PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Firmy v České republice se dlouhodobě snaží využít možnosti a efektivitu více než dvacet let budovaného systému třídění komunálních odpadů. Tento systém produkuje množství kvalitních druhotných surovin. Členové České asociace odpadového hospodářství jsou v tomto systému velmi aktivní, a to jak ve fázi svozu, třídění, tak i samotné recyklace.

Prakticky všichni občané ČR mohou poměrně pohodlně třídit odpady do tzv. barevných popelnic. V systému je zapojeno celkem 6131 obcí. Aktuálně dokonce 73 procent celé populace přispívá k udržitelnému nakládání s odpady tím, že aktivně třídí. To je ve srovnání s mnoha evropskými státy skutečně velmi dobrý výsledek. I tak to ale na splnění nových evropských cílů (65% recyklace komunálních odpadů v roce 2035) nebude samo o sobě stačit. Proto je zřejmé, že systém primárního třídění musí být doplněn na něj navazujícím systémem tzv. strojového třídění, či dotřídění (více zde). Zde je třeba ještě pomoci třídícím linkám s lepším nastavením legislativy (více zde), abychom i tuto potřebnou část systému v České republice dostatečně dovybavili.

Už nyní ale umíme velmi dobře strojově dotřídit například zmíněné PET lahve, a to dokonce i dle různých barev, či další druhy plastů. Stejně tak řada linek umí velmi dobře vytřídit kovové i nekovové plechovky a obaly. Třídící technologie separace kovů jsou na velmi dobré úrovni, s vysokou účinností třídění, kdy se využívá buď magnetických separátorů, nebo separátorů v kombinaci s využitím tzv. vířivých proudů.

Tříděním to samozřejmě ale nekončí. Máme sice efektivní sběrnou síť, která pro představu dokáže už nyní z 10 PET lahví uvedených na trh sesbírat plných 8, což je jistě číslo dobré (Francie dokáže z 10 PET lahví sesbírat 2), ale následně je nutné sesbírané a vytříděné druhotné suroviny také pokud možno opět materiálově využít.

Jinými slovy, naše firmy chtějí dát surovinám nový život. To je jedna z klíčových myšlenek oběhového hospodářství. Jako Česká asociace odpadového hospodářství sdružujeme řadu společností, které se recyklací dlouhodobě zabývají a jsou v tom skutečně dobří. Co bychom však všichni potřebovali je, aby nám nyní legislativa pomohla s klíčovou věcí, a tou je zajištění udržitelné POPTÁVKY po recyklovaných produktech. Bez ní totiž nepůjde splnit vysoké evropské cíle.

Recyklace potřebuje mít svůj odbyt, pak bude fungovat. Žádné poplatky, či jiné represivní nástroje recyklaci reálně nepomohou. Poplatky mohou zajistit odklon odpadů ze skládek, například do energetiky, to ano, ale recyklaci skutečně zásadně nepomohou (více viz zde). Možné konkrétní nástroje pro podporu recyklace definovala skupina RecHelp, které je i ČAOH aktivním členem. Aktuálně jde o to, aby se tyto nástroje dostaly do připravované legislativy (viz zde). Máme historickou příležitost. Pokud nyní na recyklaci při schvalování zákona zapomeneme, bude těžké to v následujících letech dohánět.

 

Videa konkrétních příkladů fungující recyklace na území České republiky

Na závěr několik konkrétních příkladů z České republiky, že třídění odpadů má smysl a že naše firmy recyklovat umí a mají i dostatek druhotných surovin pro svou výrobu. Pomoci ale potřebují zejména s odbytem recyklovaných výrobků tak, aby jejich výrobky byly konkurenceschopné s výrobky z primárních surovin.

 

Video týkající se recyklace PET z PET lahví v České republice a jeho materiálové využití do finálních výrobků

Video týkající se sběru, třídění a recyklace plechovek v České republice a jejich využití do finálních výrobků

Video týkající se třídění a využití různých druhů plastů z komunálního odpadu v České republice a jejich recyklace do finálních výrobků

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..