OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Ludgeřovice přecházejí od 1. května na nový systém třídění odpadu u rodinných domů. Podle společnosti OZO Ostrava, která projekt realizuje, by se díky tomu objem směsného komunálního odpadu mohl v této obci snížit téměř na polovinu. Společnost OZO Ostrava je členem České asociace odpadového hospodářství.

Jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda k tomu podotýká, že jde o přípravu na změny chystané v souvislosti se zákazem ukládání využitelných složek odpadu na skládky po roce 2024. „Dá se říct, že Ludgeřovice předběhly dobu a nabídly svým občanům možnost, jak za odpad ušetřit, chovat se šetrně vůči životnímu prostředí a navíc si při třídění užívat i nesporného komfortu. Doposud totiž lidé, kteří k třídění odpadu přistupovali zodpovědně, museli ujít od svého domu až několik stovek metrů k místu, kde byly v obci umístěny kontejnery na tříděný odpad,“ konstatuje.

Ludgeřovice tímto krokem navazují na úspěšný pilotní projekt, který byl ve spolupráci s OZO Ostrava realizován od října loňského roku ve zdejší místní části Vrablovec. Ke zhruba 140 zdejším rodinným domům tehdy byly přistaveny modré nádoby na papír a žluté na plast a souběžně s tím byla snížena kapacita nádob na směsný komunální odpad o třetinu až polovinu výměnou za objemově menší nebo s nižší četností obsluhy..

„Rozšíření projektu na celé Ludgeřovice pro nás představuje přistavení zmíněných nádob k 1 460 rodinným domům,“ informuje Petr Chalupa, vedoucí Provozovny 1 – Komunální odpady, která má pravidelný svoz směsného i separovaného odpadu na starost. „Společně s tím se změní i četnost svozu odpadu. Zatímco doposud jsme z Ludgeřovic měsíčně odváželi směsný odpad z nádob o objemu 500 tisíc litrů, nyní to bude 292 tisíc litrů. Oproti tomu výrazně stoupne objem svozu plastu a papíru. U plastu to bude z původních zhruba 200 tisíc litrů na 340 tisíc litrů měsíčně, objem sváženého papíru se navýší ze 136 tisíc litrů na 258 tisíc litrů. Takže pro směsný komunální odpad nebudeme jezdit jednou týdně jako doposud, ale co dva týdny, dvakrát měsíčně budeme svážet část nádob na plast, zbytek plastu a papír pak jednou měsíčně. Samozřejmě budeme schopni reagovat na případné požadavky na změnu četnosti svozu,“ pokračuje s tím, že na původních deseti stanovištích na separovaný sběr zůstanou pouze zvony na sklo a kontejnery na drobný elektroodpad a na textil.

Pro společnost OZO Ostrava tato změna představovala investice jak do pořízení nových odpadových nádob, tak do pořízení nové svozové techniky a navýšení počtu obslužného personálu. Zásadní změny pak vyvolaly nutné úpravy stávajících harmonogramů svozu, protože sběrem od každého domu v obci stráví osádky svozových vozů daleko víc času.

Pokud by byl uvedený systém třídění zaveden nejen v Ludgeřovicích, kde se nyní zvažuje také možnost přistavování hnědých bio popelnic, ale i v dalších obcích regionu, mohl by směsný komunální odpad svážený společností OZO Ostrava časem obsahovat jen minimum využitelných složek. „Prakticky všechno, co občané vytřídí do žlutých a modrých nádob, totiž téměř bez zbytku využijeme,“ akcentuje Petr Chalupa s odkazem na dotřiďovací linku, na které jsou ze svezeného separovaného plastového odpadu vytříděny materiály vhodné k materiálové recyklaci – PET lahve, polyetylénové fólie, tvrdé plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Tato linka je doplněna lisovacím zařízením a napojena na výrobu náhradního paliva pro cementárny, v němž skončí veškeré materiálově nevyužitelné frakce.

Podobný systém třídění odpadu jako v Ludgeřovicích by měla společnost OZO Ostrava po dohodě s Magistrátem města Ostravy zavést ve druhém pololetí letošního roku v části městského obvodu Radvanice a Bartovice, kde by mělo jít o rozmístění separačních nádob ke zhruba 300 rodinným domům. „Jestliže se zde tento způsob osvědčí, je možné, že bude rozšířen i do dalších ostravských obvodů. Ale nejde jen o Ludgeřovice a Ostravu. O zmíněný systém třídění odpadu se zajímají i další obce, v jejichž centru pozornosti stojí ekonomika a ekologie,“ uzavírá Karel Belda, jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava.

 

Zdroj: ČAOH s využítím podkladů OZO Ostrava

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..