze souvisejících priorit EU.

A co se týká v dotazu zdůrazněných biologicky rozložitelných odpadů. Ano, samozřejmě, že nejefektivnější je odklonit je již v systému primárního třídění, např. prostřednictvím hnědých popelnic. Respektive ideálně ještě před ním, např. do kompostérů, aby odpad vůbec nevznikl. Co největší redukce biosložky z SKO je společným jmenovatelem snahy o snížení množství směsných odpadů. Faktem však je, že ne všude se to reálně může v potřebné míře podařit. Řešením pak mohou být právě různé typy třídících a úpravárenských technologií vhodně uspořádaných tak, aby bylo evropských cílů dosaženo.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím dotazu redakce Odpadového fóra


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje


 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..